WYDANIE ONLINE

Uwaga zmiany: JPK już niedługo zastąpi deklaracje VAT
Jednolity plik kontrolny ma za sobą pewną już praktykę. Jest to przy tym jedyne narzędzie, realnie ograniczające możliwość dokonywania oszustw podatkowych. Choć „ostrze” kontroli i postepowań wymierzone jest niestety w większości w uczciwych, choć oszukanych podatników. Warto przyjrzeć się ostatnim w nim zakresie zmianom.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podatnik czynny będący małym podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT rozliczający się kwartalnie dokonując rocznej korekty podatku naliczonego (w sytuacji, gdy wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione od podatku VAT) powinien dokonać tej korekty w deklaracji VAT-7K składanej za I kwartał kolejnego roku podatkowego oraz w JPK_VAT składanym za pierwszy miesiąc następnego roku podatkowego, czy też za trzeci miesiąc (tj. marzec) następnego roku podatkowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy w firmie trzy samochody osobowe zakupione przez właściciela w wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dwa z nich wykupione z leasingu operacyjnego na firmę i jeden zakupiony z własnych środków. Jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność nasza jest związana z działalnością opodatkowaną. Samochody te nieraz używane są przez szefa do celów prywatnych. W związku z tym odliczam za zakupione paliwo do nich tylko 50 % VAT. W związku z tym nie prowadzimy ewidencji przebiegu pojazdu. Czy pozostałe wydatki związane z tymi samochodami również uprawniają nas do odliczenia 50 % VAT? Ponadto posiadamy ciągnik firmowy w ewidencji środków trwałych i wózek widłowy. tu odliczamy 100 % VAT za zakupione paliwo. Również 100% odliczamy od samochodu ciężarowego, który jeden mamy w ewidencji środków trwałych, a drugi w leasingu operacyjnym - są to samochody powyżej 12 ton. Czy jeżeli mam wprowadzone samochody do ewidencji środków trwałych i stanowią one tym samym własność firmy muszę informować naczelnika urzędu skarbowego, że używane są one również do celów prywatnych?

czytaj więcej »

Nie sposób prawidłowo stosować w praktyce przepisów ustawy o VAT, bez posługiwania się najnowszym orzecznictwem. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wyroki wydane w ostatnim czasie.

czytaj więcej »

Jeśli mały podatnik wykonuje sprzedaż mieszaną, to po zakończeniu roku – podobnie jak „zwykły” podatnik mający taką sprzedaż – jest zobowiązany do korekty wstępnego odliczenia VAT na podstawie danych rzeczywistych z 2018 roku. Korekty tej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. W konsekwencji mali podatnicy na wywiązanie się z tego obowiązku mają czas do 25 kwietnia 2019 r.

czytaj więcej »

Na początku 2019 roku Komisja Europejska wysłała do Polski notyfikację w sprawie opodatkowania VAT akcyzy i opłaty paliwowej. Jest to kwestia, która doczekała się bardzo licznych sporów podatników z fiskusem, jednolicie rozstrzygniętych negatywnie dla podatników. Czyżby sądy administracyjne się myliły?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie podatnika za usługi marketingowe obejmuje najczęściej koszt nabycia towarów promocyjnych. Czy w tej sytuacji wydanie towarów uczestnikom akcji marketingowych jest opodatkowane VAT?

czytaj więcej »

Jeżeli dojdzie do skreślenia firmy z rejestru czynnych podatników VAT, to skutki podatkowe tego zdarzenia mogą okazać się dotkliwe również dla innych podmiotów. Wiele organów podatkowych kwestionuje bowiem w takich przypadkach prawo jej kontrahentów do odliczenia VAT od dokonanych przez nich zakupów. Według sądów takie praktyki nie mają jednak oparcia w obowiązującym prawie.

czytaj więcej »

Obowiązująca na gruncie VAT definicja działalności gospodarczej wskazana została w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Określenie tej definicji powoduje, że w tym podatku nie obowiązują definicje działalności gospodarczej określone innymi przepisami.

czytaj więcej »

Zwrot kosztów dokonywany przez okręgową komisję egzaminacyjną na rzecz powiatu, obejmujących wydatki na zakup materiałów i surowców na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych w jednostkach oświatowych powiatu, podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna usługa kompleksowa organizacji części praktycznej egzaminu. Poprawną formą dokumentowania obciążania tymi kosztami komisji egzaminacyjnej w tym przypadku jest faktura. 

czytaj więcej »

Opłaty za usługi wyżywienia podopiecznych MOPS w stołówkach muszą, być rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ewidencjonowania kwot wpływających z tytułu opieki oraz pobytu w domu samopomocy zależy z kolei od tego, czy zostały one uregulowane gotówką, czy też przelewem. 

czytaj więcej »

Księgowi rozliczający spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wciąż mają wątpliwości co do tego, czy obrót z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, jest wliczany jest do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Sprawdź szczegóły. 

czytaj więcej »

Polska będzie miała prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Sprawdź, czy ten obowiązek będzie dotyczył także Twojej firmy.

czytaj więcej »

Projekt nowej Ordynacji podatkowej, który znajduje się obecnie na etapie opiniowania, określany jest jako innowacyjne podejście do podatków w Polsce. Jednak nie wszystkie zapisy projektu są rewolucyjne. Część z nich jest zaledwie drobną korektą obowiązujących już przepisów. Jako przykład przytaczane są zasady dotyczące czynności sprawdzających. Czy najnowszy projekt zmienia cokolwiek w tej kwestii?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nadal mogą wysyłać pliki JPK_VAT podpisane w uproszczony sposób, a więc przy użyciu zestawu swoich podstawowych danych personalnych oraz kwoty przychodu w PIT wynikającej z zeznania rocznego.

czytaj więcej »

Zdaniem TSUE umowa na prace rozbiórkowe, która jednocześnie zawiera zobowiązanie usługodawcy do nabycia złomu podlegającego odzyskaniu, który następnie może sprzedać, obejmuje dwie transakcje podlegające opodatkowaniu, o ile dostawie złomu przypisuje się wartość, którą przedsiębiorstwo rozbiórkowe uwzględniło przy ustalaniu ceny za świadczenie prac.

czytaj więcej »

wiper-pixel