WYDANIE ONLINE

Mimo kar jak za zbrodnię – oszuści podatkowi wciąż działają
Mimo prób uszczelniania systemu podatkowego, w VAT wciąż źle się dzieje. Niemal codziennie słyszy się o walce z oszustami. Ci jednak najwyraźniej nadal działają. Ciągle bowiem prowadzone są nowe sprawy, ferowane wyroki, a mimo to każdy przedsiębiorca nękany jest ofertami sprzedaży kosztów lub odliczenia. Niestety – mimo sprawdzania kontrahenta we wszystkich możliwych rejestrach i tak nikt nie ma pewności, czy jego rozliczenia nie zostaną zakwestionowane. Czy zatem walka z oszustami w VAT idzie w dobry kierunku?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Czynny podatnik VAT rozliczający się na zasadach ogólnych PIT (PKPiR) prowadzi prywatny gabinet lekarski oraz wynajem lokali pod działalność gospodarczą. Działalność prowadzi od lipca 2000 roku i od tej daty jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu 20 grudnia 2007 r. podatnik nabył w drodze przetargu za kwotę 255.000 zł brutto:1)    nieruchomość gruntową zabudowaną – cena netto/brutto 165.741,80 zł (zwolnione z VAT),2)    grunt – cena netto 73.162,70 zł + VAT 22% 16.095,80 zł (cena brutto 89.258,50 zł).Z uwagi na pewne wątpliwości podatnika, zapłacony VAT 16.095,80zł nie został odliczony w miesiącu zakupu. Dopiero po pewnych wyjaśnieniach odliczono ten VAT w drodze korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2007 r. W okresie od września 2008 roku do kwietnia 2009 roku, poniesiono nakłady inwestycyjne na ten obiekt w wysokości 6.758,58 zł netto plus odliczony VAT w wysokości 1.460,20 zł. W dniu 20 czerwca 2007 r. podatnik kupił samochód osobowy za kwotę brutto 84.000 zł (68.852,46 zł netto + 15.147,54 zł VAT 22%), który nie został odliczony, bo samochód miał służyć tylko do świadczenia usług medycznych (zwolnionych z VAT). Po poszerzeniu działalności o badania kierowców i usługi pensjonat (mała gastronomia), odliczano naliczony VAT od ponoszonych bieżących kosztów tego samochodu. Podatnik od 5-ciu lat osiąga niskie przychody: np. w 2017 roku 30.030 zł., w 2018 roku 26.900 zł. W najbliższym czasie chciałby zrezygnować z VAT-u. Czy może zrezygnować z jeśli tak, to od kiedy? Jakie skutki podatkowe VAT wystąpią u tego podatnika, w związku z ewentualną rezygnacją lub sprzedażą nieruchomości albo samochodu osobowego?

czytaj więcej »

Od września 2019 roku zacznie funkcjonować jedna baza resortu finansów, zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Jednocześnie płatności będzie trzeba realizować na wskazany w tej bazie rachunek bankowy. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Z dniem 6 marca 2019 r. zmieniła się treść rozporządzenia ministra finansów w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług. Celem wprowadzenia nowego wzoru tej deklaracji, który stanowi załącznik do wspomnianego rozporządzenia, było przede wszystkim dostosowanie jej treści do zmian dokonanych w ustawie o VAT, dotyczących wysokości stawek podatku. 

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13. Pomimo tego, że zmienione formularze mają zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2019 r., przez pewien czas wolno będzie stosować także druki w poprzedniej wersji

czytaj więcej »

Już obowiązuje nowe rozporządzenie przygotowane przez resort finansów, które dotyczy danych oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych. Intencją jego autorów było uszczegółowienie kwestii związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, m.in. w zakresie elektronicznych dokumentów e-DD.

czytaj więcej »

Podatnicy mają wątpliwości co do tego, czy skutecznym wydaniem nabywcy faktury VAT, jest także jej przesłanie w formie elektronicznej w formacie PDF, z wykorzystaniem i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Sprawdź, jakie stanowisko prezentują w tej sprawie organy podatkowe.

czytaj więcej »

Blokada rachunków bankowych to jedna z najgroźniejszych dla przedsiębiorców regulacji, wprowadzonych do prawa podatkowego w ostatnim czasie. Przepisy pozwalają pozbawić podatników dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach, gdy Szef KAS uzna, że istnieje ryzyko ich wykorzystania do wyłudzeń skarbowych. Zdaniem WSA możliwe jest blokowanie rachunków nawet na trzy miesiące, właściwie bez żadnych dowodów potwierdzających zaistnienie przesłanek zastosowania tego mechanizmu.

czytaj więcej »

Na podstawie umowy komisu, przyjmujący zlecenie (czyli komisant), zobowiązuje się za wynagrodzeniem do kupna lub sprzedaży określonych rzeczy na rachunek dającego zlecenie (czyli komitenta). Sprzedaż tych rzeczy następuje w imieniu komisanta. Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy takich czynnościach?

czytaj więcej »

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek stosowania kas online. Ustawa reguluje też przepisy dotyczące ulgi na zakup takich urządzeń. Równocześnie z tymi zmianami weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odliczenia na zakup kasy online?

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy robią co mogą, aby zachęcić klientów. Dają rabaty, udzielają premii czy zniżek. W biznesie B2C popularne są natomiast karty podarunkowe. Trzeba jednak pamiętać, że ich podatkowe rozliczanie uległo zmianie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

czytaj więcej »

Byli wspólnicy rozwiązywanych spółek niemających osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które zaprzestały wykonywania czynności opodatkowanych – mogą być zobowiązane do opodatkowania w ramach spisu z natury pozostałych im towarów. Księgowi mają wątpliwości, jakich składników majątku obowiązek ten dotyczy.

czytaj więcej »

Odliczenie podatku naliczonego jest gwarancją naturalności podatku od towarów i usług. Jednak w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT określone zostały przypadki, gdy formalnie prawidłowe faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Zobacz, kiedy będziesz miał do czynienia z taką sytuacją.

czytaj więcej »

Przepisy prawa bilansowego nie przewidują w tej chwili żadnych szczególnych rozwiązań w zakresie księgowań dotyczących tego mechanizmu. Sposób księgowania powinien zatem wynikać z zasad rachunkowości przyjętych w polityce rachunkowości konkretnej jednostki i będzie zależał od tego, jakie rozwiązanie techniczne zostanie wdrożone – tj. czy będzie jeden, czy kilka rachunków VAT.

czytaj więcej »

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu na przebudowę budynku na świetlicę z pomieszczeniem biurowym.

czytaj więcej »

Gmina, realizując inwestycję polegającą na rewitalizacji budynku po byłej szkole na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności, nie może odliczyć poniesionego kosztu VAT. 

czytaj więcej »

Księgowi rozliczający firmy świadczące abonamentowe usługi tzw. gotowości do działania zastanawiają się, czy dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego mogą stosować przepisy dla usług ciągłych. Argumenty za uznaniem takiego podejścia za prawidłowe są, jednak organy skarbowe nakazują stosować przepisy ogólne.

czytaj więcej »

wiper-pixel