WYDANIE ONLINE

10 najczęstszych błędów popełnianych przy ustalaniu podstawy opodatkowania w VAT
 Podstawa opodatkowania jest jednym z dwóch czynników, od których zależy wysokość należnej fiskusowi daniny. Drugim jest oczywiście stawka podatku. Powoduje to, że błędy w ustalaniu podstawy opodatkowania rzutują na wysokość podatku do zapłaty. W tym artykule wskazujemy i omawiamy najczęściej pojawiające się problemy związane z ustalaniem podstawy opodatkowania w VAT. Sprawdź szczegóły i nie popełnij błędu.  1.     Błędne ujęcie kosztów wysyłki towarów

czytaj więcej »

Już obowiązują przepisy, które zmieniły organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów. Zmianie uległy również organy odpowiadające za wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

czytaj więcej »

 Czy organ podatkowy może odmówić wydania nowej interpretacji podatkowej, gdy podatnik chce mieć pewność, że uzyskane przed 15 lipca 2016 r. interpretacja daje mu ochronę? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w wyroku WSA w Krakowie z 13 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 1380/16).

czytaj więcej »

Wykładowca akademicki świadczy usługi kształcenia. Czy ma prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Odpowiedzi na to pytanie udzielił NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 415/15

czytaj więcej »

Komornicy sądowi są podatnikami podatku od towarów i usług. Powinni więc naliczać i odprowadzać VAT. To wnioski z uchwały NSA z 6 marca 2017 r. (sygn. akt I FPS 8/16).

czytaj więcej »

Książki, czasopisma oraz gazety sprzedawane w formatach elektronicznych bez wykorzystania fizycznych nośników, podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT. Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach – są opodatkowane 5% stawką VAT. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 7 marca 2017 r. (sygn. akt C-390/15).

czytaj więcej »

Przedsiębiorca ma prawo do 0% stawki VAT w stosunku do zaliczki otrzymanej na eksport towarów, który nastąpi w ciągu 2 miesięcy. Dłuższy termin jest możliwy tylko przy specyficznych dostawach. To wnioski z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 października 2016 r. (nr IPPP3/4512-584/16-2/KT).

czytaj więcej »

Jeżeli podatnik zaprzestał używania kasy rejestrującej przed upływem trzyletniego okresu jej użytkowania, to jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty ulgi z tytułu poniesionych wydatków na jej zakup. Przypomniał o tym dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2017 r. (nr 3063-ILPP2-2.4512.188.2016.1.MŁ).

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma utraciła status małego podatnika, to możesz mieć problem z prawidłowym rozliczeniem nieopłaconych faktur. Sprawdź, jak zrobić to bezbłędnie.

czytaj więcej »

Wielu podatników ma problemy z prawidłowym rozliczaniem w VAT usług związanych z uczestnictwem w targach organizowanych poza granicami kraju. Powodem takiego stanu rzeczy są przepisy różnicujące miejsce świadczenia usług, a także niejednolite wyjaśnienia organów podatkowych w tej kwestii.

czytaj więcej »

Jaką stawkę VAT zastosować dla klienta zagranicznego (unijnego), posiadającego NIP innego kraju UE, w celu udokumentowania usługi wykonanej w Polsce i na materiale dostarczonym oraz pozostającym w Polsce? Jaką stawkę VAT należałoby zastosować, gdyby klient zagraniczny, posiadał polski NIP?

czytaj więcej »

Naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego może przedłużyć podatnikowi zwrotu różnicy podatku na 3 miesiące, w przypadku zgłoszenia takiego żądania wraz z uzasadnieniem przez niektóre urzędy państwowe.

czytaj więcej »

Czy dla celów VAT przekazanie wspólnikowi spółki jawnej nieruchomości – w ramach wypłaty zysku – należy traktować analogicznie jak nieodpłatne przekazanie towaru na cele inne niż działalność gospodarcza?

czytaj więcej »

Podatnik kupujący przedsiębiorstwo jest – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – następcą prawnym zbywającego przedsiębiorstwo także w zakresie podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest też  zgłoszony do VAT UE. Wykonał usługę budowlaną (montaż konstrukcji stalowych schodów) dla kontrahenta niemieckiego na terenie Niemiec. Sprzedaż tą ujmuje w pozycji 11 deklaracji VAT-7. Czy powinien również złożyć deklarację VAT UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy zamiar wysyłać nasze produkty do magazynu konsygnacyjnego do Anglii. Na podstawie art. 20a ustawy o VAT chcemy skorzystać z uproszczonej formy dostaw do magazynu. Czy angielskie przepisy podatkowe zezwalają na stosowanie uproszczeń w postaci dostaw do tych magazynów? Czy są jakieś inne uwarunkowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel