WYDANIE ONLINE

Poznaj już dziś nowy mechanizm podzielonej płatności w VAT
Poprawiona wersja nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że nowe przepisy o podzielonej płatności wejdą w życie później niż zakładano. Mają bowiem zacząć obowiązywać nie od 1 stycznia 2018 r., lecz trzy miesiące później. Będą też bardziej korzystne dla podatników. Już dziś poznaj szczegóły nowych rozwiązań. 

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę na pośrednictwo wynajmu z właścicielem lokalu (apartament nad morzem). Są to pobyty krótkoterminowe. Wynagrodzenie właściciela lokalu wynosi 80% kwoty netto z tytułu wynajmu jego lokalu, a nasza prowizja z tego tytułu wynosi 20%. Jaką stawkę VAT zastosować powinien właściciel lokalu, aby mógł nam wystawić fakturę z tytułu najmu? Jaką stawkę my powinniśmy zastosować przy naszej prowizji? Czy w ogóle powinniśmy wystawić fakturę na prowizję? Czy właściciel powinien nam wystawić na 100% wynajmu, a my na 20%?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób w ewidencji VAT wykazać dostawę towaru na statki – stawka 0%, faktura na kontrahenta z Anglii bez numeru VAT? Chyba nie jest to ani WDT, ani eksport więc nie wiem, w którym miejscu deklaracji VAT wykazać taką transakcję.

czytaj więcej »

Pytanie: Dostałam z datą grudniową fakturę za dostęp do serwisu www na 2 lata (2017-18) płatną w 24 równych ratach. Pierwsza rata została zapłacona w grudniu, kolejne będą regulowane 5. dnia każdego miesiąca. Czy VAT wynikający z faktury mogę odliczyć w grudniu, czy powinnam odliczać w części co miesiąc, po uregulowaniu kolejnych rat? Czy usługa ta stanowi w całości koszt w dacie wystawienia faktury (PKPiR, metoda uproszczona)?

czytaj więcej »

Prawo wieczystego użytkowania jest prawem zbywalnym. Można je zatem sprzedać. Powstaje więc pytanie o podatkowe konsekwencje takiej transakcji na gruncie VAT.

czytaj więcej »

Nie zawsze świadczenia wykonywane przez podatników mają charakter jednorodny. Bywa czasem tak, że na świadczenia składa się grupa czynności. W przypadkach takich pojawiają się wątpliwości, czy czynności te należy traktować łącznie, jako jedno świadczenie o charakterze kompleksowym, czy odrębnie – jako dwa lub więcej świadczeń.

czytaj więcej »

Prowadzenie postępowania administracyjnego i ustalenie jego kosztów jest typową działalnością wykonywaną przez gminę w charakterze organu władzy publicznej. Czy jako takie – zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT pozostaje poza zakresem objętych VAT czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych? Poznaj odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie podatnika za usługi marketingowe obejmuje najczęściej koszt nabycia towarów promocyjnych. Czy w tej sytuacji wydanie towarów uczestnikom akcji marketingowych jest opodatkowane VAT? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zdaniem resortu finansów zamieszczone na stronie ministerstwa narzędzie do sprawdzania statusu podmiotu w VAT po numerze NIP, jest niewystarczające z uwagi na ograniczony zakres dostępnych w nim informacji. Chodzi o możliwość sprawdzenia, czy kontrahent jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem VAT. Dlatego też zostanie wprowadzone  nowe – skuteczniejsze rozwiązanie.

czytaj więcej »

Resort finansów zapowiedział skrócenie terminu zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej. Jednak zwroty będą realizowane wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.

czytaj więcej »

Obecne kasy zostaną zastąpione przez kasy online. Będą  one wysyłać informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie do Centralnego Repozytorium Kas. Zobacz, którzy podatnicy w pierwszej kolejności będą mieli obowiązek wymiany kasy.

czytaj więcej »

Księgowi wciąż nie wiedzą czy w sytuacji, gdy na otrzymanej fakturze nie umieszczono NIP nabywcy, ale pozostałe elementy faktury spełniają ustawowe wymogi – podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poznaj najnowsze stanowisko fiskusa zaprezentowane w decyzji dyrektora KAS nr 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ.

czytaj więcej »

Czy podatnik ma prawo zmniejszać podstawę opodatkowania o kwotę stanowiącą obniżkę cen w formie skonta, w momencie wystawienia faktury? Poznaj stanowisko sądu w tej sprawie i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że wzrosną też kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Poznaj aktualne stawki.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy nie ma przepisu regulującego pytanie wskazane we wniosku o interpretację, podatnik powinien zdecydować, który z zaproponowanych przez niego sposobów ujęcia faktur korygujących jest dla niego korzystniejszy. To wnioski z wyroku WSA w Łodzi o sygn. akt I SA/Łd 898/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel