WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy zawsze masz obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze
W przypadku, gdy osoba fizyczna lub prawna czy jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku – jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis ten określa swoistą sankcję dla podmiotów wystawiających faktury. Jednak nie do wszystkich wystawionych faktur ma ona bezwzględnie zastosowanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Bardzo proszę o informację czy czynności wykonywane w ramach komisu będą dostawą towarów czy świadczeniem usług? Jak należy to rozliczyć na gruncie VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o., która zajmuje się wynajmowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zarządza na zlecenie wspólnotami mieszkaniowymi w budynkach, w których są lokale prywatnych właścicieli oraz lokale należące do naszej spółki. Przygotowujemy rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w lokalach zarządzanych wspólnot mieszkaniowych (koszty wytworzenia ciepła gromadzone są na kontach wspólnot), jednak do środków trwałych naszej spółki należą urządzenia kotłowni, których amortyzacją. Chcemy obciążyć wspólnoty, aby je włączyć do globalnego rozliczenia kosztów. W jaki sposób obciążyć wspólnoty? Nasza spółka jest czynnym podatnikiem VAT, ale moim zdaniem refundacja kosztów amortyzacji nie jest dostawą towarów ani usługą, więc nie podlega podatkowi od towarów i usług.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadząca księgi (podatnik VAT UE), otrzymała zamówienie na wykonanie konstrukcji dla czeskiego kontrahenta (posiadający NIP-UE). Całość zamówienia wykonana zostanie z materiału powierzonego od czeskiego kontrahenta. Nasza spółka wykona usługę palenia, spawania. Gotowa konstrukcja zostanie przewieziona do Czech. Proszę o informację jak poprawnie zafakturować taką usługę. Czy traktować to jako WDT, czy dostawę usług poza terytorium kraju? W jaki sposób wykazać w deklaracji VAT-7, informacji podsumowującej oraz deklaracji intrastat wywóz?

czytaj więcej »

Zwrot VAT dla turystów, czyli specjalna procedura pozwalająca zastosować stawkę 0% w krajowej sprzedaży detalicznej, ma w Polsce od lat specyfikę odmienną od modelu występującego w krajach „starej Unii”. Najnowsza interpretacja przepisów o TAX FREE może zrewolucjonizować tę instytucję. Niekoniecznie na korzyść podatników.

czytaj więcej »

Księgowi mają wątpliwości co do tego, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu rozliczanej w okresach rozliczeniowych sprzedaży niemającej charakteru sprzedaży ciągłej. I słusznie, gdyż w tym zakresie spotkać się można z dwoma odmiennymi stanowiskami.

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie czynności wykonane w Polsce. Miejsce realizacji/wykonania świadczenia określają przepisy ustawy o VAT i aktów wykonawczych. Jak w ich świetle rozliczyć krótkotrwały najem samochodu, który jest dostarczany klientowi we wskazane przez niego miejsca (i kraje)?

czytaj więcej »

Na podstawie przepisów art. 32 ustawy o VAT organy podatkowe są uprawnione do określania podstawy opodatkowania u podatników. Jest kwestią sporną czy przepisy te mają zastosowanie w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług dokonywanych przez pracodawcę na rzecz pracowników. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie Krajowa Administracja Skarbowa, bada nowy sposób na sięgnięcie do kieszeni podatników. Tym razem, jak donoszą zaniepokojeni eksporterzy leków z Polski, kwestionowane jest odliczenia, przez podmioty zagraniczne będące polskimi podatnikami VAT odliczenia z tytułu zakupu leków w Polsce wywożonych następnie wewnątrzwspólnotowo. Dzieje się tak z uwagi na brak zezwolenia na wywóz, co prowadzić ma do nieważności czynności prawnej.

czytaj więcej »

Podatnicy, u których pojawiły się niezgodności, otrzymają powiadomienia z Ministerstwa Finansów z prośbą o weryfikację przesłanych JPK_VAT. Sprawdź, jakie błędy podatnicy popełniali najczęściej w składanych plikach.

czytaj więcej »

Błędna kwalifikacja transakcji łańcuchowej może oznaczać brak prawa do odliczenia dla nabywcy końcowego, a także zaległość podatkową po stronie pierwotnego dostawcy. To wnioski z najnowszego wyroku TSUE. Sprawdź komentarz ekspertów.

czytaj więcej »

Rezygnację z objęcia obowiązkiem bezwzględnego ewidencjonowania usług w zakresie wymiany walut zakłada najnowszy projekt resortu finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

czytaj więcej »

Kompleksowa usługa polegająca na budowie i modernizacji masztów telekomunikacyjnych nie jest usługą telekomunikacyjną, tylko usługą związaną z nieruchomością. W konsekwencji podlega stawce 23% VAT.

czytaj więcej »

Przepisy polskiej ustawy o VAT są sprzeczne z dyrektywą unijną w zakresie, w jakim wymagają, aby pierwsze zasiedlenie miało miejsce wyłącznie w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT – tak orzekł TSUE. Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

wiper-pixel