WYDANIE ONLINE

Już dziś przygotuj się do stosowania przepisów o podzielonej płatności
Nowe regulacje ustawy o VAT wprowadzają do ustawy tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Polega ona na tym, że nabywca płacąc za towar lub usługę dokonuje płatności w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT.  Według najnowszych informacji zmiany te mają zostać odłożone do 1 lipca 2018 r., gdyż banki mają problem z dostosowaniem się do nowych wymogów. 

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest też zgłoszony do VAT UE. Wykonał usługę budowlaną (montaż konstrukcji stalowych schodów) dla kontrahenta niemieckiego na terenie Niemiec. Sprzedaż tą ujmuje w pozycji 11 deklaracji VAT-7. Czy powinien również złożyć deklarację VAT UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinnam prawidłowo wystawić fakturę za wykonanie usługi transportowej na trasie Niemcy (załadunek) – Polska (rozładunek), jeżeli nabywcą jest firma szwajcarska posiadająca NIP CH? Wystawiliśmy fakturę z VAT „NP”. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy też powinna zostać wystawiona faktura z 23% stawką VAT, gdyż transport odbywa się na terenie Unii, a nabywcą jest podatnik szwajcarski?

czytaj więcej »

Pytanie: Lekarz świadczy zwolnione z VAT usługi związane z leczeniem pacjentów. Wykonuje również usługi związane z badaniami klinicznymi. Świadczy je dla kontrahentów z Austrii, Niemiec, Irlandii oraz USA. Mamy tu tzw. eksport usług – w transakcjach unijnych wykazujemy dodatkowo VAT-UE. Lekarz jest podatnikiem VAT z uwagi na te badania kliniczne. Do tej pory, mimo że badania kliniczne stanowią 60% dochodu, nie odliczaliśmy proporcjonalnie VAT, tylko przypisywaliśmy koszty do transakcji związanych z leczeniem w Polsce (a tutaj wszystko jest na ZW). Czy jest to błąd?  Czy powinniśmy odliczać VAT proporcjonalnie? Badania kliniczne odbywają się za granicą, więc kosztów de facto nie ma w Polsce. Jednak pojawia się problem, ponieważ obecnie lekarz otrzymuje dofinansowanie z UE na zakup maszyn do badań klinicznych i remont budynku, w którym będą realizowane (w Polsce). Natomiast instytucja dająca dotację, chce od nas uzyskać podstawę prawną świadczącą o braku prawa do odliczenia VAT od tej dotacji. Jak postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

System podatkowy jest tak skonstruowany, że nie da się rozliczać jednego podatku w zupełnym oderwaniu od innych podatków. Tytułem przykładu wskazać można kwestie zaliczania w koszty nieodliczonego VAT czy rozliczanie PCC od czynności objętych VAT. W nowym 2018 roku oprócz zmian w VAT, wchodzą w życie także ważne regulacje w podatkach dochodowych. Ich praktyczne zastawienie znajdziesz w Tym artykule.

czytaj więcej »

Częstym sposobem powiększania aktywów spółki, jak również podwyższania jej kapitału własnego, jest wniesienie składników majątkowych jako wkładu rzeczowego – aportu. Takie czynności są trudne do rozliczenia na płaszczyźnie VAT.  Największe problemy powoduje ustalenie podstawy opodatkowania.

czytaj więcej »

Księgowi zajmujący się rozliczaniem VAT wciąż mają wątpliwości co do tego, czy od kwoty innych podatków ponoszonych w ramach umowy np. podatku od nieruchomości przy najmie, trzeba naliczać VAT. Sprawdź jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej »

Dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur mogą być obowiązani do korekty odliczonej kwoty podatku. Obowiązek ten ciąży najczęściej na dłużnikach, jeżeli upłynie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Wątpliwości dotyczą tego, czy obowiązek ten istnieje również w przypadku, gdy przed upływem tego terminu dojdzie do tzw. zwolnienia z długu.

czytaj więcej »

Jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia transakcji, szczególnie opiewających na znaczne kwoty, jest uzyskanie wiążącej interpretacji. Niestety podatnicy często popełniają w tym zakresie błędy. Sprawdź jakie.

czytaj więcej »

Księgowi wciąż mają kłopoty z prawidłowym dokumentowaniem rabatów pośrednich. Niestety organy skarbowe nie prezentują w tej kwestii jednolitego stanowiska. Dowiedz się, jak zrobić to poprawnie. 

czytaj więcej »

Wraz z końcem miesiąca mija okres ulgowego traktowania najmniejszych firm pod kątem obowiązków związanych z JPK. Dlatego to już ostatni dzwonek, aby się do nich należycie przygotować.

czytaj więcej »

Wyroby ciastkarskie i ciastka, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni są opodatkowane 8% stawką VAT. Do pozostałych wyrobów ciastkarskich i ciastek stosuje się 23 stawkę VAT. Jest to zgodne z dyrektywą unijną. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 9 listopada 2017 r., w sprawie o sygn. akt C-499/16.

czytaj więcej »

Na jednym z niedawnych posiedzeń, rząd przyjął projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, który to został przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Nowe przepisy tworzą korzystne i stabilne warunki do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmacniają gwarancje wolności i praw przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Nie można odliczyć VAT od nabytych usług kompleksowych w przypadku, gdy kontrahenci na wystawionych fakturach wyodrębniają składające się na nią pojedyncze elementy – orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z 12 września 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 420/17.

czytaj więcej »

Sposób podania adresu wystawcy faktury nie może stanowić decydującego warunku do celów odliczenia VAT.  Potwierdził to TSUE w orzeczeniu z 15 listopada 2017 r. wydanym w połączonych sprawach (sygn. akt C-374 -375/16).

czytaj więcej »

Jeżeli gmina przy budowie boiska sportowego nie skorzystała z prawa do odliczenia VAT, czynność nieodpłatnego użyczenia stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu – wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.525.2017.1.KK.

czytaj więcej »

Walka resortu finansów z nieuczciwymi praktykami podatkowymi przynosi konkretne rezultaty. Przynajmniej tak twierdzi sam resort finansów. I rzeczywiście – w sierpniu tego roku wykryto karuzelę podatkową, w której udział brało przynajmniej 30 polskich i zagranicznych firm. Jednak działania służące wykrywaniu VAT-owskich wyłudzeń często wymierzone są również przeciwko uczciwym przedsiębiorcom.

czytaj więcej »

wiper-pixel