WYDANIE ONLINE

Pamiętaj, że wyniki inwentaryzacji towarów mają wpływ na rozliczenie VAT
Z końcem roku przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Dokonane w jej ramach ustalenia mogą wywoływać ważne skutki podatkowe – w tym także na gruncie przepisów ustawy o VAT. Sprawdź jakie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy usługa montażu żaluzji aluminiowych poziomych zewnętrznych w budynku mieszkalnym podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT? Firma budowlana nie produkuje, lecz kupuje żaluzje i montuje je na zewnątrz budynku mieszkalnego, na trwałe. Żaluzje będą sterowane pilotem.

czytaj więcej »

Powszechną praktyką jest, że firmy udostępniają swoim pracownikom służbowe samochody do osobistego użytku. Może to wywoływać skutki nie tylko w postaci obowiązku zapłaty podatku, ale również ewidencyjne w VAT, w zakresie stosowania kas fiskalnych.

czytaj więcej »

Jeśli będąc sprzedawcą zobowiązany jesteś wystawić fakturę korygującą, to pamiętaj, że jej podatkowe skutki powstają w większości przypadków po otrzymaniu potwierdzenia odbioru tej korekty. Zasada ta ma zastosowanie także do faktur elektronicznych. Sprawdź, kiedy możesz uznać, że takie potwierdzenie otrzymałeś.

czytaj więcej »

Aby dostawa towarów czy też odpłatne świadczenie usługi podlegało VAT – niezbędne jest zaistnienie dwóch elementów. Pierwszym z nich jest wystąpienie w danej sytuacji czynności, która ma być opodatkowana przedmiotowo tym podatkiem. Drugim, jest dokonanie tej czynności przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT. Jeśli jednak nawet oba warunki są spełnione, to opodatkowanie może nie wystąpić.

czytaj więcej »

Planowane zmiany w ustawie o VAT ponownie wprowadzają sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku w deklaracji. Czy dodatkowe obciążenie nakładane przez urzędy skarbowe będzie miało zastosowanie do wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w deklaracji? Jak się przed nim uchronić?

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2017 r. duża część usług budowlanych zostanie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. W praktyce oznacza to, że to usługobiorca, a nie – jak dotychczas – usługodawca, będzie zobligowany do rozliczenia VAT należnego z tytułu wykonanej usługi. Sprawdź na przykładach, jak to bezbłędnie rozliczać.

czytaj więcej »

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października (będący podstawą obliczeń) jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem w VAT, PIT i CIT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczy 5.157.000 zł.

czytaj więcej »

Jeszcze do niedawna fiskus nie chciał uznać, że zobowiązanie do zapłaty podatku wygasło, jeżeli osoba bliska uregulowała podatek za swojego małżonka prowadzącego działalność gospodarczą. W takim przypadku fiskus podejmował próby egzekucji tego zobowiązania od samego podatnika. Takie postępowanie było też akceptowane przez sądy administracyjne. Czy dziś jest podobnie?

czytaj więcej »

wiper-pixel