WYDANIE ONLINE

Uwaga na problemy z rozliczaniem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Chociaż „instytucja” sprzedaży wysyłkowej funkcjonuje w ustawie o VAT od początku jej przyjęcia (od 2004 roku), to jednak przez dłuższy czas były to regulacje wykorzystywane sporadycznie (w makro skali). Zmieniło się to wraz z rozwojem sprzedaży telefonicznej i internetowej. Dziś taka forma dokonywania transakcji jest w niektórych branżach wiodąca. Jednak księgowi mają problemy z prawidłowym stosowaniem tych przepisów. 

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z moich klientów prowadzi firmę związaną z mechaniką samochodową. Na cztery dni użyczył swój warsztat firmie kręcącej reklamę części samochodowych. W swoich PKD nie ma użyczenia warsztatu. Czy może na fakturze wpisać wynajem lub użyczenia warsztatu? A jak nie to jak zafakturować klienta?

czytaj więcej »

Pytanie: Skoro konto VAT służyć ma wyłącznie do obsługi należności VAT, to jak mam postąpić, gdy na koncie VAT nie ma jeszcze środków lub są one niewystarczające na pokrycie zobowiązania VAT wynikającego z wystawionych faktur. Należność za wystawione faktury otrzymuję bowiem z reguły po 50-60 dniach, a VAT muszę regulować zawsze 25. dnia każdego miesiąca. Czy można zatem to konto zasilić środkami zgromadzonymi na koncie podstawowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Dostałam fakturę od kontrahenta zagranicznego (prawdopodobnie z Anglii). Założyłam, że jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa i tak też ją zaksięgowałam, naliczając i odliczając VAT oraz wykazując ją na VAT-UE. Niestety nie sprawdziłam kontrahenta, czy posiada NIP unijny. Po złożeniu deklaracji zadzwonił pracownik fiskusa z informacją, że VAT-UE jest nieprawidłowy i że musi anulować tę deklarację, ponieważ kontrahent ma za krótki NIP. Na fakturze nie ma informacji, że jest to faktura VAT ani nie ma podstawy zwolnienia. Z tego co się orientuję to również rachunki nazywają się teraz fakturą oraz nie ma obowiązku podawania podstawy zwolnienia z VAT. Może niesłusznie założyłam, że to nabycie wewnątrzwspólnotowe? Jak prawidłowo powinnam zaksięgować tę fakturę i w której pozycji wykazać na deklaracji VAT-7? Może w ogóle nie powinnam ujmować jej w rejestrze VAT?

czytaj więcej »

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi skutkuje najczęściej powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Nie zawsze jednak tak jest. W tym artykule przedstawiamy zasady obowiązujące w tym zakresie.

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dotyczy to również świadczenia usług pośrednictwa, czyli usług polegających na pośredniczeniu między stronami transakcji handlowych. Jak, zatem rozliczać tego typu usługi?

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o VAT pozwalają na zwolnienie z podatku niektórych transakcji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. W zależności od stanu faktycznego może być jednak różna podstawa prawna takiego zwolnienia.  

czytaj więcej »

Dwie podstawowe czynności podlegające opodatkowaniu VAT to odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). O odpłatności dostaw towarów oraz świadczenia usług można mówić wtedy, gdy są dokonywane za wynagrodzeniem.

czytaj więcej »

Usługi budowlane od lat niezmiennie wywołują kłopoty z rozliczaniem VAT. Wynika to raczej z niejasności przepisów i zmienności ich interpretacji i wykładni, a nie z jakieś szczególnego nasycenia tej branży oszustami podatkowy. Jeżeli bowiem już dochodzi do nieprawidłowości, to jest to raczej zwykła sprzedaż usług bez faktury lub oszukiwanie klientów na kosztach wykorzystanych materiałów i wykonanych usług.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo, które zleca podmiotowi zewnętrznemu przygotowanie konferencji, może w całości odliczyć VAT z faktury za organizację tego wydarzenia. Jest to możliwe nawet, jeśli w skład usługi wchodzi zapewnienie rozrywek pracownikom podczas czasu wolnego. Takie wnioski płyną z wyroku WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1789/17.

czytaj więcej »

Wysłanie faktury elektronicznej w formacie pliku PDF za zgodą nabywcy na wskazany przez niego adres e-mail, jest równoznaczne z fizycznym wydaniem faktury.

czytaj więcej »

Podatnicy często wyzbywają się majątku, aby udaremnić działania egzekucyjne organów skarbowych. Dokonują darowizny lub zawierają intercyzę z przeniesieniem całości majątku na jednego małżonka. W ostatnim czasie organy podatkowe coraz częściej próbują podważyć skuteczność takich czynności i składają do sądów powszechnych tzw. skargę pauliańską.

czytaj więcej »

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego świadcząc odpłatne usługi, stają się podatnikami VAT. Część usług wykonują jednak nieodpłatnie, w ramach realizacji zadań publicznoprawnych. Rozdzieleniu dla potrzeb VAT działalności w ramach tych dwóch sfer służy tzw. prewspółczynnik. Mimo że sama ustawa o VAT daje podatnikom możliwość dostosowania sposobu określenia proporcji, fiskus wymusza stosowanie metod określonych w akcie niższej rangi, jakim jest rozporządzenie.

czytaj więcej »

Organy podatkowe wydają indywidualne interpretacje podatkowe, w zgodzie z którymi podatnicy przeprowadzają transakcje. Po ich dokonaniu wnoszą o należny zwrot VAT – wówczas fiskus odmawia, odwracając się od wydanej wcześniej interpretacji. W efekcie nie tylko wstrzymuje zwrot VAT, ale i żąda zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sądy nazywają to szkodzeniem podatnikowi i wciąganiem go w pułapkę.

czytaj więcej »

wiper-pixel