WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy jesteś gotowy na stosowanie nowych przepisów ustawy o VAT
W najbliższym czasie – zarówno we wrześniu – jak i na przełomie 2019/2020 roku, weszło (lub wejdzie) w życie wiele nowych przepisów i nowelizacji dotyczących podatku od towarów i usług. W tym artykule przygotowaliśmy praktyczne omówienie nowych, najważniejszych regulacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Otrzymałam duplikat faktury korygującej in minus w czerwcu 2019 roku z datą duplikatu 10 czerwca 2019 r. Pierwotna faktura data wystawienia to 5 lutego 2019 r. Pierwotnej faktury w ogóle nie otrzymaliśmy. Za jaki okres w deklaracji VAT powinnam ująć otrzymany duplikat? Czy w rozliczeniu deklaracji VAT za czerwiec 2019 roku, czy może w okresie pierwotnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kupiliśmyw Niemczech w czerwcu 2019 roku (od podatnika zarejestrowanego dla VAT UE, aktywny w VIES), części do samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony oraz dokonałam naprawy uszkodzonej części w Niemczech. Na te okoliczność otrzymałam fakturę za zakup części i za wykonaną usługę. Czy naprawę powinnam wykazać jako import usług w deklaracji za czerwiec 2019 roku, a zakupioną cześć rozliczyć, jako WNT również w deklaracji za ten miesiąc?

czytaj więcej »

Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian do dyrektywy VAT. Nowelizacja ta jest kluczowa zwłaszcza dla podatników dokonujących obrotu towarowego z innymi krajami UE. W chwili obecnej przepisy są na etapie unijnym, ale Ministerstwo zapowiedziało, że w najbliższym czasie opublikuje projekt nowelizacji ustawy wdrażający unijne regulacje do krajowego porządku.

czytaj więcej »

Zgodnie z planami rządu, do ustawy o VAT ma zostać wprowadzony katalog wyrobów, co do których podatnik będzie miał obowiązek zapłaty podatku VAT w terminie 5 dni. Uszczelnieniu systemu podatkowego ma także służyć likwidacja możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT w przypadku niektórych rodzajów działalności. 

czytaj więcej »

Polskie firmy coraz częściej świadczą usługi pośrednictwa pomiędzy chińskim dostawcą a krajowym nabywcą. Zmierzają one do wyszukania odbiorcy dla chińskich towarów. Jet to tzw. dropshipping. Ponieważ jednak w takim modelu biznesowym pojawia się usługa oraz związane z nią wynagrodzenie od chińskiego kontrahenta, rodzi się pytanie, czy z takiego pośrednictwa na zarobek w postaci VAT może liczyć również fiskus.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok (sygn. akt C-127/18), który może potwierdzać nieprawidłową implementację dyrektywy 2006/112 do polskiego porządku prawnego. Jeśli podobne orzeczenie zostanie wkrótce wydane w „polskiej sprawie”, to podatnicy będą mogli odzyskać stracone pieniądze.

czytaj więcej »

Najnowsza nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi dla określonych branż obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. Trzeba jednak pamiętać, że nowelizacja w żaden sposób nie eliminuje jednak dotychczasowej regulacji, za wyjątkiem braku wyboru dla branż objętych nowymi przepisami. Warto więc porównać ogólne zasady funkcjonowania obu wersji split payment.

czytaj więcej »

Nadużycie prawa to instytucja, która od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji i żywych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdzałaby, jaki jest dokładny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odróżnić ją od legalnego planowania podatkowego albo w drugą stronę – od oszustwa podatkowego.

czytaj więcej »

Amazon to spółka akcyjna, która prowadzi największy na świecie sklep internetowy będący platformą sprzedażową dla kupujących i sprzedawców z całego świata. Tak rozwinięta baza potencjalnych klientów przyciąga przedsiębiorców z branży e-commerce, jak magnes. Niestety sprzedawcy mają poważny problem z rozliczaniem VAT od zrealizowanych transakcji.

czytaj więcej »

Przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Pojęcie importu towarów nie obejmuje natomiast przywozu do kraju towarów z terytorium krajów UE, które to zdarzenie w zależności od okoliczności kwalifikowane jest bądź jako WNT lub niekiedy jako zakup krajowy.

czytaj więcej »

Podstawową zasadą VAT jest jego neutralność dla podatników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabywa towary i usługi wykorzystywane do prowadzenia swojej działalności, nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru tego podatku. Nie powinien, gdyż w praktyce powstaje mnóstwo problemów, które nierzadko całkowicie podważają tę fundamentalną zasadę. Problematyczne są m.in. transakcje z podmiotami, które organy skarbowe uznały za nieaktywne i w konsekwencji wykreśliły z rejestru VAT.

czytaj więcej »

W praktyce obrotu gospodarczego często się zdarza, że nabywcami oferowanych przez przedsiębiorców towarów i usług są organizacje non profit. Dotyczy to również zakupów dokonywanych przez stowarzyszenia zwykłe, w związku z ich działalnością. Wielu sprzedawców, a także przedstawicieli tych organizacji ma wątpliwości, w jaki sposób dokumentować tego rodzaju transakcje.

czytaj więcej »

wiper-pixel