WYDANIE ONLINE

Tylko u nas: techniczne zmiany w płatnościach split payment od 1 listopada 2019 r.
Z dniem 1 listopada 2019 r. doszło nie tylko do wprowadzenia (w pewnym zakresie przedmiotowym) obowiązkowego split payment, ale również do poważnej modyfikacji operowania podzielonymi płatnościami w ogóle, czyli także tymi dobrowolnymi. Te, choć z oczywistych względów mocno niepopularne wśród podatników, są jednak w pewnym zakresie wykorzystywane. W tym artykule przedstawiam główne techniczne zmiany, do których zastosować się będą musieli zarówno podatnicy stosujący split payment dobrowolnie, jak i przymusowo.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam od fundacji, której jesteśmy członkiem (z Francji) fakturę z 0% VAT za członkostwo. Sprawdziłam lata poprzednie i wszystkie księgowe traktowały tę zapłatę jako darowiznę na cele statutowe i nie wykazywały w deklaracji VAT. Czy takie działanie było prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma czynnym podatnikiem VAT w Polsce zarejestrowanym do VAT UE otrzymała od firmy matki z siedzibą w Niemczech, posiadającą niemiecki NIP oraz zarejestrowana na cele WDT/WNT – refakturę kosztów zakwaterowania w hotelu. Jak wykazać tą fakturę w deklaracji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z tym, że stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest zwolnione z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, a w związku z organizowaną konferencją wystawia faktury z 23% VAT, powinno liczyć współczynnik kosztów? Ja tego nie robię, ponieważ koszty związane z tą konferencją są wydzielone i odliczam od tych zakupów 100% VAT zgodnie z art. 86. Czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zmian w VAT dotyczących utraty możliwości rozliczania VAT kwartalnie dla pewnych grup przedsiębiorców. Mamy dwie sytuacje – metoda kasowa – kwartalny VAT i odwrotne obciążenie – metoda kasowa – kwartalny VAT. Czy ci przedsiębiorcy muszą zrezygnować z VAT kwartalnego jeszcze w tym roku a jeżeli tak, to od kiedy i czy trzeba złożyć VAT-R i ewentualnie do kiedy? I jeszcze jedno pytanie: odwrotne obciążenie – metoda kasowa – zapłata za wcześniejszą fakturę po 1 listopada. Jak to rozliczyć? Gdzie wykazać?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy w firmie pakiety medyczne. Otrzymują je także członkowie zarządu, którzy nie są pracownikami, mają podpisaną umowę o zarządzanie. Pakiety medyczne dla wszystkich pracowników, a także dla zarządu są częściowo odpłatne. Zapłatę potrąca się im z wypłaty wynagrodzeń. Pakiety medyczne są również odsprzedawane byłym pracownikom - emerytom, za pełną odpłatnością. Płacą przelewem bankowym. Czy z powyższego tytułu powinniśmy mieć kasę fiskalną? Pakiety medyczne mamy w ramach wykupionej polisy ubezpieczeniowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę stację diagnostyczną. Czy od 2020 roku musze posiadać kasę fiskalną online? Na stacji nie wykonuję żadnych remontów samochodów i nie sprzedaję części zamiennych, świadczę tylko usługi przeglądu pojazdów.

czytaj więcej »

Zdaniem fiskusa transakcje zbycia praw i obowiązków z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, należy na gruncie VAT traktować tak samo, jak dostawę nieruchomości, której te umowy dotyczą. Oznacza to, że będą one opodatkowane na takich samych zasadach (zwolnienie lub obniżona stawka podatku), jak finalna dostawa nieruchomości objętych tymi umowami.

czytaj więcej »

Fiskus twierdzi, że w sytuacji, gdy transakcji potwierdzonej fakturą dokonano gotówką i z pominięciem rachunków bankowych – podatnik wystawił fakturę niedokumentującą rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Jednak zdaniem sądu ani brak rachunków bankowych, ani dokonywanie płatności gotówką nie mogą stanowić żadnego dowodu na fikcyjność transakcji.

czytaj więcej »

1 maja 2019 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych. Na ich podstawie obok dotychczas dostępnych urządzeń, a więc z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, dodatkowo pojawiły kasy online. Docelowo mają one zastąpić kasy starszego typu, o których była mowa wcześniej. Ponieważ wielu podatników wciąż ma wątpliwości, czy nadal wolno im używać starych kas, a jeżeli tak to do kiedy – warto przypomnieć obowiązujące w tym zakresie przepisy.

czytaj więcej »

Zmiany w zakresie split payment wchodzące od listopada i biała lista podatników VAT obowiązująca od września, mają związek z obowiązkiem posiadania przez przedsiębiorców określonych rachunków bankowych. Choć są to zmiany w VAT, to są one również istotne dla rozliczeń w podatkach dochodowych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Nie zawsze czynności wykonywane przez VAT mają jednorodny charakter. Bywa się, że czynności takie składają się z szeregu czynności cząstkowych i nie jest jasne czy w przypadkach takich należy rozpoznawać jedną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT o charakterze kompleksowym czy też transakcję złożoną z dwóch lub więcej czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 listopada br. wprowadza nie tylko szeroko komentowane zmiany w zakresie split payment, ale też dotyczące stawek VAT. Część zmian wchodzi w życie już 1 listopada 2019 r. Nowe stawki dotyczą książek, gazet, dzienników i czasopism.

czytaj więcej »

Wysokość stawki VAT na instalacje fotowoltaiczne będzie ujednolicona i niezależna od tego, gdzie je zamontowano. Tak wynika z poprawek przyjętych przez Sejm do nowelizacji przepisów, która po zmianach obejmie również ustawę o podatku od towarów.

czytaj więcej »

1 listopada 2019 r., w związku z nowelizacją przepisów dotyczących split payment, nastąpiła likwidacja odwrotnego obciążenia w VAT m.in. w budownictwie. Dowiedz się więcej na temat tych zmian.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował rozporządzenie dostosowujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz objaśnienia w związku z wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz pakietu paliwowego.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Podatnicy mogą je składać już od 1 listopada 2019 r.

czytaj więcej »

Znamy już maksymalną wysokość kar porządkowych, które będą mogły być nakładane przez organy podatkowe w 2020 roku. Wyniesie ona 2.800 zł, a więc będzie taka sama jak obecnie. Zmieni się natomiast limit dotyczący zastawu skarbowego na przyszły rok.

czytaj więcej »

Jeśli czynny podatnik VAT będzie wykorzystywał swoje leasingowane samochody firmowe (niezależnie od tego, czy to będzie jeden samochód, czy kilka) do czynności opodatkowanych (tj. wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, albo wykorzystywanych na cele mieszane tj. i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i w celach prywatnych) – wówczas będzie uprawniony do odliczenia VAT z tytułu wydatków dotyczących leasingu/nabycia tych samochodów oraz ich utrzymania/korzystania.

czytaj więcej »

Zasada centralizacji rozliczeń w zakresie VAT jednostek budżetowych funkcjonujących w powiecie nie obejmuje powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i powiatowego urzędu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel