WYDANIE ONLINE

Uwaga: przełomowy wyrok TSUE w sprawie ustalania momentu wykonania usługi budowlanej
Od kilku lat podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wywiera wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych. Zdaniem fiskusa powinien on być ustalany na podstawie momentu ich „faktycznego wykonania”. Ten faktyczny moment ma oczywiście ustalić podatnik na własne ryzyko. Fiskus natomiast w toku kontroli może ten moment zidentyfikować zupełnie inaczej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Najnowszy wyrok TSUE uznaje taki stan rzeczy za niedopuszczalny.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Zgodnie z umową zawartą z gminą przyznano nam dotację celową na sfinansowanie inwestycji w wysokości 80.000 zł. Dotację otrzymamy po okazaniu częściowych faktur VAT. Po otrzymaniu pierwszej faktury w wysokości 1.8450 zł brutto otrzymaliśmy na nasze konto 15.000 zł dotacji. VAT ujmujemy w rozliczeniu w swojej jednostce. Następnie opłaciliśmy kontrahentowi fakturę w kwocie brutto. W jaki sposób zaksięgować te wszystkie operacje i w którym paragrafie ująć? Czy zapłaconą kwotę netto ujmujemy na konto 800, a różnicę w wysokości VAT na 740?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy środki pieniężne, które są na wydzielonym koncie VAT split payment w urzędzie gminy, na koniec okresu sprawozdawczego pokazujemy w sprawozdaniu Rb-N? Jeśli tak, to w której kolumnie? Dodam tylko, że w naszym urzędzie jest jedno takie konto przypisane do reszty naszych rachunków.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadczy usługi medyczne w przeważającej części zwolnione z VAT. Niektóre usługi z medycyny pracy oraz usługi medycyny estetycznej są opodatkowane. Bank ustawowo otworzył rachunek na potrzeby podatku VAT. Czy teraz spółka może zażądać od instytucji finansowej, która prowadzi dla niej rachunki bankowe o zamknięcie wydzielonego rachunku prowadzonego dla potrzeb mechanizmu podzielonej płatności? Czy bank ma podstawy prawne, aby odmówić spółce?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba wykreślona z VAT dwa lata wcześniej zarabiała na najmie mieszkalnym, teraz doszedł najem użytkowy. PIT rozlicza ryczałtem 8,5 %. Czy VAT płaci od pierwszego osiągniętego przychodu na cele użytkowe, czy z uwzględnieniem limitu zwolnienia 200.000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sposobu rozliczania VAT za zakupy potrzebne na realizacje zadań na rzecz jednostki nadrzędnej – gminy. Jesteśmy zakładem budżetowym powołanym przede wszystkim do realizacji odpłatnych usług na rzecz mieszkańców gminy, tj. zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W październiku podpisaliśmy z naszą jednostką nadrzędną – gminą umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. My jako wykonawca otrzymamy wynagrodzenie ryczałtowe określone w wysokości brutto. Zakup materiałów jest również w naszej gestii (piasek, podsypka, żwir). Czy od tych faktur zakupowych możemy odliczyć VAT? Według nas nie, gdyż wykonujemy usługę na rzecz jednostki macierzystej. Faktury wystawione są na naszą jednostkę. Co miesiąc składamy deklaracje VAT do gminy, a przy księgowaniu faktur w rejestrze VAT stosujemy prewspółczynnik.

czytaj więcej »

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Rozumie się przez nie przede wszystkim transakcje spełniające warunki określone w art. 9 ustawy o VAT. Nie zawsze jednak transakcje spełniające takie warunki stanowią WNT. Sprawdź, kiedy przepisy wyłączają występowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. 

czytaj więcej »

Z dniem 1 maja 2019 r. istotnie zmieniły się przepisy dotyczące kas rejestrujących. Zmiany są wynikają z nowych przepisów określonych w art. 111 ustawy o VAT oraz nowych rozporządzeń w sprawie ulgi na zakup kas oraz w sprawie kas rejestrujących. W tym artykule prezentujemy praktyczne, tabelaryczne zestawienie najważniejszych ze zmian.

czytaj więcej »

Transakcje dokonywane przez organizację pozarządową za pomocą karty kredytowej są zapisywane na rachunku karty jako kredyt. Dlatego też ewidencja księgowa takich operacji gospodarczych przebiega podobnie jak ewidencja otrzymanego kredytu obrotowego.

czytaj więcej »

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 nowych grup towarów i usług. Wśród nich znajdą się m.in. roboty budowlane, czy handel częściami do samochodów i motocykli. Poznaj już dziś szczegóły najnowszych zmian.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Zmiana dotyczy jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT, tj. JPK_FA(2) i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

czytaj więcej »

Z początkiem tego roku pojawiły się problemy w zakresie opodatkowania kart podarunkowych szczególnie u dostawców, którzy w swoim asortymencie mieli wyłącznie towary czy usługi opodatkowane jedną stawką VAT. Zgodnie z nowymi przepisami w takich przypadkach obowiązek zapłaty podatku powstawał już w momencie wydania takiej karty. Dużych problemów nastręcza również późniejsza realizacja bonu i obowiązek zarejestrowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej.

czytaj więcej »

W jednym z najnowszych orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił prawidłowość schematu rozliczeń, dokonywanych za pomocą kart paliwowych. Taka forma rozliczania paliwa jest popularna, dlatego też orzeczenie TSUE może mieć wpływ na wielu podatników VAT.

czytaj więcej »

Zdaniem TSUE leasing zwrotny (ang. sale and lease back) powinien być traktowany jako jedna usługa o charakterze finansowym, zwolniona z VAT. Niestety nie oznacza to, że zmieni się praktyka rozliczania leasingu zwrotnego w Polsce.      

czytaj więcej »

wiper-pixel