WYDANIE ONLINE

Zmiany w VAT: Kasy online to ułatwienia dla podatników czy dodatkowe obowiązki
Po długich pracach ustawodawczych, kasy online stały się faktem. Wprowadziła je ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Dowiedz się, na czym polegają nowe rozwiązania i sprawdź, czy Twoje firma musi kupić, zainstalować i stosować nowe urządzenie. 

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Czynny podatnik VAT zakupił świeże ryby od polskiego czynnego VAT-owca i odliczył naliczony VAT (5%). Następnie towar ten (ryby) wywiózł do Niemiec i sprzedał sam na targowisku dla bezpośrednich konsumentów. Jak sprzedawca powinien rozliczyć należny VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Sprzedajemy towary wraz z usługą transportu do krajów z UE i spoza. Na fakturze mamy pozycję z towarem 0% VAT i drugą pozycję za transport. Jakie stawki VAT powinniśmy w obu przypadkach stosować do transportu (korzystamy z usług firm transportowych)?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Co ma zrobić spółka, aby skutecznie i bez problemu zrezygnować wkrótce z bycia VAT-owcem? Spółka prowadzi rozliczenia osób prowadzących działalność gospodarczą, ale też księgi rachunkowe. Zakładamy, że nie będzie prowadziła działalności doradczej (zwolnienie z VAT planuje, do tej pory była VAT-owcem od 2013 roku).

czytaj więcej »

W jednym z najnowszych wyroków NSA (sygn. akt I FSK 1460/16) polska spółka została pozbawiona prawa do zastosowania mechanizmu reverse chargé pozwalającego na brak odprowadzenia VAT w Polsce. Przyjęto bowiem, że usługi nie były świadczone na rzecz zagranicznej spółki, której siedziba znajdowała się w tzw. wirtualnym biurze zlokalizowanym na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. NSA wskazał, że świadczenia były dokonywane na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności tej spółki, które znajdowało się w Polsce. W związku z tym na polską spółkę nałożony został obowiązek odprowadzenia zaległego VAT.

czytaj więcej »

W celu wzrostu jakości sprzedaży towarów udzielane są tzw. bonusy jakościowe. Jest to forma zachęty partnera biznesowego do podjęcia działań zmierzających na przykład do zapewnienia określonego sposobu sprzedaży, raportowania czy dodatkowej jakości w obsłudze klienta. Pojawia się jednak pytanie, czy udzielanie takich bonusów pieniężnych za wypełnienie działań jakościowych jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT, biorąc pod uwagę, że partner handlowy jest niezależnym podmiotem, któremu także zależy na sprzedaży? A może jest to forma rabatu powiązana z dostawami towaru bądź zwykłe dofinansowanie działalności partnera?

czytaj więcej »

W ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy organizują różnego rodzaju spotkania o charakterze marketingowym lub szkoleniowym, a także konferencje przeznaczone dla pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz dziennikarzy. Działania te są wykonywane najczęściej przez podmioty trzecie (np. agencje marketingowe). Konsekwencje podatkowe nabywania kompleksowych usług organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze marketingowym lub motywacyjnym są różne, a każda usługa powinna być analizowana odrębnie.

czytaj więcej »

Księgowi mają wątpliwości, w jakim miesiącu należy wykazać VAT w ramach odwrotnego obciążenia przy imporcie, gdy zagraniczny kontrahent wystawił fakturę w miesiącu poprzedzającym otrzymanie towaru. Poznaj odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej »

Wliczanie do podstawy opodatkowania VAT wszystkich niezbędnych elementów, jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia tego podatku. Mimo, że czynność ta wydaje się być dość prosta, to jednak wciąż budzi wątpliwości księgowych zarówno w zakresie tego, co można wliczyć do ceny towaru czy usługi, jak i prawidłowego dokumentowania takiej sprzedaży.

czytaj więcej »

Generalnie faktury są wystawiane przez sprzedawców, tj. podatników dokonujących dostaw towarów i świadczenia usług. Istnieje jednak możliwość wystawiania faktur (w tym faktur korygujących oraz duplikatów faktur) przez nabywców towarów i usług. Jest to tzw. Samofakturowanie (self-billing). Sprawdź, kiedy można zastosować ten mechanizm. 

czytaj więcej »

Jednostki z sektora pozarządowego, podobnie jak „zwykli” przedsiębiorcy, często wypłacają zaliczki lub dają zadatki na poczet kupowanych towarów bądź świadczonych dla nich usług. Zadatek jest formą zabezpieczenia wykonania umowy, a zaliczka to część świadczenia pieniężnego płacona z góry.

czytaj więcej »

Świadczone przez gminę usługi wyżywienia dla uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku do lat 3 podlegają ustawie o VAT jako odpłatne świadczenie usług. Korzystają ze zwolnienia jako czynności ściśle związane z usługami opiekuńczymi. Jest tak niezależnie od tego, czy gmina świadczy je we własnym zakresie, czy też nabywa je (w celu odsprzedaży) od podmiotów zewnętrznych. 

czytaj więcej »

Już od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostaną zwolnieni z obowiązku składania części deklaracji podatkowych. Nowe przepisy mają na celu wyręczenie przedsiębiorców z konieczności dopełniania zbędnych formalności, dzięki czemu zyskają oni więcej czasu na obsługę innych sektorów firmy. Jak w założeniach ma wyglądać nowa rzeczywistość dla podatników VAT?

czytaj więcej »

Do Sejmu niedawno trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on modyfikację przepisów o wykazie podatników VAT. Poznaj już dziś szczegóły tej nowelizacji.

czytaj więcej »

Kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wzbudzał sprzeciw ekspertów już na etapie legislacji. Wraz z początkiem 2019 roku większość przepisów ostatecznie weszła w życie. Nowe reguły przewidują m.in. rozszerzenie uprawnień naczelników urzędów skarbowych o dostęp do chronionych informacji oraz przyśpieszenie procedury wszczynania kontroli celno-skarbowej. Co to oznacza dla podatników i czy jest się czego obawiać?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nabył usługi od kontrahenta zagranicznego mającego w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Czy ma prawo odliczyć VAT? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

czytaj więcej »

 W sytuacji, gdy po wykupie auta przeznaczonego na cele prywatne podatnik sprzeda je, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ realizując ją, podatnik nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Takie stanowisko prezentuje fiskus.

czytaj więcej »

Zgodnie z podstawową regułą prawa wspólnotowego – zasadą proporcjonalności – państwa członkowskie nie mogą nakładać na podatników dodatkowych ciężarów, jeśli byłyby one nieproporcjonalne do celów, dla których ciężary te zostały ustanowione. Jednak Polski ustawodawca interpretuję tę zasadę na swój – oczywiście profiskalny – sposób.

czytaj więcej »

wiper-pixel