WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy Twoje ewidencje są prawidłowe
Abyś mógł prawidłowo wypełnić deklarację i obliczyć należny/naliczony VAT – musisz prowadzić bezbłędną ewidencję zakupów i sprzedaży. Każda pomyłka w tym dokumencie skutkuje rozliczeniem podatku w błędnej wysokości.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem płatnikiem VAT i sprzedaż dokumentuję za pomocą faktur VAT. Nie występuje u mnie sprzedaż nieudokumentowana. Czy w związku z tym mam obowiązek zaprowadzenia ewidencji sprzedaży? Oczywiście każdy miesiąc byłby jak do tej pory z kwotą 0 zł. Chodzi mi o formalną stronę zaprowadzenia ww. ewidencji. Czy mam taki obowiązek?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi hotel, często zdarzają się reklamacje, ale niestety goście często gubią paragony fiskalne. Według prawa konsumenckiego reklamacja udokumentowana również innym dokumentem niż paragon musi zostać uznana. Czy można skorygować VAT i sprzedaż bez paragonu fiskalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadczy usługi medyczne zwolnione z VAT. Ma podpisane umowy z odbiorcami tych usług, w których są określone stałe lub procentowe kwoty rabatu odliczane od ogólnej wartości faktury. Na fakturach nie ma kolumny z rabatem od poszczególnych pozycji usług, tylko jest jedna kwota „rabat”, o który jest pomniejszana kwota „do zapłaty”. Faktury wystawiane są z jedną stawką VAT – zwolniona. Czy poprawnie spółka do rejestru sprzedaży wykazuje podstawę do opodatkowania pomniejszoną już o udzielony rabat z pozycji faktury – „do zapłaty”? Czy należy do rejestru ujmować wartość sprzedaży z faktury, a następnie wyksięgowywać udzielone rabaty? Ewidencja sprzedaży prowadzona na potrzeby VAT ma na celu prawidłowe określenie kwoty obrotu oraz wyliczenie prawidłowej kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym. Czy w rejestrze sprzedaży VAT przyjęcie podstawy opodatkowania w wartości pomniejszonej o udzielony rabat jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakich sytuacjach polska ustawa o VAT nakłada na podmioty z innych państw będących podatnikami podatku od wartości dodanej obowiązki ewidencyjne? Jakie to są obowiązki?

czytaj więcej »

Pytanie: Rolnik, czynny podatnik VAT zamierza zarejestrować działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla rolnictwa. W związku z tym moje pytanie dotyczy ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Czy prowadzimy jeden rejestr zakupu i sprzedaży? Czy oddzielnie dla działalności gospodarczej i oddzielnie dla rolniczego VAT? Według mnie prowadzimy jeden rejestr i składamy jedną deklarację. Czy moje postępowanie jest słuszne?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi ewidencję przebiegu dla pojazdów, dla których złożyła informację VAT-26. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej. Kiedy ewidencja powinna być podpisana przez pracodawcę? Czy koniecznie w następującym dniu? Jak opisać dokładnie cel wyjazdu służbowego? W spółce są często wyjazdy służbowe do sklepów po zaopatrzenie. Czy w rubryce cel wyjazdu wystarczy określenie zaopatrzenie, czy trzeba dokładnie wpisywać, co dokładnie się kupowało? Firma założyła do ewidencji legendę do każdego miesiąca, gdzie dokładnie jest opisany cel wyjazdu.

czytaj więcej »

Jeśli wykorzystujesz w firmie samochód osobowy, to do odliczenia VAT musisz prowadzić ewidencję jego przebiegu. Prowadzisz ja przez cały czas, kiedy używasz pojazdu na potrzeby firmowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel