WYDANIE ONLINE

Pytanie: Jak wyliczyć przychód (limit) dla małego podatnika VAT i PIT na 2018 rok? Podatnik na PKPiR (podatek liniowy) jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje roboty drogowe jako podwykonawca, a więc sprzedaje swoje roboty bez VAT (reverse chargé). Czy do tego limitu dodawać statystycznie VAT, który nie występuje w sprzedaży z odwrotnym obciążeniem?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma, dystrybutor sprzętu RTV zawarła dużą transakcje handlową ze swoim odbiorcą. Warunki płatności wynikające z faktury nie odbiegały od wcześniej przyjętych i stosowanych przez dotychczasowy okres współpracy handlowej między tymi firmami. Czy w przypadku zapłaty przed odbiorcę przed terminem płatności wynikającym z wystawionej faktury, dostawca może, mimo braku na fakturze pierwotnej informacji o skoncie, wystawić fakturę korygującą in minus?

czytaj więcej »

W obrocie gospodarczym obok klasycznej sprzedaży, gdzie występują dwa podmioty, często spotykamy tzw. transakcje łańcuchowe charakteryzują się one tym, że uczestniczą w nich przynajmniej trzej podatnicy, a towar fizycznie dostarczany jest ostatniemu w kolejności nabywcy. Rozliczanie takich zdarzeń jest utrudnione szczególnie wówczas, gdy dostarczenie towaru ostatniemu w kolejności nabywcy następuje poza terytorium państwa wysyłki towaru.

czytaj więcej »

W dzisiejszych zdarza się, że przedsiębiorcy wspierają wybraną dyscyplinę sportu bądź konkretnych zawodników. W tym celu zawierają umowy sponsoringu. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu „aktywność” ma swoje konsekwencje na gruncie podatkowym.

czytaj więcej »

Najnowszy wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-164/16 zalicza do leasingu finansowego to, co na gruncie polskiej ustawy o VAT jest kwalifikowane jako leasing operacyjny. Funkcjonujące dotychczas stosunkowo jasne i korzystne dla podatników zasady rozliczania leasingu mogą się zmienić.

czytaj więcej »

Resort finansów udostępnił wyszukiwarkę podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dysponując NIP-em lub nazwą kontrahenta, możesz sprawdzić jego status w rejestrze VAT, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko nieświadomego udziału w karuzeli VAT.

czytaj więcej »

Wystawca faktury VAT nie ma obowiązku podawać przy każdej pozycji specyfikacji odrębnej stawki i kwoty VAT. Może podać na fakturze jedną stawkę i łączną kwotę VAT przy sumie jednostkowych kwot netto. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji z 15 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.749.2017.1.AW.

czytaj więcej »

wiper-pixel