WYDANIE ONLINE

Jak bezbłędnie refakturować koszty mediów na najemcę
Częstą praktyką spotykaną w obrocie gospodarczym jest to, że jeden podmiot dokonuje przeniesienia poniesionych przez siebie (we własnym imieniu) kosztów na podmiot rzeczywiście wykorzystujący daną usługę. Refakturowanie – bo o nim mowa – może być wykorzystane w sytuacji, gdy strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinnam prawidłowo wystawić fakturę za wykonanie usługi transportowej na trasie Niemcy (załadunek) – Polska (rozładunek), jeżeli nabywcą jest firma szwajcarska posiadająca NIP CH? Wystawiliśmy fakturę z VAT „NP”. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy też powinna zostać wystawiona faktura z 23% stawką VAT, gdyż transport odbywa się na terenie Unii, a nabywcą jest podatnik szwajcarski?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma dokonała importu towarów z Chin. VAT rozliczany jest procedurą uproszczoną, tj. w deklaracji VAT-7. Odprawy dokonuje agencja celna. Na dokumencie SAD podstawa podatku VAT wynosi 190.178 zł, zaś  VAT 43.865 zł. Agencja celna wystawiła fakturę za obsługę celną + VAT 23% oraz transport samochodowy + VAT 0%. Jak prawidłowo zaksięgować te dokumenty do ewidencji VAT?

czytaj więcej »

Podatnik, który kupuje domenę internetową na potrzeby firmy, nie jest traktowany dla potrzeb VAT, jako ostateczny konsument. W konsekwencji zakup ten jest dla niego podatkowo neutralny.

czytaj więcej »

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Sprawdź, kiedy urzędnicy przyjdą bez zapowiedzi.

czytaj więcej »

Chociaż przepisy ustawy uszczelniającej VAT w założeniu mają przeciwdziałać wyłudzeniom tego podatku, to jednak okazuje się, że stwarzają one duże ryzyko, również dla uczciwych podatników. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od początku 2017 roku do ustawy o VAT dodane zostały przepisy określające nowe sankcje podatkowe, tj. przepisy o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Sprawdź, kiedy fiskus może je zastosować.

czytaj więcej »

Podatnicy wciąż mają problemy z bezbłędnym stosowaniem przepisów o fakturach. Prawidłowo wystawiana faktura nie tylko pozwala nabywcy odliczyć VAT, ale również - w kilku przypadkach wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego. Dowiedz się, zatem, jak wystawiać te dokumenty poprawnie.

czytaj więcej »

Organy podatkowe zarzucają podatnikom, że nie dochowują należytej staranności przy doborze kontrahentów. NSA w wyroku z 21 lutego 2017 r., (sygn. akt I FSK 1679/16) uznał jednak, iż o weryfikacji kontrahentów świadczą dokumenty dotyczące ich działalności, zaś odmowa prawa do odliczenia VAT stanowi wyjątek od zasady podstawowej, jaką jest istnienie tego prawa. 

czytaj więcej »

Podmiot świadczący usługi budowlane bezpośrednio na rzecz inwestora nie działa w charakterze podwykonawcy. W konsekwencji nie znajdzie zastosowania procedura odwrotnego obciążenia. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.85.2017.2.AW

czytaj więcej »

Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Klauzula to narzędzie, które pozwala oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Co będzie sprawdzać organ podatkowy?

czytaj więcej »

Już obowiązują zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące m.in. zaskarżania interpretacji indywidualnych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel