WYDANIE ONLINE

Uwaga: ustawa o KAS wprowadziła nowe uprawnienia kontrolne
W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzająca daleko posuniętą reorganizację administracji fiskalnej. Nastąpiło to w dużej mierze poprzez rezygnację z odrębności kontroli skarbowej i likwidacji urzędów kontroli skarbowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych. Pobiera z tego tytułu opłatę za czynsz, która stanowi czynność nieopodatkowaną VAT. Środki z tego tytułu wpływają na rachunek bankowy spółki oraz do kasy. Spółka zamierza wprowadzić opłaty za wpłat przez najemców do kasy. Opłata będzie wynosiła 1 zł. Czy będzie ona opodatkowana VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (ryczałt i VAT). Wykonuję usługi budowlane na nieruchomościach, jako podwykonawca na terenie Niemiec. Czy mam obowiązek sporządzania informacji podsumowującej VAT-27?

czytaj więcej »

Zasady ustalania miejsca świadczenia usług transportowych są dość skomplikowane. Miejsce świadczenia zależy od rodzaju transportu (czy jest to transport pasażerski czy towarowy) oraz – w przypadku transportu towarowego – od tego, kto jest nabywcą usług (czy jest to podatnik czy podmiot niebędący podatnikiem). Dowiedz się, zatem, jak prawidłowo rozliczać takie czynności.

czytaj więcej »

Zdecydowana większość prowadzonych przez fiskusa tzw. spraw karuzelowych, jest skierowana nie przeciwko oszustom, ale przeciwko osobom oszukanym, „wkręconym” bez zgody i wiedzy w karuzelę podatkową.  

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący zimową działalność sezonową, decydują się najczęściej na jej zawieszenie po zakończonym sezonie. Jeśli wcześniej kupili kasy fiskalne i skorzystali ze związanej z tym nabyciem ulgi, to nie muszą jej zwracać.

czytaj więcej »

Chociaż kaucja gwarancyjna ze względu na swój zwrotny charakter jest zasadniczo neutralna podatkowo, to jednak w pewnych przypadkach z jej pobraniem wiążą się obowiązki w VAT. 

czytaj więcej »

W jakim momencie powinieneś uznać, że dokonałeś dostawy towaru w sytuacji, gdy nie zostało ustalone, z jakim momentem następuje przejście praw związanych z towarem na nabywcę?

czytaj więcej »

Staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur, które dokumentują czynności nieodzwierciedlające rzeczywistości. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt NSA I FSK 940/14.

czytaj więcej »

Gmina sprzedając mikrobus służący do wykonywania zadań własnych, nie działa dla tej czynności w charakterze podatnika. Sprzedaż tego pojazdu nie podlega zatem opodatkowaniu VAT. 

czytaj więcej »

Podstawą opodatkowania VAT transakcji wniesienia aportem nieruchomości do spółki kapitałowej jest wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za ten wkład niepieniężny. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.250.2016.1.AW.

czytaj więcej »

Banki będą przekazywać dane przedsiębiorców do systemu informatycznego Krajowej Izby Rozliczeniowej. Nowe przepisy mają zapobiegać wyłudzeniom VAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który chce odliczyć 100% VAT od pojazdów używanych do jazd testowych, musi prowadzić ewidencję przebiegu. Potwierdza to wyrok NSA z 8 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1563/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel