WYDANIE ONLINE

Pamiętaj, że reguły INCOTERMS wpływają na obowiązek podatkowy
Księgowi mają kłopoty z rozliczaniem VAT w transakcjach transgranicznych, gdzie normą jest stosowanie reguł INCOTERMS. Trzeba pamiętać, że w zależności od wybranej reguły, obowiązek podatkowy w VAT może powstawać na odmiennych zasadach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jestem dyplomowaną nauczycielką na pełnym etacie. Zarejestrowałam działalność gospodarczą "85.52.19 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej ". Prowadzę doraźnie zajęcia z dziećmi w wieku do 15 lat. Nie jestem podatnikiem VAT. W 2018 roku uzyskałam przychód w wysokości 19.900 zł. W dniu 1 marca 2019 r. dodatkowo rozpoczęłam działalność "55.20.19 Pozostałe usługi turystyczne”, które będę wykonywała sporadycznie i które będą polegały na organizowaniu obozów i wycieczek dla dzieci szkolnych. Usługi będą polegały na zapewnieniu i zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienia w ośrodkach wypoczynkowych. Moje przychody do końca marca to 22.990 zł. Czy w opisanej sytuacji wystąpi obowiązek rejestracji kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prowadzę stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej. Są to działki rekreacyjne ROD. W tym miesiącu stowarzyszenie wymieniło liczniki do wody i za liczniki płacą działkowcy. Stowarzyszenie nie wie, jak ich obciążyć. Czy można to zrobić wystawiając notę, czy może fakturę bez VAT? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Klient (osoba prowadząca działalność, podatnik czynny VAT) dostarczył mi w kwietniu fakturę zakupową za materiały budowlane zakupione w listopadzie 2018 roku, na której są ujęte materiały ze stawką „odwrotne obciążenie”. Materiały te finalnie nie zostały wykorzystane do działalności gospodarczej, a zostały przekazane na cele prywatne w grudniu 2018 roku. Czy prawidłowe będzie następujące postępowanie:1. VAT należny z tej faktury wykażemy w deklaracji za 1listopad 2018 roku (zrobimy korektę).2. VAT naliczony nie zostanie odliczony, gdyż zakup nie był związany z prowadzoną działalnością. Czy też może powinnam odliczyć VAT w deklaracji za kwiecień 2019 roku (nie zmieściłam się w terminie 3 miesięcy z wykazaniem odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT), a VAT należny od przekazania materiałów na cele prywatne wykazać w deklaracji za grudzień 2018 roku?

czytaj więcej »

Jedną z czynności generujących obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług jest eksport towarów, którego definicja legalna zawarta jest w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. Na jej podstawie należy wyróżnić tzw. eksport bezpośredni i pośredni. W obu przypadkach nieco inaczej stosujemy stawkę 0%.

czytaj więcej »

Problem korygowania faktur towarzyszy podatnikom VAT od początku funkcjonowania tego podatku w Polsce. I mimo upływu ponad 25 lat nadal rodzi wątpliwości. W tym artykule przedstawiamy niektóre z nich, które wciąż istnieją na gruncie obecnych, wciąż dalekich od doskonałości przepisów.

czytaj więcej »

Firmy muszą do 31 lipca tego roku przypisać w kasie rejestrującej odpowiednim literom stawki podatku oraz odebrać z końcem maja od pracownika obsługującego urządzenie fiskalne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i konsekwencjami ich użytkowania.

czytaj więcej »

Usługi edukacyjne świadczone przez stowarzyszenie, którego cele są podobne do celów podmiotów prawa publicznego – szkół tworzących system oświaty, powinny być traktowane jako kształcenie zwolnione z podatku na podstawie dyrektywy VAT.                

czytaj więcej »

W dniu 8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok o sygn. akt C-566/17, w którym orzekł, że przed 2016 rokiem w przypadku, gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Zobacz, jakie są praktyczne konsekwencje tego wyroku.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązują nowe objaśnienia do deklaracji miesięcznych i kwartalnych. Obowiązują one począwszy od rozliczenia za maj 2019 roku lub za II kwartał 2019 roku.

czytaj więcej »

Pracownik lub inna osoba przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, której celem jest m.in.  zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Sprawdź, jakie to ma znaczenie dla Twojej firmy.

czytaj więcej »

W czerwcu Rada Ministrów przyjęła dwa projekty zmian w VAT. Jeden z nich dotyczy połączenia obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Poznaj szczegóły projektowanych zmian.

czytaj więcej »

Połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT i kary z błędy w ewidencji VAT – takie m.in. zmiany zakłada najnowszy projekt zmian w VAT i Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r., a nie jak zakładano pierwotnie od 1 lipca 2019 r.

czytaj więcej »

Gotowe posiłki i dania korzystają zasadniczo z 5% preferencyjnej stawki VAT. Dlatego też przedsiębiorcy z branży gastronomicznej (restauratorzy, właściciele barów), taką stawkę przez lata doliczali do ceny sprzedawanych posiłków. Co więcej, prawidłowość stosowania takiej stawki wielokrotnie potwierdzały same organy podatkowe. Obecnie w ramach wzmożonych działań dla zaspokojenia rosnących potrzeb finansowych państwa, fiskus sięga po uśpiony oręż – po interpretację ogólną Ministra Finansów z 2016 roku stwierdzającą, że 5% stawka VAT jest błędna.

czytaj więcej »

Aby odmówić przedsiębiorcy zwrotu VAT, fiskus potrafi zająć w jednej sprawie dwa wzajemnie sprzeczne stanowiska. Oczywiście najczęściej wybierze to niekorzystne dla przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w sprawie odliczania VAT przez podatników świadczących usługi turystyki. Sprawa dotyczyła polskiej firmy. Poznaj skutki podatkowe tego wyroku.

czytaj więcej »

wiper-pixel