WYDANIE ONLINE

Uwaga: Zmiany w VAT coraz bliżej
Zdecydowana większość nowych regulacji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. To oczywiście nie jedyne zmiany, jakie czekają podatników. Kolejne wejdą w życie już w październiku 2018 roku i styczniu 2019 roku. Już dziś sprawdź, co się zmieni.   

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie związanej z oprogramowaniem korzysta ze zwolnienia z VAT, gdyż nawiązała współpracę z zagranicznym kontrahentem, mającym siedzibę w Korei Południowej. W ramach zawartej umowy kontrahent zagraniczny co miesiąc przesyła przelewem na konto polskiego przedsiębiorcy należne wynagrodzenie. Transakcję tę podatnik krajowy dokumentuje wystawioną fakturą i jeden egzemplarz wysyła do kontrahenta zagranicznego. Kontrahent zagraniczny prosi o niewysyłanie faktur, gdyż prowadzi inny system rozliczeń. Co robić w takiej sytuacji? Chodzi głównie o niewliczanie ww. sprzedaży do limitu 200.000 zł w związku z art. 113 ust 1 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Dnia 28 lutego 2018 r.  zakupiła towar, który okazał się wadliwy. Został on zwrócony do kontrahenta w dniu 5 marca 2018 r. W tym samym dniu została wystawiona korekta faktury do lutego, którą otrzymaliśmy tego samego dnia. W jakiej deklaracji VAT, tj. za marzec czy luty powinniśmy uwzględnić korektę?

czytaj więcej »

Pytanie:  Podatnik VAT rozliczający podatek dochodowy liniowo, wybudował lokale usługowo-handlowe i mieszkalne. Podatek odliczano dla lokali użytkowych, a nie odliczano przy mieszkalnych. W dniu 10 grudnia 2015 r. przyjęto na stan - ewidencja środków trwałych „103”- lokal użytkowy „parter”. Od 25 stycznia 2016 r. lokal ten podatnik wynajmuję innemu podmiotowi. Sprzedaż netto stanowi przychód w działalności gospodarczej (23% VAT). Również lokal użytkowy (I piętro) jest wynajmowany. Jednak nie przyjęto go na stan (ewidencję środków trwałych). Pozostałe lokale niewykończone to: mieszkaniowe i lokal użytkowy „piwnica”. Lokal „piwnica” - nakłady były finansowane przez przeszłego nabywcę-właściciela. Zaliczkowane transze fakturowano z 23% VAT. W 2018 roku podatnik zamierza sprzedać lokal użytkowy I piętro oraz lokal użytkowy „piwnica”. Jak postąpić przy sprzedaży w zakresie VAT i PIT?

czytaj więcej »

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) od początku wprowadzenia budziła liczne wątpliwości, a co za tym idzie spory z fiskusem. Głównie w zakresie stosowania preferencyjnej stawki 0%. Trzeba pamiętać, że tak jak w przypadku dostaw krajowych, także przy transakcjach transgranicznych często pojawia się potrzeba wykonania dodatkowych czynności: montażu, skręcania, czy choćby określonego ustawienia (tzw. „layout”).

czytaj więcej »

Przepisy VAT o przeliczaniu na złote kwot wyrażonych w walutach obcych przewidują, że w niektórych przypadkach właściwy kurs przeliczeniowy jest określany w oparciu o datę wystawienia faktury. Istnieją wątpliwości czy dotyczyć to może faktur wystawianych przez zagranicznych podatników świadczących usługi, których nabycie stanowi dla polskich podatników – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT – import usług.

czytaj więcej »

W przeszłości faktury były dokumentami wystawianymi wyłącznie przez zarejestrowanych przez podatników VAT czynnych. Obecnie jednak są one dokumentami wystawianymi przez wszystkich podatników VAT – w tym także wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku oraz korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego. Sprawdź, kiedy tacy przedsiębiorcy mają ten obowiązek.

czytaj więcej »

Ustawa o VAT określa szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla niektórych czynności. Powstaje on wówczas nie w momencie dostawy lub wykonania usługi, ale z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty albo wystawienia faktury (nie później jednak niż z chwilą upływu terminu wystawienia faktury). Sprawdź, kiedy masz do czynienia z taką sytuacją.

czytaj więcej »

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji transakcje takie nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dotyczy to zarówno transakcji odpłatnych (np. sprzedaży przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw), jak i nieodpłatnych (np. darowizn przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw).

czytaj więcej »

W praktyce obrotu gospodarczego często się zdarza, że po wystawieniu faktury zachodzi konieczność dokonania jej korekty. Dotyczy to również faktur VAT RR, wystawianych przez podatników VAT, którzy nabyli produkty rolne od tzw. rolników ryczałtowych.

czytaj więcej »

Kasy online będą wyposażone w funkcję umożliwiającą automatyczne przekazywanie danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Za brak obowiązkowego przeglądu kasy będą kary. Zmiany zostały już przejęte przez Radę Ministrów. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca chce odliczyć 100% VAT od pojazdów używanych do jazd testowych. Czy musi prowadzić ewidencję przebiegu. Poznaj aktualne orzecznictwo w tej kwestii.

czytaj więcej »

Wykorzystywanie samochodu nawet potencjalne, do celów innych niż działalność gospodarcza uprawnia do odliczenia jedynie 50% podatku naliczonego. Takie jest najnowsze stanowisko dyrektora KIS. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Obowiązujące regulacje dopuszczają możliwość przechowywania faktur wystawionych w formie elektronicznej lub papierowej w dowolny sposób. Jednak żeby bezpiecznie odliczyć z nich VAT – trzeba przestrzegać kilku zasad.

czytaj więcej »

wiper-pixel