WYDANIE ONLINE

Poznaj już dziś rewolucyjne zmiany w kasach fiskalnych
W ramach uszczelniania systemu podatkowego ministerstwo finansów planuje dalsze zdecydowane kroki. Tym razem przedsiębiorców czeka rewolucja w stosowaniu kas fiskalnych. Dotychczasowe urządzenia trzeba będzie zastąpić nowymi kasami online, które dane o sprzedaży samoczynnie będą przekazywać fiskusowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Polski podatnik świadczy usługę pakowania towarów i ich wysyłania dla kontrahenta z Islandii. Towar przeznaczony do pakowania znajduje się na terenie Polski w siedzibie innej spółki (podatnika polskiego). Towar nabywany jest przez kontrahenta z Islandii a na terenie polski jedynie przechowywany, pakowany i wysyłany. Faktura sprzedaży za usługę pakownia i wysyłki wystawiana jest na kontrahenta z Islandii. Jaką stawkę należy zastosować?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest też  zgłoszony do VAT UE. Wykonał usługę budowlaną (montaż konstrukcji stalowych schodów) dla kontrahenta niemieckiego na terenie Niemiec. Sprzedaż tą ujmuje w pozycji 11 deklaracji VAT-7. Czy powinien również złożyć deklarację VAT UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna chce zlikwidować działalność. Czeka na faktury korygujące, ale sprawa się przedłuża. Czy będzie mogła dokonać korekty deklaracji VAT-7 po zlikwidowaniu działalności, jeżeli otrzyma faktury korygujące in minus? Odliczono VAT od faktur kosztowych, teraz spółka domaga się korekt w związku z ugodą i zapłatą ceny za nieruchomość z uwzględnieniem wcześniejszych kosztów. Sprawa może stać się sporna.

czytaj więcej »

Pytanie: Usługi które świadczymy dla naszych klientów polegają na gotowości do naprawy błędów. Usługi świadczymy przez 1 rok, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wystawienie faktury nie jest jednoznaczne z fizycznym wykonaniem usługi z uwagi na fakt, że klient może w okresie wsparcia i opieki nie zgłosić żadnego problemu i wtedy z punktu widzenia przepisów podatkowych wykonanie usługi jest w dacie kończącej dany rok wsparcia. Kolejny problem polega na tym, że to nasza firma świadczy fizycznie usługi wsparcia a nasze wynagrodzenie za te usługi jest ustalone jako określony procent całkowitej kwoty, jaką płaci klient dla właściciela oprogramowania. Po zapłacie 100% przez klienta końcowego, my w ciągu 30 dni od ostatniego dnia miesiąca w którym klient zapłacił całość należności, powinniśmy otrzymać nasze wynagrodzenie. Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy w powstaje w chwili wykonania usługi bądź otrzymania części lub całości zapłaty. Niestety my nie wiemy, kiedy klient końcowy zapłaci 100% należności. Uważamy, że bezpieczniej jest wystawiać nasze faktury najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada pierwszy dzień nowego okresu opieki. Czy mamy rację?

czytaj więcej »

Analizowane zagadnienie jest niezmiennie popularne z uwagi na częstość występowania w praktyce. Podatnicy przy tym wybierają najróżniejsze rozwiązania, niekoniecznie korzystne finansowo-podatkowo. Przepisy przy tym pozwalają legalnie wybrać różne metody postępowania. W tym artykule prezentujemy przegląd takich praktyk.

czytaj więcej »

Koniec roku to często okres, kiedy wspólnicy spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, decydują się na zakończenie działalności spółki. Mogą być wówczas zobowiązani do opodatkowania w ramach spisu z natury pozostałych im towarów. Księgowi często mają wątpliwości, jakich składników majątku obowiązek ten dotyczy. Trzeba pamiętać, że dotyczy to również zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych VAT przez podatnika będącego osobą fizyczną.

czytaj więcej »

W art. 88 ust. 3a ustawy o VAT określone zostały przypadki, gdy formalnie prawidłowe faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Poznaj 8 przypadków, w których będziesz miał do czynienia z taką sytuacją.

czytaj więcej »

W określonych przepisami art. 96 ust. 8-10 ustawy o VAT przypadkach, naczelnicy urzędów skarbowych wykreślają podatników z rejestru podatników VAT. Dotyczy to zarówno podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jak i podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni.

czytaj więcej »

Członkowie zarządów zastanawiający się, czy mogą prowadzić działalność gospodarczą a ich usługi są opodatkowane VAT. Minister finansów wydał interpretację ogólną z 6 października 2017 r., w której wyjaśnił, kiedy prowadzona przez nich działalność nie podlega VAT.

czytaj więcej »

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2018 roku małym podatnikiem VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2017 roku nie przekroczy 5.176.000 zł.

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo do dofinansowania zakupu kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Chodzi tu o pierwsze kasy. Wszystkie inne kasy nabyte po dokonaniu pierwszego zgłoszenia – np. wymieniane z uwagi na zużycie, rozszerzenie działalności gospodarczej podatnika, czy też w związku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakończonej działalności gospodarczej – nie korzystają już z ulgi na ich zakup. Prawo to zostało, bowiem „skonsumowane” na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Takie wnioski płyną z wyroku NSA z 7 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2312/15.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że danego dnia u podatnika nie wystąpi sprzedaż, która podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Czy musisz wówczas wydrukować raport dobowy fiskalny? Poznaj aktualne stanowisko fiskusa wyrażone w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 3 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.348.2017.1.MN.

czytaj więcej »

Wkrótce zacznie działać system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Sprawdź szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Uproszczenia polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

wiper-pixel