WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy można odliczyć VAT z faktury od firmy wykreślonej z rejestru VAT
Jeżeli dojdzie do skreślenia firmy z rejestru czynnych podatników VAT, to skutki podatkowe tego zdarzenia mogą okazać się dotkliwe również dla innych podmiotów. Wiele organów podatkowych kwestionuje bowiem w takich przypadkach prawo jej kontrahentów do odliczenia VAT od dokonanych przez nich zakupów. Według sądów takie praktyki nie mają jednak oparcia w obowiązującym prawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo ujmować raport miesięczny z kasy fiskalnej, który zawiera oprócz paragonów kilka faktur z paragonem? Czy należy każdą fakturę ujmować oddzielnie i pomniejszać raport? Czy wystarczy dołączyć pod raport faktury VAT? Rozliczam małego podatnika, który nie stosuje JPK.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik rozlicza podatek naliczony na podstawie współczynnika i prewspółczynnika. W 2014 roku nabył samochód, od którego odliczył podatek. Jednoczenie, ponieważ wartość netto tego środka trwałego przekraczała 15.000 zł, w latach następnych dokonywane były stosowne korekty podatku naliczonego. W maju 2017 roku samochód ten został sprzedany przy zastosowaniu 23% stawki VAT. Jakich czynności należy dokonać w momencie sprzedaży samochodu względem prawidłowego rozliczenia VAT? Czy w tym przypadku należy dokonać korekty podatku naliczonego jednorazowo w miesiącu sprzedaży?  i w jaki sposób? Prosimy o podanie przykładu rozliczenia takiego zakupu i sprzedaży pod kątem przepisów ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Często zdarza się, iż po wystawieniu faktury wartość wykazanej w niej sprzedaży jest wyższa od rzeczywistej kwoty transakcji.  Jest tak m.in. wtedy, gdy klient wynegocjuje u sprzedawcy tzw. rabat potransakcyjny. Rozliczenie tej operacji do celów VAT wymaga spełnienia określonych ustawowo warunków, a odstępstwo od nich jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

czytaj więcej »

Fałsz intelektualny faktury polega na wpisaniu w niej nieprawdy przez osobę uprawnioną do jej wystawienia. Z kolei fałsz materialny polega na podrobieniu albo przerobieniu dokumentu przez osobę, która nie jest uprawniona do jego wystawienia. To rozróżnienie jest o tyle ważne, że wpływa na prawną ocenę takich czynności.

czytaj więcej »

Jednym z warunków stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) jest posiadanie dowodów, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. W tym artykule przedstawione zostaną skutki nieuzyskania takich dokumentów w terminie.

czytaj więcej »

Księgowi rozliczający m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe świadczące usługi w zakresie lokali mieszkalnych alarmują, że mają kłopoty z prawidłowym skorzystaniem ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Poprawiona wersja nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że przepisy o podzielonej płatności wejdą w życie nie jak pierwotnie zakładano od 1 stycznia 2018 r., lecz trzy miesiące później. Będą one jednak miały bardziej motywujący charakter.

czytaj więcej »

Obowiązkowe przesyłanie dobowych plików JPK_WB zostało odłożone w czasie i będzie najprawdopodobniej obowiązywać dopiero w 2018 roku.

czytaj więcej »

Usługę udostępniania pracowników na terenie budowy, przedsiębiorca rozlicza na zasadach ogólnych z zastosowaniem 23% stawki VAT. To wnioski z interpretacji indywidulanej dyrektora KIS  nr 0114-KDIP1-2.4012.6.2017.1.PC.

czytaj więcej »

Aby sprzedawca mógł skorygować VAT należny, konieczne jest potwierdzenie doręczenia faktury korygującej nabywcy. Co jednak zrobić, gdy przedsiębiorstwo padło ofiarą oszusta podatkowego?

czytaj więcej »

Specyfika niektórych rodzajów działalności wymaga budowy hotelu pracowniczego. Powstaje wówczas pytanie, czy podatnik odliczy VAT z faktur za wydatki poniesione na budowę takiego hotelu?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy będą musieli zainstalować kasy fiskalne z dostępem do Internetu i z funkcją bieżącego raportowania sprzedaży do służb skarbowych. Dowiedz się, od kiedy będziesz mieć taki obowiązek.

czytaj więcej »

Niektóre stosowane przez pracodawców programy motywacyjne mogą świadczyć o sztucznym działaniu w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej bacznie przygląda się składanym wnioskom o wydanie interpretacji indywidualnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel