WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak poprawnie odliczyć VAT od WNT, importu usług i krajowego odwrotnego obciążenia
Przywilejem podatnika VAT czynnego, jest prawo do obniżenia daniny o podatek należny w poprzedniej fazie obrotu. Przy „zwykłych” krajowych zakupach jest to w miarę proste. Problemy pojawiają się natomiast przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych, imporcie usług czy odwrotnym obciążeniu, gdzie konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Sprawdź, jak odliczać VAT w takich sytuacjach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Za usługi serwisowe z tytułu gwarancji dostaje wynagrodzenie od producenta sprzętu. Producent ten wystawia fakturę w ramach "samofakturowania", w której to fakturze sprzedawcą jest Pan Jan, a nabywcą wspomniany producent sprzętu. Ta faktura nie jest generowana przez program do fakturowania pana Jana, więc nie będzie go na wygenerowanym (w razie potrzeby) pliku JPK_faktura. W jaki sposób Pan Jan ma postąpić w razie wezwania urzędu skarbowego o plik JPK_faktura?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik importuje towary handlowe z Chin, które następnie sprzedaje na terenie kraju odbiorcom indywidualnym w systemie wysyłkowym (poprzez Allegro). Należności wpływają na konto bankowe. Podatnik przewiduje, że w październiku przekroczy przychód 200.000 zł, a więc obligatoryjnie stanie się podatnikiem VAT czynnym. Aktualnie posiada dokumentację:1) Zakupową: dokument celny PZC: numer, data, nazwisko agenta celnego, nadawca CN (...), obiorca (nasz podatnik), zgłaszający przedstawiciel to DHL EXPRESS POLAND z NIP-em i Regonem. Na dokumencie tym podana jest wartość netto i VAT w złotych. Wyliczoną kwotę VAT podatnik przelewa na konto urzędu skarbowego. W swojej ewidencji księgowej zakupu wprowadza na podstawie tego dokumentu celnego PZC, wartość netto powiększoną o VAT oraz jako dostawcę wskazuje DHL EXPRESS z ich NIP.2) Sprzedażową: Podatnik wystawia faktury z wartością brutto tj. bez VAT-u z doliczeniem kosztów przesyłki. Podstawą księgowania jest zbiorczy rejestr sprzedaży za dany miesiąc. Występuje również sprzedaż niefakturowana, z której gotówka wpływa na konto bankowe. Podstawą księgowania jest dowód wewnętrzny za dany miesiąc. Jak prawidłowo udokumentować zakup i sprzedaż, ażeby sporządzić deklaracje VAT-7 i JPK?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca ma dwa rachunki bankowe. Na oba otrzymuje wpłaty od odbiorców. W jednym banku rachunek split payment jest oprocentowany. Czy istnieje możliwość przekazania środków zgromadzonych na rachunku split payment z jednego banku na rachunek split payment w drugim banku? Czy jest to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o VAT zawierają ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych. Wyjątkiem są auta przeznaczone wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, które pod pewnymi warunkami korzystają z pełnego odliczenia. 

czytaj więcej »

Podatnicy mają problemy z rozliczaniem aportów. W odniesieniu do tej kwestii najistotniejszym jest nie tyle uznanie tej czynności za opodatkowaną, ale prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania. Dowiedz się, jak zrobić to bezpiecznie.

czytaj więcej »

Od wielu lat trwa spór z fiskusem o to, kiedy sprzedaż prywatnej nieruchomości skutkuje uzyskaniem statusu podatnika VAT i koniecznością zapłaty podatku. Języczkiem u wagi jest tutaj definicja działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którym wstrzymano zwrot VAT nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być konsekwencje stwierdzenia braku zasadności dokonania takiego zwrotu. Większość obawia się trudności w funkcjonowaniu firmy, utraty środków finansowych i kontrahentów, ewentualnie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Konsekwencje mogą być jednak dużo większe, a wynikają one z kodeksu karnego skarbowego.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem o sygn. akt I FSK 887/16 prawdopodobnie zapoczątkował nową linię orzeczniczą w zakresie VAT w transakcjach pomiędzy małżonkami, prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze. Wydane orzeczenie jest dużym ukłonem w stronę polskich podatników.

czytaj więcej »

Zgodnie z tzw. rozporządzeniem RODO, w wielu przypadkach podmioty przetwarzające takie dane mają obowiązek powołać inspektora ochrony danych osobowych. W praktyce pojawiła się wątpliwość czy pełnienie takiej funkcji w ramach działalności gospodarczej, może podlegać zwolnieniu z VAT.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny zakończył toczącą się trzy lata batalię pomiędzy przedsiębiorcą a fiskusem, w której spór toczył się o ustalenie obowiązku podatkowego z tytułu zawartej pomiędzy członkiem zarządu spółki a spółką umowy pożyczki (wyrok o sygn. akt II FSK). Sąd przyznał rację fiskusowi co oznacza, że podatnicy znów zapłacą więcej.

czytaj więcej »

Przepisy o mechanizmie podzielonej płatności obowiązują od ponad czterech miesięcy Są już pierwsze wnioski ze stosowania tych przepisów przez podatników. Pojawiły się też interpretacje podatkowe dotyczące split payment. Upewnij się, kto będzie obowiązkowo stosował tą metodę rozliczeń w pierwszej kolejności.

czytaj więcej »

wiper-pixel