WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak stosować nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów – białą listę podatników VAT
Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Tego dowiesz się z tego artykułu.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę jako osoba fizyczna działalność gospodarczą i na podstawie art 113 Ustawy nie podlegam pod VAT. Obecnie rozszerzyłam działalność o sprzedaż sztucznej biżuterii. Towary, które zakupuje mają jednak nazwy:a)     bransoletka pozłacana w cenie netto 10,44 zł,b)    kolczyki stal chirurgiczna po 13,29 zł.Czy w związku z tym, że w towarach tych są minimalne ilości złota i stal chirurgiczna tracę zwolnienie z podatku VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o pomoc w ustaleniu kursu przeliczeniowego dla faktury importowej i momentu wykazania podatku w deklaracji oraz jak powinno wyglądać księgowanie. Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta z Meksyku za usługę sortowania części. Usługa została wykonana również w Meksyku. Faktura, którą otrzymaliśmy 8 października 2019 jest fakturą zbiorczą, obejmującą trzy daty wykonania usługi: 9-24 czerwca 2019 r.; 9-28 sierpnia 2019 i 4-21 września 2019 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Wystawiamy fakturę, dla której nabywcą jest klient ze Szwajcarii. Towar natomiast towar będzie dostarczany do filii tej firmy na Litwę. Proszę o informację, jakie potrzebujemy dokumenty do zastosowania stawki 0% i czy wykazujemy ta transakcję jako eksport czy jako WDT.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę z VAT na zakupiony materiał od kontrahenta, który zarejestrował swoją działalność 5 lipca 2019 r., w CEIDG 8 lipca 2019 r. został nadany nr NIP przez Ministerstwo Finansów. Po sprawdzeniu kontrahenta jako podatnika VAT otrzymaliśmy informację, że podatnik nie jest zarejestrowany, a w wykazie biała lista jest informacja, że nie figuruje w rejestrze VAT. Czy w związku z tym mam prawo do odliczenia VAT? Co można zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług budowlanych. Usługi świadczę firmom oraz osobom fizycznym, którym wystawiam faktury imienne wskazujące jakiej budowy dotyczą. Wszystkie faktury są regulowane przelewem na rachunek bankowy mojej firmy. Czy powinnam mieć kasę rejestrującą? Jeżeli tak, od kiedy?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam fakturę od firmy Amazon i nie wiemy, jak rozliczyć VAT. Czy jest to import usług czy sprzedaż krajowa.

czytaj więcej »

Obowiązkowy split payment, który wszedł w życie 1 listopada 2019 r., stanowi nie lada wyzwanie dla większości przedsiębiorców. Pomimo tego, iż Ministerstwo Finansów uważa, że wykładnia nowych przepisów jest jednoznaczna i nie powinna stwarzać problemów przedsiębiorcom, to jednak sami zainteresowani są już innego zdania. Na podatnika, który nie wywiąże się z obowiązku dokonania podzielonej płatności, organ podatkowy nałoży decyzją sankcje VAT, w wysokości 30% kwoty podatku na fakturze. Ponadto grozić mu będzie także odpowiedzialność karno-skarbowa.

czytaj więcej »

Wielu podatników, którzy są objęci split payment’em, rozważa ze względów ostrożnościowych, oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, nawet jeżeli znajdujące się na nich towary i usługi nie są towarami i usługami z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Czy warto?

czytaj więcej »

Zmiany wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zlikwidują najpopularniejsze deklaracje w VAT: VAT-7 i VAT-7K. Ustawa ta wprowadziła zmiany zarówno w ustawie o VAT, ale też w Ordynacji podatkowej, ustawie Kodeks karny skarbowy oraz ustawie o KIS. Dowiedz się już dziś, kto w pierwszej kolejności będzie składał nowy plik JPK_VAT.

czytaj więcej »

Ogłoszono już ustawę z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych. Ta z pozoru odległa od regulacji podatkowych ustawa, wprowadziła jednak również zmiany w VAT i PIT.

czytaj więcej »

Pod koniec roku 2019 r. ustawodawca zdecydował o zmianach w ustawie o podatku akcyzowym. Nowelizacja zakłada wyższe stawki akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W przypadku, gdy nabywane towary i usługi podatnik wykorzystuje zarówno do działalności gospodarczej jak i poza nią, ustalenia wartości VAT do odliczenia dokonuje się stosując tzw. prewspółczynnik VAT (sposób określenia proporcji). Zdaniem fiskusa nie jest możliwe zastosowanie różnych sposobów określenia proporcji w odniesieniu do różnych sektorów działalności jednego podatnika. Jednak sądy mają na ten temat odmienne zdanie.

czytaj więcej »

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług powstaje zasadniczo z chwilą wykonania usługi. Jest to zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego, którego zaistnienie wyznacza spełnienie świadczenia i oznacza konieczność rozliczenia VAT z tego tytułu. I o ile „zwykłe” usługi nie sprawiają kłopotów przy wyznaczeniu terminu ich wykonania, to inaczej się ma sprawa z usługami ciągłymi. 

czytaj więcej »

Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupu produktów rolnych oraz usług rolniczych od rolników ryczałtowych, mają obowiązek wypłacania tym rolnikom tzw. zryczałtowanego zwrotu podatku. Kwoty tego zwrotu mogą powiększać u czynnych podatników VAT kwotę podatku naliczonego, a więc podlegać odliczeniu lub zwrotowi.

czytaj więcej »

Jednym z głównych problemów, przed jakimi stają przedsiębiorcy jest pozyskiwanie środków na rozwój. Jedną z najkorzystniejszych form finansowania działalności są dotacje. Dotacje pozwalają na szybszy rozwój przedsiębiorstw. Otrzymanie dotacji wiąże się jednak także z koniecznością ich rozliczenia. W niniejszym artykule poruszymy problematykę rozliczenia dotacji w VAT.

czytaj więcej »

Podatnicy zagraniczni mogą, a niekiedy mają bezwzględny obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla celów VAT. Sprawdź, kiedy należy to zrobić i jakie są praktyczne skutki niewywiązania się z nałożonych przepisami obowiązków.

czytaj więcej »

wiper-pixel