WYDANIE ONLINE

Poznaj 3 praktyczne wskazówki dotyczące rozliczania split payment
Księgowi wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo rozliczać VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Problemy stwarza m.in. rozliczenie faktur z października z terminem płatności po 1 listopada, zaliczek czy faktur za towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, na kwotę niższą niż 15.000 zł. Poznaj rozwiązania tych problemów i prowadź bezbłędne rozliczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy wystawiać korekty dot. towarów z uchylonego załącznika nr 13 (ujętych w załączniku nr 15) po 1 listopada dotyczących dostaw dokonanych do 31 października? Czy faktury korygujące powinny mieć adnotację MPP? Czy obowiązują tu przepisy w brzmieniu obowiązującym do 1 listopada? Korekty mogą dotyczyć: zwrotu towaru, rabatu cenowego, skonta czy tez pomyłki w cenie lub ilości.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy usługi projektowe, kosztorysowe, kierownictwo budowy – generalnie usługi inżynierskie – trzeba traktować jako usługi budowlane z załącznika nr 15? Usługi geodezyjne również? Czy z rachunku bankowego VAT będzie można regulować zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki jawnej? Do tej pory fiskus nakazywał regulowanie PIT-36 z prywatnych kont wspólników. Z konta bankowego spółki mogły być regulowane wyłącznie zobowiązania samej spółki.

czytaj więcej »

Pytanie: Świadczymy usługi „Przyjęcie odpadu o kodzie 16 01 03” na rzecz kontrahenta z Niemiec będącego podatnikiem VAT. Mamy więc tu eksport usług. Spółka posiada wszelkie zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Świadczenie usługi polega fizycznie na odbiorze zużytych/zniszczonych opon od kontrahenta z Niemiec i przewiezienie ich do Polski. Do kontrahenta wysyłamy nasz samochód, który przykładowo odebrał te zużyte opony 19 listopada. Taka data widnieje na dokumencie CMR. Do Polski transport przyjeżdża 21 listopada i wtedy jest też rozładowywany. W dniu 22 listopada wystawiamy fakturę dla kontrahenta zagranicznego. Która data jest prawidłowa dla określenia daty obowiązku podatkowego w VAT i podatku dochodowego? Czy datą wykonania usługi, która wskazuje datę obowiązku podatkowego jest data załadunku (19 listopada) czy data rozładunku w Polsce (21 listopada)? Jaka powinna być data wykonania usługi umieszczona na fakturze? Według jakiego kursu (data kursu) powinna być przeliczana faktura dla celów VAT i CIT?

czytaj więcej »

Kwoty wyrażone w walutach obcych należy dla celów VAT przeliczać na polskie złote. W praktyce podatnicy często mają wątpliwości co do tego, jaki kurs przeliczeniowy jest właściwy. W tym artykule omówiliśmy wszystkie zasady (i wyjątki od nich), obowiązujące w tym zakresie.

czytaj więcej »

Większość czynności prawnych może zostać zawarta pod warunkiem. Strony zawierając umowę pod warunkiem nie wiedzą, czy się on ziści, czy też nie. Wynika z tego, że strony nie mają pewności, czy umowa wywoła przewidziane skutki. Jednak niektóre czynności prawne nie mogą być dokonane pod warunkiem. Największe znaczenie dla obrotu gospodarczego wśród nich, ma przeniesienie własności nieruchomości.

czytaj więcej »

Większość firm organizowała w grudniu świąteczne spotkania dla swoich pracowników. Księgowi rozliczający takie jednostki muszą jednak pamiętać, że prawo do odliczenia podatku od ponoszonych w tym celu wydatków zależy od sposobu organizacji imprezy.

czytaj więcej »

Wycofanie środków trwałych z działalności jest operacją, którą księgowi przeprowadzają dość często. Powoduje ona jednak konsekwencje także na gruncie przepisów ustawy o VAT. Dowiedz się zatem, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

Przełom roku to czas, kiedy przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT powinni szczególnie uważnie przeanalizować swoje obroty w mijającym roku. Jeśli, bowiem przekroczyli limit – utracili zwolnieni, to już od początku nowego roku powinni rozliczać VAT.

czytaj więcej »

ZUS poinformował, że do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę przekazywaną w celu opłacenia składek (jeśli w systemie banku jest taka funkcja).

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. przepisy przewidują ważną zmianę dla wszystkich podatników ewidencjonujących sprzedaż z wykorzystaniem kasy rejestrującej. Nowe przepisy istotnie ograniczają, bowiem możliwość wystawiania faktur na rzecz podatników VAT, dotyczących transakcji pierwotnie udokumentowanych paragonem fiskalnym. Niestosowanie się do nowych regulacji jest obwarowane surowymi sankcjami.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912, które wprowadziło nowe regulacje w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Sprawdź, na czym w praktyce polegają te zmiany.

czytaj więcej »

W dniu 4 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, na podstawie którego zmieniono dotychczas obowiązujące regulacje w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, m.in. poprzez wprowadzenie nowych wzorów tych dokumentów. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. za pośrednictwem zwykłego zlecenia przelewu bankowego można dokonywać płatności: ZUS, PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych z rachunku bankowego VAT. Jak to zastosować w praktyce? Na co zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

wiper-pixel