WYDANIE ONLINE

Sprawdź, kiedy możesz bezpiecznie refakturować usługi
W celu obciążania kontrahentów różnego rodzaju kosztami, podatnicy wciąż najchętniej wystawiają tzw. refaktury. Nie zawsze jest to jednak prawidłowe rozwiązanie. Sprawdź, kiedy nie możesz zastosować takiej formy rozliczeń z kontrahentem. 

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi sklep spożywczy. Zdarza się, że jest proszony o wystawienie faktury za zakupiony towar. Do tej pory podatnik wystawiał wszystkim fakturę do paragonu i sprzedaż ujęta była w raporcie miesięcznym. Jednak po wprowadzeniu JPK_VAT i JPK_Faktura, pojawiają się wątpliwości. Jaką fakturę wystawić dla: osoby fizycznej, firmy, gminy czy stowarzyszenia? Przedsiębiorca wysyła JPK_VAT za pomocą programu e-mikrofirma. Czy w tym programie trzeba wystawiać faktury do paragonu, czy też można je wystawić w innym programie do wystawiania faktur? Jak będzie w przypadku faktury VAT do paragonu i nie do paragonu – czy w programie e-mikrofirma wpisywać trzeba wszystkie pozycje faktury, podając pozycje towarowe, czy wystarczy tylko napisać, np. sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23% lub inną stawką?

czytaj więcej »

Zagadnienie związane z wycofaniem samochodu z działalności jest niezmiennie popularne, z uwagi na częstość występowania w praktyce. Z takim działaniem wiążą się jednak skutki podatkowe – także na gruncie VAT. Niestety podatnicy wybierają różne rozwiązania, które nie zawsze są dla nich korzystne. Sprawdź, który model postępowania będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.

czytaj więcej »

 Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń własnych towarów do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju UE, rozliczają VAT od takich transakcji (pobrań z magazynu konsygnacyjnego) na szczególnych zasadach. Mają również określone – dodatkowe obowiązki.

czytaj więcej »

Podatnicy wciąż mają problemy z bezbłędnym stosowaniem przepisów o fakturach. Prawidłowo wystawiana faktura nie tylko pozwala nabywcy odliczyć VAT, ale również – w kilku przypadkach wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego. Dowiedz się, zatem, jak wystawiać te dokumenty poprawnie.

czytaj więcej »

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule tylko z pozoru jest sprawą prostą. I chociaż z załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika, że do tego typu usługi, stosuje się stawkę 8%, to organy skarbowe postanowiły, że tak prosto i łatwo nie będzie. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Wstrzymywanie zwrotu VAT przedsiębiorcom weszło już do kanonu praktyk fiskusa. Mowa tu o wielokrotnym przedłużaniu terminu zwrotu, do tego bez podania konkretnego uzasadnienia. Organy gubią się jednak w tym automatyzmie przedłużania i naruszają prawo. WSA w Opolu przypomniał fiskusowi, że „nie można przedłużyć skutecznie terminu, który już upłynął.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Przedsiębiorcy obawiają się zamrożenia środków na dodatkowych rachunkach bankowych stworzonych na potrzeby VAT. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie biletu miesięcznego pracownikowi ma związek z czynnościami opodatkowanymi. Dlatego pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT od jego zakupu, wynikającego z otrzymanej faktury.

czytaj więcej »

Zdecydowana większość prowadzonych kontroli dotyczy VAT. Zarówno ustawa Prawo przedsiębiorców jak i ustawy podatkowe określają czas trwania kontroli w firmie, którego organy nie mogą przekroczyć. Przepisy nie uściślają jednak konsekwencji jego przekroczenia, przez co fiskus chętnie korzysta z materiałów zgromadzonych również po upływie ustawowego limitu. W ostatnim czasie sądy administracyjne aprobują takie postępowanie, ale nie oznacza to, że podatnik nie może skutecznie bronić swoich interesów.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma obowiązywać przez kolejne trzy lata. Przewiduje wprowadzenie kolejnych ograniczeń w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

W dniu 2 października 2018 r. Rada ECOFIN (tj. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych) podjęła szereg decyzji w sprawach dotyczących VAT. Najważniejszą z nich jest przyjęcie dyrektywy o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel