WYDANIE ONLINE

Jak prawidłowo rozliczać VAT przy leasingu zwrotnym
Leasing zwrotny to odmiana leasingu złożona z dwóch etapów: sprzedaży przez właściciela przedmiotu umowy leasingu podmiotowi finansującemu oraz oddania przez finansującego do używania przedmiotu zakupionego uprzednio od leasingobiorcy. Do tego by mógł on zaistnieć konieczne jest zatem zawarcie dwóch umów. Umowy sprzedaży a następnie umowy leasingu. Inne jego nazwy to leasing odwrócony lub sale and lease back. Z reguły dotyczy on środków trwałych, lecz może też obejmować wartości niematerialne i prawne. Sprawdź, jakie skutki wywołuje taka umowa na gruncie VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Problem dotyczy rozpoznania rodzaju transakcji na fakturze z eBay, jeśli na fakturze nie podano NIP nabywcy i jeśli taki numer się znajduje. Na fakturze, gdzie nie ma NIP nabywcy, naliczony jest VAT ze stawką 23%. Rozumiem, że jest to import usług i opodatkowuję się od kwoty brutto. W drugim przypadku, gdzie na fakturze jest NIP UE nabywcy, nie nalicza się VAT. Rozumiem, że jest to również import usług, a podstawą do opodatkowania jest kwota netto równa kwocie brutto.

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowuję się do korekty rocznej VAT. W jednostce ma zastosowanie proporcja. Wyliczając rzeczywisty wskaźnik proporcji za 2019 rok "na piechotę" wychodzi mi 26,0086%. Program FK komputerowo wylicza mi 26,01%. Czy powinnam przyjąć do korekty i do odliczania 26%, czy 27%? Jeżeli 27%, to czy w sytuacji, gdyby było 26,0031%, to też zaokrąglamy do góry na 27%, czy może wtedy 26%? Mam też wątpliwości czy faktura za złom i makulaturę (za zeszły rok odwrotne obciążenie) traktuję jako obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia i biorę je do licznika w wyliczaniu proporcji?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2019 roku dokonaliśmy eksportu towarów. W deklaracji vat za luty nie wykazaliśmy eksportu, ponieważ nie otrzymaliśmy komunikatu elektronicznego IE599 do momentu złożenia deklaracji za miesiąc luty. W deklaracji za miesiąc marzec sprzedaż ta została opodatkowana i wykazana jako sprzedaż krajowa, ponieważ w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy komunikatu IE599. Komunikat wpłynął do nas dopiero w listopadzie, ale nie skorygowaliśmy sobie podatku należnego w deklaracji za listopad 2019 roku. Czy możemy skorygować podatek VAT należny w bieżącej deklaracji VAT? Czy jest jakiś określony termin skorygowania vat należnego od momentu otrzymania komunikatu elektronicznego, czy jest po prostu obowiązek wykazania eksportu w miesiącu, w którym otrzymaliśmy komunikat, czyli w tym przypadku za listopad 2019 roku? Zagapiliśmy się, pytanie czy możemy to skorygować w następnych miesiącach?

czytaj więcej »

Pytanie: Mój klient prowadzi działalność gospodarczą opodatkowana ryczałtem 8,5% i jednocześnie wynajmuje swoje własne mieszkanie też opodatkowane ryczałtem 8,5%. Moje pytanie jest takie: czy limit zwolnienia podmiotowego z VAT dotyczy tylko obrotów z działalności gospodarczej, czy też całości obrotów razem z wynajem mieszkania?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba Fizyczna – odbiorca detaliczny zakupiła u nas towar płatny gotówką kwota 33,60 zł brutto, płatność została nabita na kasę z NIP nabywcy i wystawiona faktura. Paragon przyczepiliśmy do kopi faktury i kopia została u nas natomiast kupujący dostał oryginał. W numerze 50 Doradcy VAT piszecie Państwo, że paragon do kwoty 450 zł traktujemy jako fakturę. Jak postąpić w naszej sytuacji? Czy wystawienie paragonu i zrobienie do niego faktury VAT jest w takiej sytuacji błędem? Czy należy wystawić tylko sam paragon?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza wątpliwość dotyczy faktury od firmy w kwocie 74,00 zł brutto, na której widnieje oznaczenie mechanizm podzielonej płatności. Zaznaczę, że faktura ta jest zapłacona gotówką. Czy oznaczenie takiej faktury gotówkowej z powyższą kwotą jest prawidłowe? Czy faktury z MPP nie powinny dotyczyć tylko faktur przelewowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem dotyczy opłacenia faktury wystawionej przez sprzedawcę 19 kwietnia 2019 r., płatnej w terminie 26 grudnia 2019 r. Płatność przez nas jako nabywcę nastąpiła przelewem w dniu 28 lutego 2020 r. W momencie sprawdzania statusu na białej liście podatnik widniał jako wyrejestrowany z dniem 11 lutego 2020 r., nie było także żadnego konta podatnika w wyszukiwarce na białej liście. Co w przypadku zrobieniu przelewu na konto z faktury VAT sprzedawcy (kwota powyżej 15.000 zł), gdy komunikat w białej liście jest jak powyżej? Czy można taką fakturę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy zawiadamiamy urząd skarbowy o takiej sytuacji, jeżeli tak to który urząd sprzedawcy czy odbiorcy?

czytaj więcej »

Ustawa o VAT w szczególny sposób odnosi się do sytuacji, w której sprzedaży dokonują podatnicy zwolnieni z VAT. Niespełnienie wymogu należytego prowadzenia ewidencji, może takich przedsiębiorców sporo kosztować. Dlatego to w ich interesie leży, aby w sytuacji, gdy w związku z naruszeniem obowiązków ewidencyjnych w VAT sami (a nie fiskus) mogli oszacować wartość sprzedaży.

czytaj więcej »

Procedura zawieszenia poboru akcyzy pozwala na odsunięcie w czasie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Przedsiębiorcy korzystający z tej możliwości muszą jednak dopełnić licznych formalności, również ewidencyjnych, związanych z wyrobami akcyzowymi objętymi zawieszeniem poboru podatku. Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji mogą być bowiem bardzo kosztowne i dotkliwe.

czytaj więcej »

Jakie są nowe zasady klasyfikacji towarów i usług? Jak zmieniły się stawki VAT? Skorzystaj z praktycznego podsumowania zmian w VAT i miej pewność, że nie przeoczyłeś żadnej ważnej zmiany w VAT.

czytaj więcej »

Wiążąca Informacja Stawkowa ma ułatwić życie podatnikom i dać im pewność co do prawidłowości stosowania stawek VAT, zapewniając zarazem w tym zakresie odpowiednią ochronę. Aby jednak tak się stało, należy prawidłowo wypełnić odpowiedni wniosek, opłacić go i przekazać do właściwego organu. Poniżej znajdują się wskazówki, jak to zrobić w 10 prostych krokach.

czytaj więcej »

Definicja eksportu usług nie została sprecyzowana w ustawie o VAT. W praktyce przez to pojęcie rozumie się wszystkie usługi, wykonywane przez podatnika polskiego na rzecz kontrahentów, którzy mają swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, zamieszkania albo pobytu poza granicami Polski. Eksportowanie usług nakłada na przedsiębiorcę kilka ważnych obowiązków związanych z VAT.

czytaj więcej »

Każdy przedsiębiorca w dowolnym momencie ma prawo do poszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Polega ono na podaniu dodatkowych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności do CEIDG w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Pozostałe podmioty gospodarcze zakres swej działalności określają poprzez dokonanie stosownych wpisów do KRS.

czytaj więcej »

Rząd wprowadził pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem. Oznacza to m.in.: ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, wcześniejsze zwroty VAT oraz przesunięcie z kwietnia na lipiec wejścia w życie nowego JPK_VAT. To nie jedyne zmiany.

czytaj więcej »

Podatnik, który dokona płatności na rachunek spoza białej listy może uniknąć sankcji, jeśli poinformuje o tym urząd skarbowy. Będzie miał na to tydzień zamiast 3 dni. To nie jedyne planowane zmiany w VAT. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował rozporządzenie dostosowujące przepisy do nowych regulacji w zakresie obniżonych stawek VAT, które miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie najprawdopodobniej zostanie przesunięte na lipiec 2020 roku.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował rozporządzenie, które zakłada stosowanie 0% stawki VAT do darowizn niektórych towarów potrzebnych do walki z szerzącą się pandemią koronowirusa (Covig-19). Sprawdź, jakie będą warunki konieczne do zastosowania 0% stawki VAT.

czytaj więcej »

Kontrahent zwrócił się do sprzedawcy o wystawienie faktury VAT do paragonu, którego jednak nie dostarczył, ponieważ paragon się zagubił. Sprawdź, czy w takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę.

czytaj więcej »

Zmiana wzorów deklaracji VAT-10, VAT-11 jest konsekwencją wprowadzenia zaktualizowanych przepisów dotyczących JPK_VAT. Zaś nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE jest skutkiem znowelizowania rozliczania transakcji wewnątrzunijnych.

czytaj więcej »

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze w zawyżonej stawce? Zdaniem fiskusa zastosowanie zawyżonej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego.

czytaj więcej »

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie towarów i usług, gdy zlecenia przelewu będą dokonywane, np. na rachunek wirtualny? Co z obowiązkiem dokonania płatności w split payment za faktury objęte 100% lub częściowym zajęciem komorniczym na rachunek bankowy komornika? – poznaj najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące nowych przepisów.

czytaj więcej »

wiper-pixel