WYDANIE ONLINE

Ciemne strony split payment. Sprawdź, jakie są praktyczne zagrożenia przy tej metodzie rozliczeń
W dniu 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności. Po kwartale obowiązywania nowych regulacji już wiadomo, jakie praktyczne zagrożenia dla przedsiębiorców niesie nowy sposób płatności za faktury. 

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy wynajem pokoi w okresie wakacyjnym (pensjonat nad morzem) podlega limitowi 20.000 zł do obowiązku instalacji kasy fiskalnej? Jeżeli tak, to czy do limitu liczą się wpłaty dokonane przez klientów na konto bankowe (wpłata w kasie banku, przelew, na poczcie)? Jeżeli wynajem podlega limitowi, to jeżeli działalność prowadzona jest przez 3 miesiące (pozostałe miesiące działalność jest zawieszana), to obowiązuje limit 20.000 zł, czy proporcjonalnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku lipca 2018 r. okazało się, że przez pomyłkę sprzedaż w maju towaru opodatkowanego stawką 8% udokumentowałem paragonem wystawionym ze stawką 23%. Czy mogę skorygować ten paragon?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ze środków zgromadzonych na rachunku VAT można korzystać, oczywiście po uprzednim poinformowaniu Urzędu Skarbowego, co kwartał w celu regulacji zobowiązań VAT. Jak długo będzie się oczekiwać na decyzję Urzędu Skarbowego?

czytaj więcej »

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, mają obowiązek składać tzw. informacje podsumowujące VAT-UE. W deklaracjach tych wykazywane są zbiorcze informacje o czterech rodzajach wykonywanych czynności. Sprawdź, jakie zdarzenia trzeba wykazywać.

czytaj więcej »

Przy realizacji wielu inwestycji – szczególnie drogowych – Skarb Państwa zmuszony jest często korzystać z instytucji wywłaszczenia. Jest ono dokonywane oczywiście za odszkodowaniem, które jako wynagrodzenie rodzi po stronie byłego właściciela – podatnika VAT – konieczność rozważenia kwestii opodatkowania tym podatkiem.

czytaj więcej »

Księgowi mają kłopoty z rozliczaniem usług budowlanych w mechanizmie odwróconego poboru. Problemem interpretacyjnym jest przede wszystkim to, że nowe przepisy są „niedoregulowane”. Wyraża się to przede wszystkim w braku definicji podwykonawcy. Dodatkowo, ponieważ odwrotnym obciążeniem po raz pierwszy objęto klasyczne usługi, osobom „dotkniętym” tym obowiązkiem stosowanie tych przepisów sprawia trudności.

czytaj więcej »

 Opodatkowanie umowy wynajmu niezmiennie rodzi spory pomiędzy organami KAS a podatnikami. Po latach sporów o stawkę VAT dotyczącą głównie kwestii odprzedaży i pośrednictwa przy wynajmie na cele mieszkaniowe, nowym „tematem” kontroli stał się zaś moment powstania obowiązku podatkowego. Jest to o tyle istotne, że najem jest objęty szczególnym momentem jego powstania.

czytaj więcej »

Spółki przez wiele lat toczyły boje z fiskusem o to, czy przekazując odchodzącemu udziałowcowi nieruchomość w zamian za jego umorzone akcje muszą odprowadzić VAT z tego tytułu. Spór zakończył się, kiedy NSA uznał, że czynność ta podlega opodatkowaniu. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął również niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Przełomowy wyrok NSA o sygn. akt I FSK 352/16 w znaczący sposób zmienia praktykę organów skarbowych. Jeśli fiskus chce odmówić przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT – musi mu udowodnić, że budżet państwa został uszczuplony przez konkretne działania. Czy oznacza to koniec nadużyć fiskusa wobec podatników i karania przedsiębiorców za nieudowodnione podejrzenia?

czytaj więcej »

Jeżeli dojdzie do niedoborów zawinionych, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeśli podatnik z tego prawa jednak skorzystał, musi dokonać korekty podatku naliczonego. Wynika z wyroku WSA w Białymstoku o sygn. akt I SA/Bk 70/18.

czytaj więcej »

W marcu 2018 roku prokuratorzy otrzymali wytyczne: żądać surowych kar za przestępstwa gospodarcze i finansowe. Miesiąc później Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, który jeszcze bardziej zaostrza sankcje grożące za przestępstwa popełnione w obrocie gospodarczym. Fałszerze faktur narażający Skarb Państwa na uszczuplenie znacznej wartości mają być karani podobnie jak gwałciciele i zabójcy.

czytaj więcej »

Proceder wstrzymywanych przez fiskus zwrotów VAT zyskał silne podstawy wskutek powszechnej akcji uszczelniania systemu podatkowego. W jej ramach przymiotu legalności nabiera też urzędnicze bezprawie, do jakiego dochodzi w zakresie niezwracania przedsiębiorcom nadpłaconego podatku od towarów i usług. Niedawny wyrok NSA umocnił organy podatkowe w przekonaniu, że lepiej jest wstrzymać VAT, niż go zwrócić.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych kas rejestrujących opisuje sposób wystawiania i przesyłania elektronicznych paragonów oraz wprowadza podstawy do rozwoju rynku kas online, zawierających nowe elementy konstrukcji: pamięć chronioną oraz interfejsy komunikacyjne.

czytaj więcej »

W przyszłym roku przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nie będzie musiał składać deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT. Złoży za to jedną informację JPK_VDEK.  Dowiedz się więcej o planach MF.

czytaj więcej »

Informacje podsumowujące VAT-UE koryguje się poprzez złożenie specjalnego formularza VAT-UEK. Jednak czasami firma może i powinna użyć podstawowych druków. 

czytaj więcej »

wiper-pixel