WYDANIE ONLINE

Jakie błędy w rozliczaniu VAT popełniają księgowi w 2017 roku
Nie od dziś wiadomo, że posiadanie statusu podatnika VAT w Polsce, jest podobne do bycia saperem i chodzenia po polu minowym. W temacie miesiąca przedstawiamy i analizujemy najczęściej popełniana przez księgowych błędy, jakie pojawiają się przy rozliczaniu tego podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Polska firma świadczy usługi transportowe na terenie UE. Pytanie dotyczy obowiązku podatkowego. 1. Usługa została wykonana 24 kwietnia 2017 r. na terenie Niemiec, faktura wystawiona 5 maja 2017 r. (odwrotne obciążenie). Czy prawidłowo ujęto usługę w deklaracji za kwiecień 2017 r.? Potrzebne dokumenty przewozowe wpłynęły do firmy do 25 maja 2017 r. 2. Firma pośrednicząca w zlecaniu usług, łączy do jednej noty rozliczeniowej usługi z dwóch miesięcy, bez tej noty nie jestem w stanie wystawić faktury. Fakturę wystawiam na podstawie tej noty (zgodnie z dwustronną umową). Czy postępuję prawidłowo? Do deklaracji VAT-7 ujmuję pod datą wystawienia noty, która jest zgodna z datą wystawienia faktury.  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwa sprzedaż motocykla, który jest środkiem trwałym firmy w procedurze VAT marża? Motocykl oświadczeniem został wprowadzony do ewidencji środków trwałych na podstawie oświadczenia właściciela (wcześniej kupiony na osobę prywatną na umowę kupna sprzedaży, używany). Obecnie właściciel chce go sprzedać. Zastanawiamy, się czy przeniesienie środka na towar handlowy pozwoli na użycie procedury VAT marża? Czy ma znaczenie nabycie środka przed otwarciem działalności gospodarczej i dopiero w trakcie jej prowadzenia przeniesienie majątku oświadczeniem do ewidencji środków trwałych?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka polska będzie wykonywała usługi badania rynku, produktów, wydawania certyfikatów dla firm zagranicznych. Mogą to być firmy z UE oraz z krajów spoza Unii. Usługi będą wykonywane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak prawidłowo rozliczyć VAT od sprzedaży takich usług? Czy będą to usługi opodatkowane w Polsce czy nie, czy trzeba robić jakieś adnotacje na fakturze sprzedaży?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący letnią działalność sezonową, decydują się najczęściej na jej zawieszenie po zakończonym sezonie. Jeśli wcześniej kupili kasy fiskalne i skorzystali ze związanej z tym nabyciem ulgi, to nie muszą jej zwracać.

czytaj więcej »

Od początku roku fiskus skorzystał z możliwości wykreślania podatników VAT z rejestru (bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika) już kilkadziesiąt tysięcy razy. Skala tego zjawiska w założeniu mającego pomóc w walce z oszustwami podatkowymi jest ogromna. Co zrobić, aby nie paść „ofiarą” takich działań?

czytaj więcej »

Ze zwolnienia od VAT ze względu na wielkość sprzedaży mogą korzystać przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą wysyłkową. Jeśli adresatami wysyłanych przez nich towarów są odbiorcy unijni, powinni oni jednak zwrócić uwagę na szczególe zasady ustalania wielkości obrotu branego pod uwagę pod kątem stosowania limitu zwolnienia, o którym mowa. W takich przypadkach łatwo jest go bowiem przekroczyć, nawet o tym nie wiedząc.

czytaj więcej »

W sezonie letnim dużą popularnością cieszą się dania typu fast food sprzedawane w barach i z mobilnych punktów gastronomicznych. Organy podatkowe często zarzucają ich właścicielom, że stosują niewłaściwe stawki VAT. Problem dotyczy tego, czy do sprzedaży dań w ramach tzw. małej gastronomii wolno stosować 5% stawkę VAT, czy też podlega ona stawce 8%.

czytaj więcej »

Dostawa budynków, budowli lub ich części co do zasady podlega zwolnieniu od VAT, chyba że ma miejsce przed pierwszym zasiedleniem lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata. Problem tkwi w definicji pierwszego zasiedlenia zawartego w ustawie o VAT.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 3 lipca 2017 r. w zakresie odwróconego obciążenia VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych przez podwykonawców. Można w nim znaleźć ważne i przydatne informacje.

czytaj więcej »

Inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały. O tym, jak przeprowadzić korektę VAT naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego orzekł NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 255/15.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy  VAT w zakresie zwolnienia od podatku usług finansowych. Najnowsza interpretacja ogólna ministra rozwoju i finansów wyjaśnia (z 30 czerwca 2017 r., nr PT6.8101.5.2017) wyjaśnia, kiedy transakcje płatnicze dokonywane przy pomocy kart płatniczych, przez organizacje płatnicze oraz agentów rozliczeniowych, powinny być kwalifikowane jako usługi zwolnione z VAT.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rozwoju i Finansów od przyszłego roku planuje zmiany w strukturze pliku JPK_VAT. Ma być rozbudowany o elementy pozwalające na pełniejsze raportowanie informacji o transakcjach. Trwają konsultacje w tej sprawie. Już dziś poznaj szczegóły tych zmian.

czytaj więcej »

wiper-pixel