WYDANIE ONLINE

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi rewolucja w polskich przepisach dotyczących VAT. Podatnicy, którzy uzyskali od ministra finansów indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie objętym zmianą przepisów, muszą pamiętać, że dokumenty te mogą utracić moc ochronną.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie otrzyma od sprzedawcy faktury potwierdzającej tę transakcję, to zgodnie z nowymi przepisami nie odliczy VAT od tego zakupu. Będzie musiał natomiast zapłacić podatek należny.

czytaj więcej »

Od 2014 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur będą przeniesione z rozporządzenia wykonawczego wprost do ustawy o VAT. Zostaną one także zmodyfikowane. Zmieni się m. in. termin wystawiania tych dokumentów.

czytaj więcej »

Podatnicy mający sprzedaż mieszaną, przy kalkulacji współczynnika sprzedaży do częściowego odliczania VAT nie wliczą sporadycznych transakcji dotyczących nieruchomości i usług finansowych. Zmiany te wynikają z nowego art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, który będzie obowiązywać od 2014 r.

czytaj więcej »

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT dzielą rabaty i obniżki cen na uwzględnione w momencie sprzedaży niewliczane do podstawy opodatkowania oraz udzielone po sprzedaży. W tym przypadku będą one stanowiły przesłankę do skorygowania podstawy opodatkowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel