WYDANIE ONLINE

Uwaga: decyzja wymiarowa nie może być pusta
W dniu 18 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok (sygn. akt I FSK 352/16), który odbił się szerokim echem w mediach. Doś powiedzieć, że pełnomocnikiem podatnika był sam prof. Witold Modzelewski. I chociaż do dnia dzisiejszego nie ukazało się pisemne uzasadnienie tego orzeczenia – to na łamach naszego magazynu ekspert z kancelarii prowadzącej sprawę, odniósł się do medialnych publikacji i komentarzy.

czytaj więcej »

Pytanie: W sierpniu 2017 r. spółka otrzymała od kontrahenta z UE dwie dostawy gazu. Zgodnie z protokołami odbioru IE818 pierwszej dostawy dokonano 2 sierpnia 2017 r., natomiast drugiej 18 sierpnia 2017 r. Faktury do tych dostaw zostały wystawione przez wspomnianego wcześniej kontrahenta, przy czym data wystawienia pierwszej z nich to 31 lipca 2017 r., natomiast drugiej – 16 sierpnia 2017 r. Obydwie dostawy zostały ujęte przez podatnika w deklaracji VAT-14 za sierpień 2017 (na podstawie art. 103 ust. 5a pkt 1 ustawy o VAT) oraz w pozycji 39 deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r. Natomiast w JPK dostawy zostały wykazane zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, tj.: pierwsza dostawa została wykazana za lipiec 2017 r. (zgodnie z datą wystawienia faktury – 31 lipca 2017 r.), druga zaś dostawa – za sierpień 2017 r. (zgodnie z datą wystawienia faktury – 16 sierpnia 2017 r.). W związku z tym powstały rozbieżności między deklaracją VAT-7 a JPK w rozliczeniach za lipiec i sierpień. Czy postępowanie podatnika należy ocenić jako prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Do tej pory byłam opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W październiku 2017 roku przekroczyłam limit VAT. Przed przekroczeniem złożyłam VAT-7 i przystąpiłam do VAT od 27 października 2017 r. Ewidencjonuję przychody na dwóch kasach fiskalnych, więc ciężko było wybadać moment, kiedy zgłosić się do VAT, ale zrobiłam to na pewno przed przekroczeniem 200.000,00 zł. Przed przekroczeniem limitu miałam na kasie tylko stawkę zwolnioną. W październiku pokazały się na kasie też inne stawki VAT. Od 27 października 2017 r. mam już zakup towarów handlowych na fakturach i odliczyłam VAT od tych zakupów. Czy sprzedaż zwolnioną w okresie 1-26 października 2017 r. wykazuję w deklaracji VAT jako zwolnioną na terytorium kraju? Czy pomijam ją i w deklaracji nie wykazuję? Czy mogę odliczyć VAT od zakupów towarów sprzed przekroczenia limitu? Czy jest to obowiązek?

czytaj więcej »

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT musi mieć postać elektronicznych zapisów w programie komputerowym. Forma papierowa odchodzi do lamusa, lecz popularne pliki Word oraz Excel również nie będą wystarczające. Przynajmniej przez jakiś czas.

czytaj więcej »

Prewspółczynnik VAT od momentu wprowadzenia budzi nie tylko duże kontrowersje, ale także problemy w stosowaniu. Przepisy wprowadzające tę instytucję napisane są bowiem w sposób niejasny. Dodatkowo ostrze tych regulacji bez wątpienia wymierzone w samorządy jako podatników VAT, dotknęło również wielu innych podatników VAT.

czytaj więcej »

Podatnicy są uprawnieni do wykazywania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub kwoty podatku naliczonego do zwrotu na rachunek bankowy. Zwrot przysługiwać może w jednym z kilku terminów, w zależności od zaistniałej sytuacji. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Chociaż kaucja gwarancyjna ze względu na swój zwrotny charakter jest zasadniczo neutralna podatkowo, to jednak w pewnych przypadkach z jej pobraniem wiążą się obowiązki w VAT. 

czytaj więcej »

W dniu 16 listopada 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok, w polskiej sprawie (Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczący fundamentalnej dla wielu podatników kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości. Przepisy regulujące zwolnienie z VAT dla takich transakcji wciąż budzą liczne kontrowersje.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. powinność comiesięcznego przekazywania fiskusowi plików JPK_VAT została rozszerzona na mikroprzedsiębiorców. Natomiast począwszy od lipca, tę grupę podmiotów oraz małe i średnie firmy – podobnie jak jest to w przypadku dużych przedsiębiorców – obciąży obowiązek przekazywania pozostałych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Poznaj kary grożące za niewywiązanie się z tych obowiązków.

czytaj więcej »

Zapewnienie pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy w spółce nieodpłatnych świadczeń związanych z edukacją dzieci oraz dodatkowych mieszkań dla rodzin pracowników, stanowi usługę i podlega opodatkowaniu VAT. Poznaj stanowisko WSA w tek kwestii.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może odliczyć VAT od usług kateringowych zamawianych na spotkania firmowe z kontrahentami. Jednak czy odliczenie przysługuje mu także wtedy, gdy w spotkaniu biorą udział pracownicy? Odpowiedź na to pytanie udzielił dyrektor KIS w interpretacji z 5 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ.

czytaj więcej »

Skoro organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu VAT, który jeszcze nie upłynął, to aby móc przedłużyć ten termin po zakończeniu kontroli zgodnie z zasadą legalizmu, powinien wszcząć postępowanie podatkowe jednocześnie z wydaniem postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT i wykonać te czynności już w momencie doręczenia protokołu kontroli podatkowej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel