WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak rozliczać VAT w mobilnej gastronomii
W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się dania i inne produkty oferowane z mobilnych punktów gastronomicznych. Przedsiębiorcy chętnie wykorzystują je zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Powinni oni pamiętać o tym, że rozliczanie takiej sprzedaży pod kątem VAT może się odbywać na nieco innych zasadach niż te, które obowiązują np. restauratorów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy środki trwałe, wyposażenie oraz pozostałe towary wniesione aportem do spółki cywilnej w 2012 roku będziemy musieli opodatkować VAT, jeżeli zostaną w remanencie likwidacyjnym spółki bądź zostaną przed likwidacją spółki sprzedane lub wycofane na cele osobiste wspólników? Zostały one wniesione aportem przez jednego ze wspólników, który wcześniej, na początku 2012 roku miał je w swojej indywidualnej działalności gospodarczej i odliczał VAT przy ich zakupie. Przy wniesieniu aportu w 2012 roku VAT nie odprowadzał. Nie korygował też odliczeń VAT na zakup tych  towarów.

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy spółka jawna (księgi rachunkowe, VAT) nabywa usługę remontową od kontrahenta zwolnionego podmiotowo z wystawiającego fakturę "brutto". Usługa ta od 2017 roku podlega odwrotnemu obciążeniu, czy spółka jest w takim przypadku zobowiązana do naliczenia VAT i czy ewentualnie może go odliczyć?

czytaj więcej »

Przepisy przewidują możliwość tzw. samofakturowania. Chodzi o sytuacje, kiedy nabywca wystawia faktury VAT w imieniu i na rachunek sprzedawcy. W przeciwieństwie do standardowych transakcji w takim przypadku dostawca wydaje towar lub wykonuje usługę, ale nie potwierdza tego zdarzenia żadnym dokumentem. Sprawdź, kiedy można zastosować takie rozwiązanie. 

czytaj więcej »

Domyślnie regularnie składanymi dokumentami rozliczeniowymi dla potrzeb VAT są deklaracje VAT-7. Istnieje jednak możliwość wyboru składania deklaracji za okresy kwartalne. Nie każdy jednak ma do tego prawo.

czytaj więcej »

Z zakupem udziałów wiąże się konieczność poniesienia różnych wydatków. Często dotyczą one nabycia określonych usług np. doradczych, kosztów analiz ekonomicznych i prawnych, opłat notarialnych itp. Kiedy podatnikowi wolno odliczać VAT z dokumentujących te wydatki faktur?    

czytaj więcej »

Księgowi z branży budowlanej od lat niezmiennie mają kłopoty z rozliczaniem VAT. Wynika to zarówno z niejasności przepisów jak i zmienności ich interpretacji. Jeżeli już dochodzi do nieprawidłowości, to jest to raczej zwykła sprzedaż usług bez faktury lub oszukiwanie klientów na kosztach wykorzystanych materiałów i wykonanych usług. W tym jednak żadne zmiany prawa nie pomogą bez uczciwego jego egzekwowania i ścigania prawdziwych przestępców, a nie tych podatników, którzy „są pod ręką”.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wydało 4 ważne dla podatników komunikaty w sprawie korekt plików JPK oraz obowiązku przesyłania tylko jednego pliku odpowiadającego jednej deklaracji. Resort udostępnił również kolejną wersję aplikacji Klient JPK z ograniczonymi możliwościami weryfikacji poprawności danych.

czytaj więcej »

Minister Finansów ostrzega podatników przed nabywaniem faktur za paliwo, a następnie uwzględnianie ich w swoich rozliczeniach. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

 Przedsiębiorstwo nie odliczy VAT z faktury od przedsiębiorcy, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, jeśli zakres obowiązków wskazany w umowie o pracę pokrywa się z zakresem z umowy o współpracę. Takie wnioski płyną z wyroku Wyrok NSA wydanego w sprawie o sygn. akt I FSK 742/15.

czytaj więcej »

Przekazanie kontrahentom kartonowych materiałów reklamowo-promocyjno-informacyjnych typu „standy”, dotyczących dystrybuowanych produktów z wizerunkiem lub logo spółki reklamujących jej produkty, nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak orzekł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2017 r. nr 1462-IPPP2.4512.993.2016.1.JO.

czytaj więcej »

wiper-pixel