WYDANIE ONLINE

Uwaga: to jeszcze nie koniec zmian w VAT na 2018 rok
Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną nowelizację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem jest jeszcze większe uszczelnienie systemu podatkowego. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W 2018 roku nadal obowiązuje zwolnienie z obowiązku stosowania kasy z uwagi na wielkość obrotu, realizowanego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozszerzono jednak katalog usług, które obowiązkowo wymagają ewidencji na kasie. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Resort finansów zaprezentował projekt Ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Początek roku to często czas, kiedy nowi przedsiębiorcy rozpoczynają prowadzenie biznesu. Modelowo powinni oni zarejestrować się do VAT przed lub równolegle z dokonaniem pierwszej czynności podjętej w celu wykonywania tej działalności. Co jednak w sytuacji, gdy zrobią to po upływie kilku miesięcy? Czy mogą odliczyć VAT z tytułu zakupów dokonanych przed rejestracją?

czytaj więcej »

Mimo wieloletniego obowiązywania przepisów dotyczących zwolnień z VAT przy sprzedaż nieruchomości, podatnicy wciąż popełniają kosztowne błędy. Dotyczą one zarówno korzystania ze zwolnień jak i rezygnacji z nich.

czytaj więcej »

Przełom roku to czas, kiedy przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT powinni szczególnie uważnie przeanalizować swoje obroty w mijającym roku. Jeśli, bowiem przekroczyli limit – utracili zwolnienie i od początku 2018 roku muszą rozlicza VAT.

czytaj więcej »

Podstawa opodatkowania i stawka podatku to elementy konstrukcyjne ściśle ze sobą związane. Trzeba pamiętać, że to właśnie czynniki stanowiące element podstawy opodatkowania, determinują zakres stosowania poszczególnych stawekdo różnego rodzaju prac budowlanych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mikroprzedsiębiorca, podatnik VAT wykreślony z urzędu z rejestru podatników VAT w wyniku zawieszenia działalności gospodarczej trwającej dłużej niż 6 miesięcy, który nie podejmie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2018 przez okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy, będzie zobligowany do wysłania zerowej deklaracji JPK? Czy ma taki obowiązek tylko na żądanie urzędu skarbowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W październiku otrzymaliśmy dwie faktury od klienta z USA, dotyczące lipca 2017 r. za usługę sortowania sprzedanych przez nas wyrobów (czyli przejrzenia i oddzielenia uszkodzonych, nieprawidłowych wyrobów). Usługa wykonana była w USA. Rozumiem, że kwotę netto od zakupionych usług wpisuje w pozycji 27 deklaracji VAT, a w pozycji 28 „sztucznie naliczam VAT”. No i co najważniejsze – robię tak jak w przypadku RC czyli wykazuję ten zakup w pozycjach 45 i 46 deklaracji VAT-7. Oczywiście robimy korektę lipca 2017 roku. Czy postępujemy prawidło?

czytaj więcej »

Ustawa o VAT zakazuje odliczania podatku od nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z pewnymi wyjątkami). Są argumenty za tym, aby uznać, że przepisy te są sprzeczne z prawem unijnym. Wątpliwości w tym zakresie powziął NSA i zadał unijnemu Trybunałowi pytanie prejudycjalne w tej kwestii.

czytaj więcej »

Opłata z tytułu partycypacji w kosztach adaptacji lokalu, którą spółka obciąża wynajmującego, stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi i podlega opodatkowaniu VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora KIS nr 0114-KIDP1-1.4012.277.2017.1.DG.

czytaj więcej »

Już znamy wyjaśnienie resortu finansów w sprawie przekazania od 1 lipca 2018 r. przez mikroprzedsiębiorców na żądanie urzędów skarbowych całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci plików JPK. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Faktura dokumentująca wykonanie usługi budowlanej, opodatkowanej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, nie musi zawierać informacji na temat materiałów (towarów), które podwykonawca zużył do jej wykonania.

czytaj więcej »

wiper-pixel