WYDANIE ONLINE

Analiza nowych wymogów dokumentacyjnych WDT
Ponad roku temu organy unijne uchwaliły pakiet zmian przepisów w ramach tzw. quick fixes, mających na celu poprawę przepisów VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym. Dopiero w początku lutego 2020 roku pojawiła się rządowy projekt implementujący niektóre z nich do polskich przepisów (obecnie w trakcie procesu legislacyjnego). Co ciekawe nie ma w tym projekcie nowych zasad dokumentowania WDT określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (dalej „rozporządzenie 2018/1912). Biorąc pod uwagę wątpliwości co do ich stosowania (a raczej dalszego stosowania art. 42 ustawy o VAT), warto się z tymi regułami zapoznać.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakupione zostały tonery do drukarek oraz klawiaturę (przedmioty wrażliwe) o wartości 1.000 zł. Czy w obecnej sytuacji powinnam ją zapłacić z zastosowaniem MPP, mimo iż faktura nie przekracza 15.000 zł? Jakie ciążą na nabywcy towarów konsekwencje, jeśli zapłacę ją na zasadach ogólnych? Czy ja jako nabywca mam domniemywać, czy sprzedawca odprowadzi lub nie odprowadzi podatku do US? Jak wiadomo muszą być spełnione dwa warunki: kwota na fakturze powyżej 15.000 zł i pozycja z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik (ryczałt i VAT) prowadzi działalność m.in. w zakresie handlu samochodami. W 2019 roku kupił w Niemczech na fakturę samochód używany (towar), którego nie zarejestrował w Polsce i od zakupu, którego nie zapłacił VAT. W 2020 roku podatnik ma zamiar założyć spółkę cywilną i wnieść jako wkład własny ten samochód. Jakie skutki podatkowe po stronie podatnika i spółki wywoła taka czynność?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od otrzymanej pożyczki od spółki czeskiej dla spółki polskiej z kapitałem zagranicznym tego podmiotu, należy rozpoznać import usług zwolnionych i jak rozliczyć w deklaracji VAT-7? Spółki są powiązane.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik będący rolnikiem ryczałtowcem i czynnym podatnikiem VAT od 2001 roku, decyduje się na wybranie (powrót) zwolnienia od VAT. Przewidywana data rezygnacji to 1 maja 2020 roku. W okresie prowadzenia działalności będąc czynnym podatnikiem VAT odliczał podatek naliczony – w lipcu 2002 roku, od ponoszonych nakładów budowy obory – nieruchomości. W latach od 2003 do kwietnia 2015 miał zakupy środków trwałych, o cenie jednostkowej netto: a. do 15.000 złb. powyżej 15.000 zł,Natomiast w latach 2016 i 2017 dokonał zakupu środka trwałego o wartość poniżej 15.000 zł. W dniu 17 października 2019 r. zakupił 12 cieląt po 1.081 zł za sztukę.1. Czy na dzień 30 kwietnia 2020 r. musi sporządzić spis z natury?2. Czy u tego podatnika wystąpi należny VAT, a jeżeli tak, to za jakie okresy? 3. Czy wystąpi ewentualna korekta naliczonego VAT, a jeżeli tak to za jakie okresy?Podatnik po wybraniu zwolnienia nadal będzie prowadził gospodarstwo rolne.

czytaj więcej »

Ponad roku temu organy unijne uchwaliły pakiet zmian przepisów w ramach tzw. quick fixes, mających na celu poprawę przepisów VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym. Co szczególnie może podatników zaboleć, to wprowadzają one zmiany w zakresie zarówno warunków, jak i sposobu udokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT). Mimo upływu ponad roku i wprowadzenie w międzyczasie wielu zmian w polskim VAT nie zdołano wprowadzić quick fixes do polskich przepisów, a MF wydało jedynie pod koniec roku komunikat. Czy jednak jego stosowanie w WDT jest, aby na pewno bezpieczne dla podatników?

czytaj więcej »

Nie każda usługa świadczona przez Internet może być zakwalifikowana jako usługa elektroniczna. Odpowiednie ustalenie charakteru usługi, a następnie obowiązków związanych z rozliczeniami podatku jest kluczowe dla racjonalnego i świadomego przedsiębiorcy, gdyż pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, iż podatnik po zakończeniu działalności odnajdzie zaginioną fakturę. Wynika z niej nowo ujawniony podatek naliczony. Wpływa on na wysokość rozliczenia podatkowego. Może też mieć miejsce inny przypadek. Po zamknięciu firmy pojawiają się przesłanki do wystawienia faktury korygującej za okres, kiedy prowadziła ona działalność. Są więc podstawy do dokonania korekty rozliczenia podatkowego. Tak więc u podatnika mogą pojawić się błędy w rejestrach sprzedaży bądź zakupu. Te stanowią podstawę do sporządzenia poprawionej deklaracji. W ślad za tym rozliczenia VAT dotknięte zostają błędem. Czy w związku taką sytuacją podatnik VAT posiada prawo do dokonania korekty deklaracji po zamknięciu firmy?

czytaj więcej »

Samochody elektryczne to na razie pieśń przyszłości. Być może nie odległej. Jest tak w głównej mierze za sprawą ich ceny. Powoduje ona, że koszt samochodu elektrycznego może zwrócić się po – w najlepszym przypadku – kilkunastu latach eksploatacji. Do tego dochodzi brak odpowiedniej infrastruktury służącej do ładowania takich samochodów. Jej rozwój jednak postępuje. Na polskim gruncie dodać należy jeszcze brak odpowiedniego gruntu prawnego. Przepisy nie nadążają bowiem za życiem. Tak właśnie jest w przypadku prawidłowej oceny pod kątem VAT ładowania samochodów elektrycznych. Czy mamy tu do czynienia z dostawą towaru, czy może ze świadczeniem usług? 

czytaj więcej »

Po zakończeniu roku podatnik jest zobowiązany do korekty wstępnego odliczenia VAT na podstawie danych rzeczywistych z 2019 roku. Podatnicy rozliczający się kwartalnie, mają na to czas do 25 kwietnia 2020 r. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy rocznej korekcie VAT.

czytaj więcej »

Podatnik dokonuje sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Na żądanie nabywców umieszcza na paragonach ich NIP. Część nabywców, nawet w przypadku paragonów do kwoty 450 zł, żąda jednak wystawienia faktury. Czy może wystawić w tej sytuacji zwykłą fakturę?

czytaj więcej »

Od 1 lipca (termin zostanie przesunięty z uwagi na pandemię koronawirusa) obowiązują dwa warianty JPK_VAT: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w VAT miesięcznie oraz JPK_V7K - dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie. Dowiedz się więcej o nowym JPK_VAT.

czytaj więcej »

Pomimo tego, że rządowi nie udało się uchwalić projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadziła całkiem nową formę współpracy z fiskusem przeznaczoną dla wybranej grupy podatników. Już od 1 lipca 2020 r. około 2.700 największych firm działających w kraju, będzie mogło zawierać z szefem KAS tzw. umowę o współdziałanie. Zobacz, co kryje się pod tą nazwą.

czytaj więcej »

Resort Finansów pracuje nad nową koncepcją zwaną slim VAT, która będzie simple, local and modern, a więc prosta, lokalna i nowoczesna. Uproszczenie przepisów związanych z VAT będzie sprzyjać zmniejszeniu luki podatkowej, a w tym celu zaplanowanych jest wiele działań. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta czy zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe to tylko niektóre zmiany, jakie mają obowiązywać od kwietnia 2020 roku.

czytaj więcej »

Wprowadzona z początkiem kwietnia 2020 roku zmiana wzorów deklaracji VAT-10 i VAT-11 (o ile planowana tzw. specustawa pandemiczna nie zmieni terminu wejścia w życie tych regulacji), jest konsekwencją nowych przepisów dotyczących JPK_VAT. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Walka z mafiami VAT-owskimi ma zapewnić wyższe wpływy do budżetu państwa, ale i dać jego obywatelom poczucie sprawiedliwości społecznej. Tylko że w tej wojnie mafie wkręcają w łańcuch dostaw uczciwych przedsiębiorców, nieświadomych uczestnictwa w oszustwie podatkowym. To z nich potem fiskus ściąga uszczuploną w karuzeli VAT należność, podczas gdy prawdziwi jej twórcy pozostają anonimowi. Czasem ten bezkompromisowy topór sprawiedliwości zabiera nie tylko dorobek życia wkręconych podatników.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, dokonując zakupu towarów lub usług podlegających obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, w razie niedochowania tej procedury przy dokonywaniu należnej dostawcy zapłaty narażają się na wysokie sankcje podatkowe i karno-skarbowe. A co powinien zrobić przedsiębiorca, gdy przed opłaceniem faktury otrzyma wezwanie komornika do uregulowania wynikającej z niej płatności bezpośrednio na rachunek bankowy komornika?

czytaj więcej »

Przepisy art. 87 ustawy o VAT stanowią, że termin zwrotu nadwyżki podatku, wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Przy spełnieniu określonych w ustawie przesłanek lub na złożony wraz z deklaracją wniosek podatnika, urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu w terminie przyspieszonym 25 dni. Jednak w praktyce rzadko kiedy terminy te są dotrzymywane przez fiskusa.

czytaj więcej »

wiper-pixel