WYDANIE ONLINE

Poznaj szczegóły przepisów o podzielonej płatności w VAT
Mechanizm split payment umożliwia nabywcom towarów i usług wpłacanie części zapłaty odpowiadającej kwocie VAT na specjalny rachunek sprzedawcy. Tymi środkami sprzedawca może dysponować tylko w ograniczony sposób. Ma to zapobiegać wyłudzeniom VAT. Jednak ze stosowaniem tej metody wiążą się liczne praktyczne trudności i wątpliwości.   

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. wystawia na aukcji eBay kosmetyki. W dniu 3 kwietnia 2018 r. dwóch kontrahentów (osoby fizyczne) z USA zakupiło po kilka kosmetyków i zapłaciło: jeden – 78 USD, a drugi – 39 USD. Rozliczenia nastąpiły w systemie PayPal. Spółka wysłała te kosmetyki w paczkach jako priorytet za pośrednictwem Poczty Polskiej 5 kwietnia 2018 r., eBay w systemie PayPal przelał następnego dnia na konto spółki w PLN należności z tytułu sprzedaży, potrącając uprzednio tzw. "opłaty systemowe" w USD. Czy tą sprzedaż eksportową należy opodatkować stawką 0%? Jak należy traktować potracone opłaty systemowe, czy to jest import usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowujemy program do możliwości wysyłki JPK_FA (na wezwanie Urzędu Skarbowego). Czy można będzie wysyłać JPK_FA w kilku plikach np. w 2 plikach JPK_FA /związany z usługami własnymi/ i JPK_FA /sprzedaż wody dla odbiorców/ i inne?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. (A) jest czynnym podatnikiem VAT i dostała zlecenie jako główny wykonawca: na modernizacje oświetlenia parkingi, czyli demontaż i montaż nowych lamp oświetleniowych – B wystawiła fakturę na wynajem podnośnika koszowego, transport silników elektrycznych, które znajdują się na terenie cementowni do naszej siedzimy – z powrotem B wystawiła fakturę na transport silników, demontaż starego i montaż nowego transformatora na terenie cementowni – B wystawiła fakturę na wynajem podnośnika. Z uwagi na to, że Spółka A nie posiada w swoich zasobach sprzętu do wykonana usługi wynajęła firmę B czynnego podatnika VAT, która wykonała im tą usługę i wystawiła jej faktury na każdą z osobna usługę na zasadach ogólnych. Czy wymienione usługi nie powinny być rozliczone jako odwrotne obciążenie?

czytaj więcej »

W ściśle określonych w ustawie o VAT sytuacjach, organy podatkowe mogą nałożyć na podatników dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcję VAT). Sprawdź, kiedy fiskus może to zrobić i jakie są tego praktyczne konsekwencje.

czytaj więcej »

Chociaż zasadniczo faktura jest dokumentem, z którego można odliczyć podatek, to jednak nie zawsze jest to możliwe. Przypadki faktur, które takiego prawa nie dają, określają przepisy art. 88 ust. 3a ustawy o VAT.       

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców sprzedaje towary do innych krajów wspólnoty. Z założenia mogą oni zastosować do tych transakcji stawkę 0%. Jeśli jednak nie potrafią przekonać fiskusa, że transakcja wewnątrzwspólnotowa naprawdę miała miejsce – organ podatkowy nakaże skorygować sprzedaż z zastosowaniem stawki 23%. Finansowe skutki takiej operacji mogą położyć firmę na łopatki.

czytaj więcej »

Polska gospodarka jak powszechnie wiadomo dotknięta jest zatorami płatniczymi. Opóźnienia w płatności stanowią zaległości płatnicze, ale niejednokrotnie są one wynikiem porozumienia stron. Jedną z takich sytuacji jest kredyt kupiecki, który jednak nie dotyczy wszelkich porozumień a też wywołuje określone skutki w VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel