WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie błędy w fakturach pozwalają na odliczenie VAT
Otrzymywanie błędnie wystawionych faktur jest w obrocie gospodarczym bardzo powszechnym zjawiskiem. Stajesz wówczas przed dylematem, czy takie obarczone wadami dokumenty mogą być podstawą do odliczenia wynikającego z nich VAT naliczonego. Aby uniknąć sporu z fiskusem, musisz trafnie ocenić istotę wykrytego błędu.

czytaj więcej »

Pytanie:  Firma, którą rozliczam, posiada samochody ciężarowe do 3,5 t i nie może w 100% odliczać VAT od paliwa, ponieważ nie ma adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, ale ma wpis z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Samochody kupiliśmy w 2014 roku i wozimy nimi towar do odbiorców, posiadamy w środkach te samochody oraz samochód osobowy. Firma ma również ciągnik, dwie fadromy i koparkę. Paliwo firma kupuje w dużych ilościach i przechowuje w odpowiednich zbiornikach, a każdy pojazd tankuje to paliwo. W lipcu 2016 roku przedsiębiorstwo kupiło kolejny samochód ciężarowy do 3,5 tony i od 18 sierpnia 2016 r. ma adnotację w dowodzie rejestracyjnym VAT-1, że można od paliwa odliczyć 100% VAT. Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Jak w tej sytuacji mam odliczyć VAT – czy w 50%, czy w 100%? Nie ma prowadzonej ewidencji, który pojazd, ile zużył paliwa. Firma sprawdza jedynie ilość przejechanych kilometrów ogółem.

czytaj więcej »

Pytanie: Teatr w Polsce w swojej siedzibie przyjął grupę teatralną z Niemiec (nie mają NIP-UE). Niemcy wystawili swój spektakl na naszej scenie. Spektakl był biletowany i przychody z tytułu sprzedaży biletów były przychodami polskiego teatru. W porozumieniu zawartym między dwoma teatrami polski teatr pokryje koszty przejazdu na trasie Niemcy – Polska – Niemcy na podstawie wystawionego przez niemiecką grupę rachunku. Rachunek zawierał zestawienie poniesionych kosztów związanych z przyjazdem ludzi i scenografii do Polski, tj. koszty paliwa, częściowe koszty ubezpieczenia. Rachunek w euro wystawiony jest z datą 7 lipca 2016 r. Wpłynął do nas pod koniec sierpnia br. i został ujęty w księgach rachunkowych w sierpniu. Dnia 31 sierpnia br. zapłaciliśmy za ww. rachunek. Naszym zdaniem jest to refundacja kosztów i wystawiony rachunek zaksięgowany został w pozostałe koszty operacyjne (konto 7). Wystąpiły różnice kursowe. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy może należało potraktować to jako import usług, naliczyć VAT i ująć w deklaracji za lipiec?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy spółka, wykonując remont elewacji (naprawa elewacji i jej malowanie) budynku wielorodzinnego, może wystawić fakturę z obniżoną stawką VAT?

czytaj więcej »

Podatnicy planujący rozpoczęcie działalności opodatkowanej VAT powinni zarejestrować się do VAT przed lub równolegle z dokonaniem pierwszej czynności podjętej w celu wykonywania tej działalności. Co jednak w sytuacji, gdy upłynie kilka miesięcy od powstania prawa do odliczenia VAT z tytułu dokonanych zakupów?

czytaj więcej »

Chociaż w języku potocznym spedycja i transport są tożsame, to jednak na gruncie prawnym i prawnopodatkowym są to odrębne instytucje. Sprawdź zatem, jak poprawnie rozliczać tego typu usługi.

czytaj więcej »

Resort finansów zaprezentował projekt rozporządzenia kasowego. Uwzględnia on plany dotyczące kwestii modernizacji istniejącego sytemu kas rejestrujących, w związku z koniecznością uszczelniania systemu VAT i walki z szarą strefą, w kontekście postępu technologicznego. Sprawdź, jakie przepisy ulegną zmianie.

czytaj więcej »

Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego ze 150.000 zł do 200.000 zł oraz obowiązek składania większości deklaracji wyłącznie elektronicznie – takie zmiany w VAT zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

W praktyce pracownicy parkują firmowe samochody poza firmą. Czy takie postępowanie naraża przedsiębiorcę na utratę prawa do odliczenia pełnego VAT? Poznaj najnowsze stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych.

czytaj więcej »

Jedna z firm sprzedających pojazdy kupiła auta do dalszej odsprzedaży. Jednak niektóre z nich są używane jako pojazdy demonstracyjne. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca straci prawo do odliczenia pełnego VAT?

czytaj więcej »

Poznaj najnowsze orzecznictwo i interpretacje fiskusa!

czytaj więcej »

wiper-pixel