WYDANIE ONLINE

Poznaj najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT przewiduje wiele nowych i ciekawych rozwiązań. Ma ona w założeniu poprawić ściągalność podatku, poprzez nowe skuteczniejsze metody walki z wyłudzaniem VAT. Dlatego też, biorąc pod uwagę wprowadzone regulacje, jeszcze ważniejsze niż dotychczas jest prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinien zrobić podatnik w sytuacji braku potwierdzenia odebrania faktur korygujących od podmiotów, z którymi zakończył współpracę? Niejednokrotnie są to podmioty, które w ogóle zakończyły działalność i otrzymanie takiego potwierdzenia jest niemożliwe.

czytaj więcej »

Pytanie: Polski podatnik jest podatnikiem VAT czynnym i zarejestrował się do czynności VAT UE. Wykonuje usługi budowlane na terenie Szwecji dla kontrahenta szwedzkiego, który nie jest podatnikiem VAT UE. Jaką fakturę powinien wystawić polski podatnik?

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących uwzględnia plany fiskusa dotyczące kwestii modernizacji sytemu kas rejestrujących, w związku z koniecznością uszczelniania systemu VAT i walki z szarą strefą.

czytaj więcej »

W zimę podatnicy/przedsiębiorcy muszą ponosić dodatkowe wydatki związane z odśnieżaniem terenu firmy. Sprawdź, jak rozliczyć od strony VAT takie czynności.

czytaj więcej »

Poziom wiedzy podatników dotyczący odpowiedzialności wobec fiskusa z tytułu zobowiązań podatkowych w ostatnich latach znacznie wzrósł. Jest to widoczne przede wszystkim w ilości zdarzeń restrukturyzacyjnych (zmianach form działalności, przekształceniach etc.), które są podejmowane przez podmioty gospodarcze.

czytaj więcej »

Najnowsza nowelizacja Ordynacji podatkowej rozszerzyła wyłączenie funkcji ochronnej interpretacji indywidualnych. Poznaj konsekwencje tych zmian.

czytaj więcej »

Aby skorzystać z ulgi na złe długi, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest potwierdzanie, że dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT. Czy wydruk ze strony Ministerstwa Finansów w ramach usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest do tego wystarczający? Poznaj stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel