WYDANIE ONLINE

Jak w praktyce stosować nowe przepisy o kasach fiskalnych
Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych wprowadziło największe zmiany w tej materii od wielu lat. W tym artykule przedstawiamy praktyczne konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów w zakresie wystawiania paragonów, zasady korekty sprzedaży itp.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób należy ująć w deklaracji VAT następujące zdarzenie. Zostały zakupione w USA uszkodzone samochody. W zgłoszeniu celnym jest wyliczony VAT, który został opłacony przez odbiorcę. Zgłaszającym jest firma polska. W deklaracji został ujęty import (art. 33a), jako VAT należny i naliczony, czyli zero. Czy jest to prawidłowe? Jak teraz odzyskać podatek zapłacony przez odbiorcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Główną moją działalnością jest zarządzanie nieruchomościami własnymi. Oprócz tego wykonuję również usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych, montaż kół z wyważaniem, jak również zakup opon. Usługi wykonuję tylko na rzecz firm i płatne są przelewem na podstawie faktur. Czy muszę posiadać kasę fiskalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W maju otrzymaliśmy (data wystawienia – też maj) fakturę od firmy brytyjskiej A za prowizję od zrealizowanej sprzedaży na rzecz kontrahenta brytyjskiego B. Prowizja dotyczy faktur sprzedaży wystawionych przez nas w IV kwartale 2018 roku, a opłaconych przez B do 28 lutego 2019 r. W umowie pomiędzy nami, a pośrednikiem A mamy zapis, że prowizja będzie należna za zrealizowaną w danym kwartale sprzedaż i opłaconą do 60 dni po kwartale (termin płatności dla faktur sprzedaży wyrobu wynosi 60 dni). Faktura miała być wystawiona najpóźniej do 15 marca br. – niestety i nam i kontrahentowi to umknęło. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy prawidłowe jest odliczenie VAT w maju za następującą fakturę dotyczącą zakupu energii elektrycznej: data sprzedaży 27 maja 2019 r., data wystawienia faktury: 30 maja 2019 r., data wpływu faktury: 3 czerwca 2019 r.? I inna sytuacja: data sprzedaży 27 maja 2019 r., data wystawienia faktury: 3 czerwca 2019 r., data wpływu faktury: 5 czerwca 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W trakcie transportu na terenie kraju miała miejsce kradzież a przy odbiorze towaru został sporządzony protokół i do magazynu dokumentem PZ wprowadzono pomniejszoną ilość. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Podatnik chce rozpocząć świadczenie usług dla operatora hulajnóg elektrycznych. Działalność polega na świadczeniu kompleksowej usługi dla firmy będącej właścicielem pojazdów elektrycznych rozlokowanych w mieście, na którą składa się: odnalezienie hulajnogi za pomocą aplikacji mobilnej, przetransportowanie hulajnogi własnym pojazdem do miejsca prowadzenia działalności, naładowanie pojazdów z sieci elektrycznej, transport pojazdów i ich rozlokowanie na ulicach miasta zgodnie ze wskazaniami aplikacji mobilnej. Wyżej wymieniony opis został przesłany do GUS z prośbą o nadanie numeru klasyfikacyjnego PKD. Otrzymana odpowiedź brzmi następująco: (...) W oparciu o przedstawiony opis, wymienione działalności mieszczą się w grupowaniach: zwożenie hulajnóg do miejsca prowadzenia działalności (zabieranie z ulic za pomocą aplikacji mobilnej) i rozwożenie (dystrybucja) w oznaczone miejsca PKD 49.41.Z "Transport drogowy towarów" – ładowanie akumulatorów hulajnóg elektrycznych PKD 35.14.Z "Handel energią elektryczną". Jeżeli chodzi o rozliczenie z firmą – operatorem pojazdów elektrycznych odbywa się ono w okresach jednodniowych na podstawie jednej faktury na usługę kompleksową. Czy podatnik może rozliczać przychód zryczałtowanym podatkiem dochodowym i jaką stawką? Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT? Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz w VAT powstaje zgodnie z zasadami dla świadczenia usług, czy ze względu na „handel energią elektryczną” stosuje się tutaj inne zasady?

czytaj więcej »

W maju br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał niezwykle istotne – także dla polskich podatników VAT orzeczenie dotyczące rozliczania kart paliwowych. Sprawdź, jakie praktyczne konsekwencje wywołuje ten wyrok.

czytaj więcej »

Jeśli kilka firm dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwsza z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z tych podmiotów. Na gruncie przepisów ustawy o VAT tego typu transakcja stanowi tzw. transakcję łańcuchową, która może korzystać z uproszczonego sposobu rozliczenia.

czytaj więcej »

W obrocie gospodarczym wciąż występuje zjawisko wprowadzania do obrotu prawnego tzw. pustych faktur. Wystawienie takiej faktury może skutkować nie tylko zastosowaniem sankcji finansowych wobec jej wystawcy, ale również zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego lub ujęcia jej w kosztach podatkowych przez jej odbiorcę.

czytaj więcej »

Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, nie odliczy podatku naliczonego przy realizacji projektu. Nie może również zażądać zwrotu podatku.

czytaj więcej »

Fiskus, mimo podważania jego linii interpretacyjnej przez sądy administracyjne wciąż stoi na stanowisku, że pobierane opłaty dotyczące opieki ponad 5-godzinny limit, stanowią podstawę opodatkowania VAT i należy je wykazywać w deklaracji (jako zwolnione).

czytaj więcej »

Trwają prace nad ustawą, które mają m.in. zlikwidować najpopularniejsze deklaracje VAT – VAT 7 i VAT 7K. Sprawdź już dziś, jak będziesz rozliczał ten podatek na nowych zasadach.

czytaj więcej »

Sejm przyjął kolejne zmiany w ustawie o VAT. Zmianie ulegną zasady wystawiania faktur do paragonów, stosowania zwolnienia podmiotowego czy rozliczania rolników ryczałtowych. Zmiany wejdą w życie już po wakacjach.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23.  Wprowadzone zmiany mają częściowo techniczny charakter, zaś ze starszych druków, według dotychczasowego wzoru, podatnikom nadal wolno korzystać do końca bieżącego roku. 

czytaj więcej »

W większości przypadków sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, może korzystać ze zwolnienia z VAT. Przepisy regulujące tę preferencję wielokrotnie były przedmiotem interpretacji organów podatkowych i sądów administracyjnych, a mimo to do tej pory budzą sporo wątpliwości. Sprawę dodatkowo komplikuje bogate orzecznictwo TSUE, którego wykładnia w tym zakresie coraz bardziej sprzyja podatnikom.

czytaj więcej »

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla celów VAT, nie wyklucza pełnego zaliczania do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych na takie auto.

czytaj więcej »

wiper-pixel