WYDANIE ONLINE

Uwaga na problemy z kwalifikacją wykonywanych czynności dla potrzeb VAT
Kwestia uznania danej czynności za dostawę towarów lub świadczenie usług, na pierwszy rzut oka nie budzi wątpliwości. Istnieją jednak sytuacje, kiedy kwalifikacja wykonywanych czynności jest trudna, a konsekwencje potencjalnej pomyłki – bardzo kosztowne. Dowiedz się, kiedy mamy do czynienia z takim przypadkiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę z Niemiec za usługę subskrypcji licencji oprogramowania, z której VAT należy rozliczyć z odwrotnym obciążeniem. Usługa dotyczy okresu od 16 maja 2018 r. do 15 maja 2019 r. Faktura dostarczona została w trybie online 16 maja 2018 r. i opłacona przelewem 29 czerwca 2018 r. Z jaką datą rozpoznać należy obowiązek podatkowy wynikający z importu usług i kiedy powinniśmy naliczyć VAT należny urzędowi skarbowemu?

czytaj więcej »

W ostatnim czasie szczególnym celem ataków fiskusa stały się jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach, gdy działają jako podatnicy VAT, a więc też potencjalnie mogą odliczać. Na szczęście na drodze fiskusa stanął NSA, który zajął korzystne dla podatników stanowisko. Poznaj szczegóły. 

czytaj więcej »

Wiele wyższych uczelni oferuje studentom dodatkowe kursy, szkolenia czy zajęcia. Część z nich jest płatna i leży poza tokiem studiów. Czy zatem tego typu działalność wywołuje skutki w VAT?

czytaj więcej »

Organy podatkowe odmawiają prawa do zastosowania stawki 0% przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla przedsiębiorcy niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT. Sprawdź, czy mają do tego prawo.

czytaj więcej »

Firmy leasingowe oraz większość przedsiębiorców wynajmujących pojazdy, oprócz zasadniczego wynagrodzenia pobiera od klientów opłaty dodatkowe, którymi klient jest obciążany w sytuacji niewywiązywania się z zawartej umowy. Sprawdź, jak rozliczać takie zdarzenia.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował dla urzędników UKS wytyczne w zakresie oceny dochowania należytej staranności, przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Zobacz, na co fiskus będzie zwracał szczególną uwagę, analizując Twoje kontakty biznesowe.

czytaj więcej »

Dostawa nieruchomości jako czynność opodatkowana VAT może korzystać ze zwolnienia z podatku pod warunkiem dokonania jej po upływie 2 lat od tzw. pierwszego zasiedlenia. W praktyce organy podatkowe wymagały jednak dodatkowo, aby dostawa nieruchomości następowała w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. W przeciwnym razie fiskus odmawiał podatnikom prawa do zwolnienia. WSA nie zgodził się z taką interpretacją przepisów.

czytaj więcej »

Konstrukcja podatku od towarów i usług, oparta na zasadzie samoobliczenia podatku, generuje liczne spory przedsiębiorców z fiskusem. Ryzyko to jest szczególnie wysokie, gdy podatnik wykazuje w deklaracji nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym za dany okres i występuje o zwrot różnicy na swój rachunek bankowy.

czytaj więcej »

Nie zawsze trzeba czekać na sądowe uchylenie decyzji podatkowej. Oczekiwany skutek może przynieść również dobrze sporządzone odwołanie, nawet w przypadku podatnika, który według organu podatkowego uczestniczył w karuzeli VAT. Kluczową kwestią dla odmówienia podatnikowi odliczenia podatku naliczonego są bowiem prawidłowe ustalenia faktyczne.

czytaj więcej »

Znamy już najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadza zmiany mające na celu uproszczenie, modernizację i ujednolicenie przepisów w zakresie bonów na towary lub usługi. Zmiany mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje dotyczące projektu nowelizacji ustawy o VAT. Z niektórych wcześniej zapowiadanych rozwiązań resort finansów się wycofał. Większość jednak zaproponowanych zmian zostaje co oznacza, że wkrótce podatników czeka duża, rewolucyjna nowelizacja ustawy o VAT. Sprawdź już teraz szczegóły zmian.

czytaj więcej »

wiper-pixel