WYDANIE ONLINE

Jakie są praktyczne konsekwencje wprowadzenia mechanizmu split payment
Po wielokrotnym odsuwaniu terminu wejścia w życie przepisów o podzielonej płatności, wreszcie 1 lipca 2018 r. weszły one w życie. Daje to możliwość zarówno przedstawianie ich ostatecznego kształtu, jak i wstępnej oceny konsekwencji ich wprowadzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czynny podatnik VAT zlikwidował swoją działalność gospodarczą 31 marca 2014. r W remanencie (wykazie składników majątku na dzień likwidacji) wykazany został lokal użytkowy (sklep) zakupiony 26-10-1998 r. za 15.454 zł netto oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu - o wartości 7.000 złotych. Podatek VAT odliczony został tylko od wartości lokalu użytkowego. W okresie 2015-2017 lokal ten był wynajmowany (pod działalność gospodarczą - sklep) innej osobie. Rozliczenie prywatnie - tylko podatek dochodowy (ryczałt ewidencjonowany 8,5 %). W dniu 30 czerwca 2017 roku aktem notarialnym dokonano sprzedaży tej nieruchomości (sklep, wieczyste użytkowanie) dla osoby fizycznej pod działalność gospodarczą za wartość 70.000 złotych. Dokumentem sprzedaży był tylko akt notarialny. Oprócz opłat notarialnych innych nie ponoszono. Czy wystąpił obowiązek podatku należnego VAT? Jeżeli tak – to jak udokumentować?

czytaj więcej »

W ściśle określonych w ustawie o VAT sytuacjach, organy podatkowe mogą nałożyć na podatników dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcję VAT). Sprawdź, kiedy fiskus może to zrobić i jakie są tego praktyczne konsekwencje.

czytaj więcej »

Chociaż zasadniczo faktura jest dokumentem, z którego można odliczyć podatek, to jednak nie zawsze jest to możliwe. Przypadki faktur, które takiego prawa nie dają, określają przepisy art. 88 ust. 3a ustawy o VAT.       

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców sprzedaje towary do innych krajów wspólnoty. Z założenia mogą oni zastosować do tych transakcji stawkę 0%. Jeśli jednak nie potrafią przekonać fiskusa, że transakcja wewnątrzwspólnotowa naprawdę miała miejsce – organ podatkowy nakaże skorygować sprzedaż z zastosowaniem stawki 23%. Finansowe skutki takiej operacji mogą położyć firmę na łopatki.

czytaj więcej »

Polska gospodarka jak powszechnie wiadomo dotknięta jest zatorami płatniczymi. Opóźnienia w płatności stanowią zaległości płatnicze, ale niejednokrotnie są one wynikiem porozumienia stron. Jedną z takich sytuacji jest kredyt kupiecki, który jednak nie dotyczy wszelkich porozumień a też wywołuje określone skutki w VAT.

czytaj więcej »

Gastronomia to działalność produkcyjno-usługowa, obejmująca prowadzenie restauracji, barów itp. W ramach tak rozumianej działalności gastronomicznej są przede wszystkim świadczone usługi związane z wyżywieniem. Sprawdź, jak poprawnie rozliczać taką działalność.

czytaj więcej »

Obecnie odpłatne wydanie bonu zasadniczo nie podlega VAT. Bony traktowane są najczęściej jako znaki legitymacyjne uprawniające ich nabywcę do odbioru określonego świadczenia (nabycia towaru lub skorzystania z usługi). To się jednak zmieni. Kolejna nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi kompleksowe uregulowanie kwestii bonów.

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlegają między innymi odpłatne dostawy towarów dokonane na terytorium Polski. To zaś, gdzie znajduje się miejsce dostaw towarów, wynika z przepisów ustawy o VAT. Przepisy te przewidują szczególny sposób ustalania miejsca dostaw towarów, które są przez dostawcę bądź firmę działającą na jego rzecz instalowane lub montowane (z próbnym uruchomieniem lub bez niego). Sprawdź, kto ma obowiązek rozliczać takie czynności.

czytaj więcej »

Chociaż tematyka rozliczania leasingu – zarówno kapitałowego jak i operacyjnego – w VAT nie jest tak obszerna jak ma to miejsce w podatkach dochodowych, to jednak na skutek niedoregulowania i skromnej literatury, jest to obszar sprawiający księgowym duże kłopoty.

czytaj więcej »

Resort finansów przedstawił wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców.  Czy z opublikowanego dokumentu skorzystają też podatnicy? Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Z początkiem lipca weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT. Od tego dnia zmieniają się też wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zastosowanie podzielności będzie na razie dobrowolne. Jednak rząd już pracuje nad wprowadzeniem zmian, nałożą obowiązek stosowania podzielonej płatności na najbardziej narażone na wyłudzanie VAT branże. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Skarb Państwa ma prawo żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną czynność dłużnika, która doprowadziła do jego niewypłacalności. W takim wypadku to Skarb Państwa musi udowodnić, że podatnik działał z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Wcale nie oznacza to jednak, że podatnik może pozostać bierny i nie podejmować żadnych działań, by bronić swoich racji.

czytaj więcej »

Przekształcenie działalności osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie przekreśla szans na odzyskanie wydatków na zakup kas rejestrujących. Takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 726/16.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany Ordynacji podatkowej, który przewiduje istotne zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Zobacz, co się zmieni.

czytaj więcej »

W najnowszym projekcie zmian do ustawy o VAT rząd zmodyfikował przepisy dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży w ramach pierwszego zasiedlenia. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Zwrot kosztów usunięcia wad przysługujący spółce od podwykonawcy nie stanowi wynagrodzenia za wykonane usługi, lecz odszkodowanie za nienależycie wykonane usługi. W konsekwencji obciążenie podwykonawcy kosztami usunięcia usterek nie podlega opodatkowaniu VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel