WYDANIE ONLINE

Czy najnowszy wyrok TSUE zmieni zasady rozliczania VAT od leasingu
Zarówno podatki dochodowe jak i VAT wyróżniają dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Ten pierwszy jest uważany za usługę i służy raczej używaniu pojazdu, a nie jego zakupowi (choć tego nie wyklucza), a drugi klasyfikowany jest jako dostawa towaru i ekonomicznie zbliża się do kredytu (choć oczywiście przeniesienie własności następuje dopiero po zakończeniu umowy leasingu). Dla VAT jednak dostawa towaru ma miejsce na początku realizacji tej umowy. Najnowszy wyrok TSUE może zmienić ten stan rzeczy.

czytaj więcej »

Pytanie: Kupiliśmy na spółkę cywilną oprogramowanie (import usług) oraz telefon (nabycie unijne). Opodatkowaliśmy te zdarzenia VAT (odliczyliśmy i naliczyliśmy fakturą wewnętrzną). Teraz spółkę likwidujemy i chcemy przekazać program i telefon na swoje cele osobiste. Czy powinniśmy odprowadzić VAT przy tym przekazaniu?

czytaj więcej »

Większość firm zamierza zorganizować świąteczne spotkania dla swoich pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do odliczenia podatku od ponoszonych w tym celu wydatków zależy od sposobu organizacji imprezy.

czytaj więcej »

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji transakcje takie nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dotyczy to zarówno transakcji odpłatnych (np. sprzedaży przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw), jak i nieodpłatnych (np. darowizn przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw).

czytaj więcej »

Miejsce świadczenia usług na rzecz podatników najczęściej ustalane jest na podstawie przepisów art. 28b ustawy o VAT. Zasadą wynikającą z tych przepisów jest, że miejscem świadczenia usług jest kraj, gdzie podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Nie zawsze jednak tak jest.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie fiskus kwestionuje opodatkowanie ryczałtem 8% PIT najmu prywatnego. Organy twierdzą bowiem, że te najmy powinny być rozliczone w ramach działalności gospodarczej, zdając sobie doskonale sprawę, że większość wynajmujących nie posiada faktur kosztowych (których nie zbierali rozliczając się przychodowym ryczałtem) lub nie zadeklarowało podatku liniowego w ramach tego źródła przychodu. Także jednak na gruncie VAT można się wciąż (mimo wielu sporów i wyroków) spotkać z problemami opodatkowania wynajmu, będącymi w sferze zainteresowania fiskusa.

czytaj więcej »

Towary i usługi często są sprzedawane poprzez automaty (tzw. vending). W przypadkach takich pojawiają się wątpliwości, co do sposobu powstawania obowiązku podatkowego w VAT. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Sklepy, lokale gastronomiczne oraz inne podmioty oferujące swoim klientom towary sprzedawane w zestawach, muszą liczyć się z tym, że ich rozliczenia wezmą pod lupę urzędnicy skarbowi. Jakie działania promocyjne mogą zostać zakwestionowane przez fiskusa?

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy przedsiębiorcę nie ma dokumentu CMR, ale dysponuje innymi dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – ma prawo do zastosowania 0% VAT. Tak uznał dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-2.4012.182.2017.1.PC.

czytaj więcej »

Skrócenie okresu elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym, czy składanie rocznych raportów do urzędów skarbowych za pośrednictwem JPK – to tylko niektóre planowane zmiany, do których już dziś warto się przygotować.

czytaj więcej »

Od października 2018 r. roku przedsiębiorcy oprócz comiesięcznych JPK_VAT, będą musieli składać także roczne raporty do urzędów skarbowych w formacie JPK. Lepszej kontroli rozliczeń podatników ma sprzyjać także zmiana sposobu przekazywania sprawozdań finansowych, z papierowej na elektroniczną.

czytaj więcej »

W dniu 19 października 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. C-101/16 SC Paper Consult SRL przeciwko Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca i Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud. Potwierdził w nim, że sam fakt braku posiadania statusu czynnego podatnika VAT nie może pozbawiać nabywcy prawa do odliczenia VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel