WYDANIE ONLINE

Jakie są praktyczne skutki stosowania odroczonego terminu płatności w VAT
Odroczenie terminu płatności zasadniczo nie ma wpływu na VAT. Jednak brak płatności może być podstawą do zastosowania ulgi na złe długi lub konieczności dokonania automatycznej korekty odliczenia w przypadku braku zapłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Spółka prowadząca sklep internetowy sprzedaje produkty objęte w tej chwili odwróconym VAT-em (drut miedziany, srebro, itp.). W związku z planowanymi zmianami związanymi ze split payment jakie mają obowiązywać od września br. oraz zniesieniu procedury odwróconego VAT-u w transakcjach krajowych mam takie pytanie: jaką stawkę VAT będę musiała zastosować w zamówieniu złożonym 31 sierpnia, na którym są produkty z odwróconym VAT (klient składa zamówienie, automatycznie generuje się proforma na podstawie której klient dokonuje przedpłaty), ale opłaconym już 1 września (wtedy generuje się faktura VAT i tą datę przyjmujemy do rozliczeń)? Czy będzie potrzeba przeliczenia wygenerowanej z automatu proformy, jeżeli płatność do takiego zamówienia nie zostanie uregulowana do końca dnia 31 sierpnia i zastosowania stawki 23% na ww. produkty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy obcokrajowiec (obywatel UE) będzie mógł odliczyć VAT od wydatków na inwestycje w apartamenty na wynajem, jeśli zarejestruje się dla potrzeb polskiego VAT? Czy może na bieżąco odliczyć VAT z faktur inwestycyjnych, które zbiera już od roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nasza spółka (jest jedną ze spółek koncernu niemieckiego) produkuje i sprzedaje obrabiarki. Materiały są kupowane m.in. w Niemczech. W wyniku zgłaszanych reklamacji przez naszych klientów, nasz serwis dokonuje napraw. Czasami przyczyną reklamacji są wadliwe materiały, kupowane od dostawców. W związku z tym nasz dział odpowiadający za jakość wysyła raport roszczeń bezpośrednio do dostawcy (podobnie robią to inne spółki siostrzane z naszego koncernu), a następnie szef jakości w spółce matce negocjuje z dostawcą materiałów rabat z tytułu zwrotu kosztów jakości z tytułu dostarczenia wadliwych materiałów (są to koszty nie samych materiałów, ale np. koszty naszych serwisantów itd.). I taki rabat został wynegocjowany w roku 2019 za rok 2018. Nasza firma otrzymała credit note wystawioną 27 maja 2019 r., ale nie jest ona wystawiona przez dostawcę materiałów, ale przez naszą matkę z Niemiec. Spółka matka – negocjuje ceny materiałów u dostawców strategicznych dla wszystkich firm produkcyjnych w koncernie (inny poziom negocjacji, aniżeli każda firma robiłaby to samodzielnie). Później zakupy już odbywają się przez każdą firmę produkcyjną bezpośrednio u dostawcy i wykazujemy je jako WNT. Natomiast rabat czy to za obroty, czy rabat z tytułu kosztów jakości jest udzielany poprzez spółkę matkę, która to rabat otrzymuje bezpośrednio od dostawcy. Ale w treści credit note mamy informację, że jest to rabat od dostawcy X. Powstaje pytanie, jak mamy wykazać taki rabat:1) Czy obniżyć WNT od dostawcy X z którym bezpośrednio dokonujemy zakupów?2) Kiedy powinniśmy go rozliczyć w VAT – w dacie wystawiania credit note czy w dacie otrzymania credit note, czy może też w dacie, kiedy się rozliczamy, czyli otrzymujemy przelew od dostawcy bądź dokonujemy kompensaty?3) Jaki kurs zastosować – czy kurs z dnia poprzedzającego wystawienie credit note?4) Czy zrzucić wszystkie dostawy materiałów za rok 2018 z tym dostawcą i ustalić uśredniony kurs (tak robimy jak otrzymujemy rabat za obroty z danym dostawcą za określony okres; pytanie, czy takie postępowanie jest prawidłowe przy rabacie za obroty, wówczas rozliczamy rabat w dacie wystawienia credit note – rabat za obroty również daje nam spółka matka, a dotyczy dostawcy X – wówczas zmniejszamy WNT z tym dostawcą X. Czy takie postępowanie jest prawidłowe przy rabatach z tytułu obrotów?

czytaj więcej »

Wiele z dokonywanych przez podatników dostaw towarów ma charakter sprzedaży wysyłkowej. W przypadkach takich podatnicy najczęściej obciążają nabywców kosztami wysyłki towarów. Zobacz, jakie są praktyczne konsekwencje takiego postępowania.

czytaj więcej »

Podatnicy i księgowi często mają wątpliwości, co do sposobu fakturowania i rozliczania usług prawniczych. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze zasady obowiązujące w tym zakresie.

czytaj więcej »

Eksport towarów zgodnie z zasadą neutralności VAT, powinien zwolniony z opodatkowania (względnie opodatkowany stawką 0%). Zgodnie z polską ustawą o VAT stosowanie tej stawki jest obwarowane spełnieniem wielu warunków, dotyczących przede wszystkim właściwego dokumentowania i ewidencjonowania transakcji. Ma to gwarantować, że eksport zostanie opodatkowany w państwie nabywcy.

czytaj więcej »

Rozliczenie usług budowlanych budzi wiele kontrowersji i sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. W szczególności wiele wątpliwości powstaje w zakresie momentu wykonania usług budowlanych, który wpływa na obowiązek podatkowy i konieczność wykazania należnego podatku. Czy po ostatnim orzeczeniu TSUE w tej sprawie, możemy spodziewać się zmiany zasad rozliczania tych zdarzeń?

czytaj więcej »

Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej (podatnik VAT czynny). Czy VAT naliczony od zakupów pokrywanych ze środków funduszu celowego (u nas konto 850), podlega odliczeniu? Pokrywamy także koszty parkowania samochodu prywatnego naszego Prezesa. W naszej ocenie jest to wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. A co z w tej sytuacji z VAT – czy możemy go odliczyć?

czytaj więcej »

Najnowsze zmiany w VAT, które mają wejść w życie już w wrześniu br., wprowadza obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w określonych sektorach gospodarki. Sprawdź, czy twoja firma będzie musiała stosować procedurę podzielonej płatności.

czytaj więcej »

Ustawodawca pracuje nad kolejną porcją zmian w VAT. Najnowsze projektowane przepisy dotyczą opodatkowania transakcji łańcuchowych, dokumentowania WDT oraz rozliczania transakcji w ramach magazynu konsygnacyjnego (tzw. call-of stock). Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Sprawdź już dziś, na czym polegają zmiany w rozliczeniach. 

czytaj więcej »

Podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż towaru lub usługi. Z uwagi na art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, sprzedaż ta powinna być odpłatna. Przede wszystkim faktura powinna jednak dokumentować rzeczywiste zdarzenie gospodarcze. Zdaniem fiskusa podatnik może świadczyć usługę, mimo że faktycznie jej nie wykonuje.

czytaj więcej »

Księgowi zastanawiają się, czy jest możliwe zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowej w VAT za wcześniejszy miesiąc, jeżeli zasadność zwrotu jest weryfikowana przez urząd skarbowy? Poznaj stanowisko eksperta. 

czytaj więcej »

Fiskus przedłużając termin zwrotu VAT przedsiębiorcy, nie musi wykazywać istnienia dowodów przemawiających za niezasadnością zwrotu. Musi natomiast wykazać, że istnieją okoliczności decydujące o potrzebie dalszej weryfikacji rozliczeń. Uprawnienie do przedłużania zwrotu podatku nie może być traktowane jako prewencyjne upoważnienie do opóźniania realizacji praw podatnika.

czytaj więcej »

Nowy załącznik 15 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług, których dostawa/świadczenie nakłada obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

czytaj więcej »

wiper-pixel