WYDANIE ONLINE

Zmiany w VAT: Poznaj zmiany wchodzące w życie już 1 czerwca 2019 r.
Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek VAT jest nadmiernie rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podatnicy mają problemy z prawidłowym przyporządkowywaniem towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co oznacza kłopoty w zastosowaniu stawek podatku. Nie pomagają także organy skarbowe, uchylając się od odpowiedzi na pytania podatników o klasyfikacje statystyczne, odsyłając po opinię klasyfikacyjną do GUS. Sęk w tym, że opinie te nie są dla fiskusa wiążące. Wzmaga to tylko niepewność podatników, odnośnie właściwie zastosowanej stawki… Problemy te dostrzegł w końcu ustawodawca, co poskutkowało zmianami przepisów. I choć na chwilę obecną nowelizacja została wstrzymana, to jednak z pewnością wcześniej czy później wejdzie ona w życie. 

czytaj więcej »

Pytanie: Kilka miesięcy temu został wystawiony paragon w programie na dany towar, jednak paragon nie został zafiskalizowany, gdyż w kasie fiskalnej pojawił się błąd. Klient otrzymał paragon-wydruk z programu księgowego. Wartość paragonu została ujęta w deklaracji VAT za sierpień na podstawie danych z programu księgowego. Po naprawie i kasy fiskalnej paragon został dopiero wydrukowany (zafiskalizowany) w październiku. Jak postąpić w takiej sytuacji? Co teraz powinniśmy zrobić, czy należy zawiadomić Urząd Skarbowy o powstałej sytuacji?

czytaj więcej »

Definicja eksportu usług nie została sprecyzowana w ustawie o VAT. W praktyce przez to pojęcie rozumie się wszystkie usługi, wykonywane przez podatnika polskiego na rzecz kontrahentów, którzy mają swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, zamieszkania albo pobytu poza granicami Polski. Eksportowanie usług nakłada na przedsiębiorcę kilka ważnych obowiązków związanych z VAT.

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie fiskusa, który mimo uchybienia przez spółkę terminu do złożenia odwołania, dokonał doręczenia decyzji do niewłaściwego jej oddziału. Poznaj szczegóły tej sprawy.

czytaj więcej »

Chociaż zasadą jest oderwanie momentu powstania obowiązku podatkowego od wystawienia faktury, to jednak w niektórych przypadkach zależność ta nadal obowiązuje.

czytaj więcej »

Mimo kształtowania się w ostatnich miesiącach raczej korzystnej dla podatników linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wciąż niejednokrotnie wydawane są wyroki negujące prawo do zastosowania w odniesieniu do wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną klucza odliczenia opartego na liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody/odebranych ścieków.

czytaj więcej »

Z początkiem lutego weszły w życie przepisy zmieniające niektóre wzory deklaracji rozliczeniowych do celów VAT. Ich wdrożenie ma związek z nowymi regulacjami wprowadzającymi uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

czytaj więcej »

 Z początkiem bieżącego roku ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT, tudzież będzie zobligowany do usunięcia go z rejestru takich podatników.

czytaj więcej »

Jeszcze w 2018 roku Sejm uchwalił nowelizację zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym. Mimo iż pierwsze przepisy weszły w życie już we wrześniu, większość z nich zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Ponadto w drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się dwie inne ustawy, które zmieniły zasady wprowadzone przez samą nowelę. Jakie ostatecznie zmiany wynikną dla obywateli z tego legislacyjnego bałaganu w 2019 roku?

czytaj więcej »

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który wprowadza m.in. obowiązek stosowania kas online, ma wejść w życie już niebawem, bo 1 maja 2019 r. Poznaj szczegóły najnowszych rozwiązań.

czytaj więcej »

Jak wiadomo współczesny księgowy oprócz doskonałej znajomości materialnego prawa podatkowego, musi być także na bieżąco z najnowszym orzecznictwem. Bez tego nie sposób, bowiem prawidłowo stosować w praktyce przepisów ustawy o VAT. W tym artykule przedstawiamy zestawienie najciekawszych wyroków wydanych w ostatnim czasie, wraz z omówieniem ich praktycznych konsekwencji.

czytaj więcej »

Podatnik zamierza przekazać córce budynek wraz z wyposażeniem. Czy w przypadku wycofania z biznesu środka trwałego wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

czytaj więcej »

wiper-pixel