WYDANIE ONLINE

Sprawdź, co jest towarem w rozumieniu ustawy o VAT
Mimo, że ustawa o VAT zawiera własną definicję towaru, to jednak prawidłowe jej zastosowanie nastręcza księgowym wielu trudności. Bezbłędne zrozumienie zakresu tej definicji jest o tyle istotne, iż spośród sześciu podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, przedmiotem aż pięciu są właśnie towary.

czytaj więcej »

Pytanie:  Mamy w firmie trzy samochody osobowe zakupione przez właściciela w wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dwa z nich wykupione z leasingu operacyjnego na firmę i jeden zakupiony z własnych środków. Jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność nasza jest związana z działalnością opodatkowaną. Samochody te nieraz używane są przez szefa do celów prywatnych. W związku z tym odliczam za zakupione paliwo do nich tylko 50 % VAT. W związku z tym nie prowadzimy ewidencji przebiegu pojazdu. Czy pozostałe wydatki związane z tymi samochodami również uprawniają nas do odliczenia 50 % VAT? Ponadto posiadamy ciągnik firmowy w ewidencji środków trwałych i wózek widłowy. tu odliczamy 100 % VAT za zakupione paliwo. Również 100% odliczamy od samochodu ciężarowego, który jeden mamy w ewidencji środków trwałych, a drugi w leasingu operacyjnym - są to samochody powyżej 12 ton. Czy jeżeli mam wprowadzone samochody do ewidencji środków trwałych i stanowią one tym samym własność firmy muszę informować naczelnika urzędu skarbowego, że używane są one również do celów prywatnych?

czytaj więcej »

Często zdarza się, że podatnicy zapominają o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego kupionego pojazdu. Czy takie gapiostwo ma negatywne konsekwencje na gruncie VAT? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Jeśli podatnik nieprawidłowo rozliczył swoje zobowiązanie w podatku od towarów i usług – naraża się na sankcję VAT. Sprawdź, kiedy fiskus może użyć tej kary.

czytaj więcej »

Podatnicy świadczący kompleksowe usługi marketingowe, bardzo często na potrzeby wykonywanych czynności kupują towary, które są następnie rozdawane w ramach wykonywania świadczeń marketingowych. Ich finalny odbiorca otrzymuje je nieodpłatnie, natomiast płaci za nie kontrahent firmy marketingowej. Powstaje więc pytanie, jak udokumentować takie wydatki na gruncie VAT.

czytaj więcej »

Aby dostawa towarów czy też odpłatne świadczenie usługi podlegało VAT – niezbędne jest zaistnienie dwóch elementów. Pierwszym z nich jest wystąpienie w danej sytuacji czynności, która ma być opodatkowana przedmiotowo tym podatkiem. Drugim, jest dokonanie tej czynności, przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT. Jeśli jednak nawet oba warunki są spełnione, to opodatkowanie może nie wystąpić.

czytaj więcej »

Podstawa opodatkowania i stawka podatku to elementy konstrukcyjne ściśle ze sobą związane. Trzeba pamiętać, że to właśnie czynniki stanowiące element podstawy opodatkowania, determinują zakres stosowania poszczególnych stawek do różnego rodzaju prac budowlanych.

czytaj więcej »

Podwyższone od 1 stycznia 2011 r. podstawowe stawki VAT miały obowiązywać przez 3 lata. Pierwotny plan zakładał, że podatnicy tylko chwilowo będą się dorzucali do budżetu państwa, a stawki 22% i 7% VAT powrócą wraz z początkiem 2014 roku. W sierpniu 2018 roku minister finansów potwierdziła, że wyższe stawki VAT zostaną utrzymane także w 2019 roku, gdyż pieniądze przydadzą się bardziej państwu niż podatnikom.

czytaj więcej »

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż data określająca nowy termin zwrotu VAT nie może być późniejsza niż data zakończenia prowadzonych postępowań – w tym także kontroli podatkowej. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Czy skrócą się terminy zwrotu nadwyżki VAT? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Resort finansów przedstawił kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt ten przewiduje wiele zmian w przepisach VAT – w tym zastąpienie obecnie stosowanych symboli PKWiU z 2008 roku, odpowiednimi symbolami CN (w przypadku towarów) lub symbolami PKWiU z 2015 roku (w przypadku usług). Nowela zakłada wprowadzenie od 2020 roku nowej matrycy stawek VAT. Sprawdź, za jakie towary zapłacimy więcej, a za jakie mniej.

czytaj więcej »

Najnowszy projekt Ordynacji podatkowej zmienia istotnie zasady ogólne prawa podatkowego. Wśród nich wymienić można m.in. wprowadzenie zasady, iż niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego oraz stanu faktycznego, rozstrzyga się na korzyść zobowiązanego (zasada in dubio pro tributario). Można by od razu przyklasnąć fiskusowi tych rozwiązań, gdyby nie pewne wyjątki od tych zasad. Czy nowe regulacje to faktycznie rewolucja, czy też zwykłe mydlenie podatnikom oczu?

czytaj więcej »

wiper-pixel