WYDANIE ONLINE

Sprawdź, kiedy fiskus może uruchomić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania
Już raz TK zarzucił przepisom wprowadzającym klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, że nie spełniały konstytucyjnych standardów przyzwoitej legislacji. Obowiązujące od 15 lipca 2016 r. nowe przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają być – przynajmniej w założeniu – pozbawione tych wad. Zobacz, kiedy będą one miały zastosowanie w praktyce.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zawarła kontrakt, w wyniku którego wykonawca powinien być obciążony karami za nieterminową realizację. Zawarto porozumienie, z którego wynika, iż: 1. Zamawiający odstąpi od naliczenia wykonawcy kary umownej za nieterminową dostawę w zamian za udzielony rabat na cenę jednostkową towarów. 2. W ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie wykonawca dostarczy dodatkowo określoną ilość towaru. 3. W związku ze zmianą jednostkową części wykonawca wystawi i dostarczy zamawiającemu fakturę korygującą, uwzględniającą udzieloną zniżkę i zwiększenie liczby dostarczonych części. Czy ta korekta będzie prawidłowa pod względem VAT oraz czy nie należy potraktować otrzymanych części jako darowizna i opodatkować CIT?

czytaj więcej »

Pięcioletni okres przedawnienia nadwyżki podatku naliczonego do przeniesienia powinien być liczony od końca roku z uwzględnieniem miesiąca, w którym nadwyżka ta została rozliczona – niezależnie od wyniku tego rozliczenia.

czytaj więcej »

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności, w tym pod kątem spełnienia warunków stawianych przez organizatorów uczestnikom różnego rodzaju przetargów, przedsiębiorcy np. z branży budowlanej często decydują się na zawiązywanie konsorcjów. Kwestia ich wzajemnych rozliczeń – w tym pod kątem podziału zysku – często jest odmiennie interpretowana przez sądy oraz fiskusa. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Firmy zawierające umowy o magazynowanie towarów mogą dzięki odpowiednim zapisom wpływać na miejsce opodatkowania tych usług. Może to być kraj położenia magazynu lub siedziby usługobiorcy.

czytaj więcej »

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczania podatku naliczonego. Nie możesz jednak odliczyć go w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od VAT. Sprawdź, kiedy jeszcze stracisz prawo do odliczenia.

czytaj więcej »

Generalnie fakturę VAT wystawia sprzedawca. Jednak obecnie może to zrobić również nabywca towarów i usług. Sprawdź, kiedy opłaca się zastosować takie rozwiązanie.

czytaj więcej »

W praktyce często się zdarza, że klienci dokonują różnego rodzaju wpłat, z ogólnym przeznaczeniem na zakupy towarów i usług, które będą realizowane dopiero w przyszłości (np. na poczet szeroko rozumianych „przyszłych dostaw”). Przy czym ani termin takiej realizacji, ani inne szczegóły danej transakcji – w szczególności pod kątem ilości towaru, zakresu usługi oraz ich ceny – w momencie dokonywania wpłaty nie są jeszcze określone. Sprawdź, jak rozliczyć taką wpłatę w VAT.

czytaj więcej »

Jeśli rozliczana przez Ciebie firma ma obowiązek składania JPK (lub będzie musiała to robić od 1 stycznia 2017 r.), to pamiętaj, że informacje zawarte w tym zestawieniu podlegają korekcie. Poznaj odpowiedź na 3 ważne pytania związane z JPK.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał ogólną interpretację podatkową, która ma rozwiać wątpliwości przy określeniu odpowiedniej stawki VAT przy sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje (interpretacja ogólna ministra finansów z 24 czerwca 2016 r., nr PT1.050.3.2016.156). Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo wnieść skargę np. gdy urząd przedłużył termin zwrotu nadwyżki i jednocześnie wszczął kontrolę podatkową. Sprawdź, kiedy najwcześniej można wnieść skargę.

czytaj więcej »

Spółdzielnia pracy znajduje się w fazie przekształcenia w spółkę z o.o. Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni, a zatem nastąpi tzw. sukcesja uniwersalna. Spółka może wystawiać duplikaty faktur wystawionych przez spółdzielnię przed przekształceniem. Potwierdza to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP3/4512-537/15-2/ALN.

czytaj więcej »

wiper-pixel