WYDANIE ONLINE

Poznaj już dziś 22 ważne zmiany w VAT
W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o VAT, która ma na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, czy wprowadzone zmiany dotyczą także Twojej firmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina miejska wprowadza centralizację i będzie rozliczać VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi od 1 stycznia 2017 r. Gmina nie zamierza dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe przed dniem podjęcia wspólnych rozliczeń VAT. Gmina realizowała projekty, które były finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, odliczając VAT od inwestycji tylko w przypadkach, gdzie istniała możliwość takich odliczeń. W przypadku inwestycji, które nie dawały prawa do odliczeń – VAT był kosztem kwalifikowalnym. Czy gmina ma obowiązek złożyć informację wg załącznika nr 3 ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów z 13 września 2016 r., w przypadku gdy nie zmienia się kwalifikowalność VAT realizowanych projektów?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwolnienie dla ubezpieczeń z VAT oraz stawka 0% dla biletów lotniczych nie stoją w sprzeczności z refakturowaniem? Jaka powinna być stawka? Usługa główna prawnicza ma zawierać refakturę kosztów podróży.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych oraz wyrobów tekstylnych. Sprzedaż materiałów budowlanych jest prowadzona w osobnym lokalu, a sprzedaż wyrobów tekstylnych także w osobnym lokalu. W lokalu nr 2 (wyroby tekstylne) spółka dodatkowo prowadzi punkt kasowy (pośrednictwo finansowe) oraz kantor. Wartość przychodu ze sprzedaży wyrobów tekstylnych oraz usług finansowych jest na takim samym poziomie. Spółka rozdziela koszty dotyczące tych 2 lokali. W jaki sposób ustalić proporcję dla odliczenia VAT od kosztów? Czy bierzemy pod uwagę tylko koszty i przychody w lokalu nr 2, czy też wszystkie koszty i przychody spółki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy spółką zajmującą się m.in. produkcją ciepła. W związku z zakupem uprawnień do emisji CO2 – EUA poza granicami naszego państwa i adnotacją na fakturze: „Procedura usług, pod warunkiem odwrotnego obciążenia odbiorcy – w przypadku VAT do zapłaty, zgodnie z art.196 z UE dyrektywy 2006/112/WE”, czy jesteśmy zobowiązani do odwrotnego obciążenia z tytułu tego zakupu i do złożenia deklaracji VAT-UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka wynajmuje mieszkanie od osoby fizycznej i podnajmuje studentom. W ramach najmu studenci płacą czynsz oraz opłaty za media w formie zaliczek (prognoza). Na czynsz wystawia fakturę ze stawką VAT „ZW”. Proszę o informację, jak rozliczyć opłaty za media. Czy wystarczy skompensować tylko rozrachunki pomiędzy właścicielem nieruchomości a studentami? Czy należy wystawić refakturę, a może notę obciążeniową? Jeżeli refaktura, to co z VAT? Najemca tylko informuje, ile podnajemcy mają zapłacić za prąd, wodę, i nie wystawia na to faktury. Za Internet spółka otrzymuje fakturę na siebie od sprzedawcy. Czy w tym przypadku musi wystawić refakturę z VAT na studentów, czy wystarczą kompensaty rozrachunków? Jak rozliczyć ww. najem pomiędzy właścicielem nieruchomości a spółką oraz spółką z o.o. a studentami?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. będziesz miał trzy miesiące na zadeklarowanie VAT z tytułu WNT. Jeżeli nie zdążysz – będziesz musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Sprawdź, co w praktyce oznaczają te zmiany.

czytaj więcej »

W grudniu z uwagi na koniec roku upływają terminy liczone w latach. Dotyczy to m.in. upływu terminu przedawnienia zobowiązań związanych z rozliczeniami VAT, jak również w zakresie zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym.

czytaj więcej »

Jeśli rozliczana przez Ciebie firma zamierza zorganizować świąteczne spotkanie dla pracowników, to pamiętaj, że prawo do odliczenia podatku od ponoszonych w tym celu wydatków zależy od sposobu organizacji imprezy.

czytaj więcej »

Stosowanie różnych stawek VAT na te same towary prowadzi bezsprzecznie do nierówności podmiotów na rynku. Jest to najczęściej wynikiem różnych interpretacji i niewłaściwego stosowania symbolu PKWiU w tym zakresie. Taka sytuacja występuje przykładowo w branży spożywczej w odniesieniu do tortilli i podkładów do pizzy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie implementowana nowa struktura o schemacie JPK_VAT(2)_v1-0.xsd, którą za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego na bramkę Ministerstwa Finansów będą zobligowani wysyłać duże, średnie i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od nowego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wynajmuje pomieszczenie, w którym prowadzi biznes. Zamierza je wyremontować. Czy ma prawo odliczyć VAT od poniesionych wydatków? Poznaj stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 września 2016 r. (nr IBPP2/4512-448/16-2/BW).

czytaj więcej »

wiper-pixel