WYDANIE ONLINE

W odniesieniu do robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców stosuje się te same zasady, które obowiązują wykonawców generalnych. Dotyczy to zarówno kwestii związanych np. z powstawaniem obowiązku podatkowego, miejscem świadczenia, odliczaniem VAT, jak i stawkami podatku.

czytaj więcej »

Opłata wstępna powinna obciążać wynik finansowy równomiernie w poszczególnych latach trwania leasingu. W praktyce wymaga to ujęcia opłaty jako czynnego rozliczenia międzyokresowego kosztów i rozliczania jej w czasie.

czytaj więcej »

Testowanie wyrobów medycznych na pacjentach nie służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. W konsekwencji nie jest usługą korzystającą ze zwolnienia z VAT. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2729/13).

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podjęcia uchwały w przedmiocie sposobu ustalania podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia do spółki wkładów niepieniężnych

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Nie może nastąpić to jednak wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

czytaj więcej »

Planowane zmiany mają w założeniu ukrócić nieuczciwą konkurencję. Po ich wprowadzeniu przedsiębiorcom nie będzie się już opłacało zakładanie siedziby w krajach z niższym VAT. Sprzedawcy m.in. usług elektronicznych dla konsumentów z innych krajów UE będą płacili podatek według zasad obowiązujących w krajach klientów.

czytaj więcej »

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły 27 maja 2014 r. dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). W konsekwencji we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych będzie realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

czytaj więcej »

Zakup samochodu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zapłaty VAT lub PCC. O tym, który podatek należy rozliczyć, decyduje zastosowanie (bądź nie) zwolnienia z podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Jeśli obrót z wynajmu domków letniskowym w okresie letnim przekroczy ustawowy limit – przedsiębiorca musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

czytaj więcej »

Zdaniem ekspertów przedsiębiorcom udało się już sprawnie przystosować do rozległych zmian w przepisach podatkowych. Jednak sporo kłopotów sprawia rozliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu.

czytaj więcej »

Bankowóz należy wykorzystywać do celów, do których jest on przeznaczony. Tylko w takiej sytuacji można odliczyć od niego cały VAT. Przywożenie nim pensji dla pracowników takim celem nie jest. To wnioski z wyroku NSA w sprawie o sygn. akt I FSK 257/13.

czytaj więcej »

Od początku tego roku zmieniły się zasady rozliczania VAT od sprzedaży towarów używanych. Dotyczy to także posiadanych w przedsiębiorstwie pojazdów.

czytaj więcej »

Pomoc drogowa, wóz pogrzebowy i bankowóz to pojazdy, które nie wymagają prowadzenia ewidencji. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

czytaj więcej »

Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom w VAT– uważa Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola wykazała, że w pierwszym półroczu 2013 roku odzyskano jedynie 26,5% kwoty zaniżeń VAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w szacunkowej fakturze za energię elektryczną. Może zrobić to w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono tę fakturę, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu okresu, w którym ją otrzymał. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP2/443-154/14/EK.

czytaj więcej »

Resort finansów dokonał diagnozy najistotniejszych problemów w obszarze przestrzegania przepisów podatkowych i efektywności administracji podatkowej. Na tej podstawie przygotowano strategię działań organów podatkowych na lata 2014–2017.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zaliczać część podatku naliczonego, który nie pomniejsza należnego VAT w przypadku użytkowania samochodu osobowego w sposób mieszany [cele służbowe oraz prywatne]? Czy podatek niepodlegający odliczeniu może stanowić koszty uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli samochód osobowy (Skoda Octavia) wykorzystywany jest tylko do celów prowadzonej działalności, to czy po spełnieniu warunków dotyczących: złożenia deklaracji VAT-26 i prowadzenia ewidencji mam prawo do 100% odliczenia VAT od zakupu? Jak rozumieć nowe przepisy w kwestii eksploatacji pojazdu, np. zakupu części do takiego pojazdu? Czy tu mam prawo do 50% odliczenia naliczonego VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik ma w spółce dwa identyczne samochody Opel Astra Kombi. Jeden został kupiony z homologacją i w dowodzie ma wpisane samochód ciężarowy, a drugi bez homologacji i jest uznany za samochód osobowy. Od pierwszego z pojazdów od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. odliczał VAT od zakupu paliwa, a od drugiego nie. Jak powinien się zachować od 1 kwietnia 2014 r.? Ładowność samochodów przekracza 500 kg. Czy od auta, które ma homologację i wpis w dowodzie, że jest samochodem ciężarowym, można od 1 kwietnia odliczać 50% VAT, czy też prawo do odliczenia od obu pojazdów zostało przesunięte na 1 lipca 2015 r.? A może w związku z tym, że ładowność obu pojazdów przekracza 500 kg, mogę już teraz odliczać 50% VAT od obu aut?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy nowych zasad odliczania VAT od kosztów eksploatacji i zakupu paliwa do samochodów innych niż osobowe, nieprzekraczających 3,5 tony. Chodzi m.in. o samochody dostawcze i busy, takie jak VW Krafter, Transporter czy Berlingo. Posiadają one jeden rząd siedzeń i przegrodę ładunkową. Czy jeżeli taki samochód ma dodatkowe badanie techniczne i odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym, to badanie zachowuje swoją ważność także po 1 kwietnia 2014 r., czy też należy wykonać nowe badania?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma złożyła deklarację VAT-26, ponieważ jej auta wykorzystywane są na cele działalności gospodarczej. Z tego powodu musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów. Czy faktury VAT za paliwo i naprawę samochodów należy podpiąć pod ewidencję? Jeśli tak, to na jakim dokumencie trzeba zaksięgować kwotę netto wydatków w księdze przychodów rozchodów? Czy należy sporządzić odrębny dokument, np. polecenie księgowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik ma samochód osobowy typu van, zakupiony na umowę kupna-sprzedaży (czyli zakup bez VAT) wprowadzony do środków trwałych. Obecnie chce go sprzedać. Czy sprzedaż auta ma być z VAT, czy można go sprzedać na umowę bez podatku? Czy można go wycofać z ewidencji środków trwałych (jest już zamortyzowany) oraz czy później można go sprzedać na umowę kupna-sprzedaży już jako samochód niefirmowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób polski podatnik powinien wykazać transakcję w deklaracji VAT-UE, w sytuacji gdy nabywa towar od podmiotu ze Słowacji, ale towar jest bezpośrednio dostarczany od firmy z Anglii, który w ramach tych transakcji jest dostawcą dla podmiotu ze Słowacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Do tej działalności wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy. Jak wygląda sprawa odliczania VAT i innych kosztów eksploatacyjnych (przeglądów samochodu, wymiany opon, napraw) w świetle zmian od 1 kwietnia 2014 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka posiada swoją stację paliw, na której paliwo jest wydawane na podstawie dokumentu RW do samochodów wykorzystywanych do działalności mieszanej. W jaki sposób należy zadekretować naliczenie kwoty 50% VAT do wartości netto zakupu paliwa z dokumentu RW? Czy traktować naliczony VAT jako należny, czy jako naliczony?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółdzielnia zamierza sprzedać budynek gospodarczy (magazyn) przyjęty do użytkowania jeszcze w 1968 roku. Od wielu lat budynek jest wydzierżawiany. Czy taka transakcja będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. Świadczy przede wszystkim usługi kateringowe w ośrodku pomocy społecznej. Jaką stawkę VAT powinien zastosować dla kateringu, a jaką dla usług wykonywanych w miejscu sprzedaży?

czytaj więcej »

O miejscu i sposobie rozliczenia podatku od usług hotelowych (noclegowych) decydują przepisy regulujące kwestię miejsca świadczenia, powstawania obowiązku podatkowego i ustalania podstawy opodatkowania.

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie czynności wykonane w Polsce. Miejsce realizacji/wykonania świadczenia określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i aktów wykonawczych.

czytaj więcej »

Warunkiem odmowy podatnikowi prawa do odliczenia VAT jest wykazanie, że wiedział on lub powinien wiedzieć, że uczestniczy w transakcji stanowiącej oszustwo podatkowe. Ciężar dowodu w takich sprawach spoczywa na fiskusie.

czytaj więcej »

wiper-pixel