WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy o JPK_VAT
Począwszy od rozliczenia za lipiec 2019 r. przesyłany będzie tzw. nowy plik JPK_VAT. W ramach tego pliku przesyłana będzie nie tylko ewidencja VAT (jak rzecz się ma dotychczas), ale również deklaracje VAT. W niniejszym artykule wskazane i omówione zostaną zasady na jakich realizowany będzie obowiązek przesyłania nowego pliku JPK_VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowuję się do korekty rocznej VAT. W jednostce ma zastosowanie proporcja. Wyliczając rzeczywisty wskaźnik proporcji za 2019 rok "na piechotę" wychodzi mi 26,0086%. Program FK komputerowo wylicza mi 26,01%. Czy powinnam przyjąć do korekty i do odliczania 26%, czy 27%? Jeżeli 27%, to czy w sytuacji, gdyby było 26,0031%, to też zaokrąglamy do góry na 27%, czy może wtedy 26%? Mam też wątpliwości czy faktura za złom i makulaturę (za zeszły rok odwrotne obciążenie) traktuję jako obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia i biorę je do licznika w wyliczaniu proporcji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od otrzymanej pożyczki od spółki czeskiej dla spółki polskiej z kapitałem zagranicznym tego podmiotu, należy rozpoznać import usług zwolnionych i jak rozliczyć w deklaracji VAT-7? Spółki są powiązane.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik (ryczałt i VAT) prowadzi działalność m.in. w zakresie handlu samochodami. W 2019 roku kupił w Niemczech na fakturę samochód używany (towar), którego nie zarejestrował w Polsce i od zakupu, którego nie zapłacił VAT. W 2020 roku podatnik ma zamiar założyć spółkę cywilną i wnieść jako wkład własny ten samochód. Jakie skutki podatkowe po stronie podatnika i spółki wywoła taka czynność?

czytaj więcej »

Nowelizacja unijnych przepisów w zakresie podatku od towarów i usług przyniosła zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Chociaż można spotkać się z opiniami o dodatkowych i trudnych obowiązkach, to w rzeczywistości zmiany są ułatwieniem obrotu wewnątrzunijnego, a dotychczasowe reguły nie ulegają istotnym zmianom.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. zmiany w prawie podatkowym dokonane na szczeblu Unii Europejskiej wprowadziły nową instytucję do podatku od towarów i usług, a mianowicie procedurę magazynu typu call-off stock. Zmiana jest dość istotna, bowiem w znaczny sposób ułatwia obrót wewnątrzunijny, jednakże nakłada kilka dodatkowych obowiązków na podatników.

czytaj więcej »

Rachunek VAT jest elementem mechanizmu split payment. Polega on na dokonaniu płatności w sposób podzielony na kwotę netto oraz kwotę VAT. Kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, kwota VAT natomiast która została wykazana na fakturze zostaje wpłacona na specjalny rachunek VAT.

czytaj więcej »

Obostrzenia związane z szerząca się epidemią koronawirusa spowodowały kłopoty dla wielu przedsiębiorców. Nakazy zamknięcia niektórych sklepów i ograniczenia innych działalności oraz zalecane pozostanie/praca w domu, spowodowały szybko narastające straty także tych przedsiębiorców, którzy formalnie mogą normalnie działać. Zanim regulacje wchodzące w skład pakietu antykryzysowego zostaną praktycznie wprowadzone w życie, podatnicy i płatnicy mogą i powinni korzystać z już istniejących instytucji, które mogą pomóc przetrwać ten trudny okres. Dotyczą one zarówno VAT jak i podatków dochodowych.

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzające JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia br. Jednak specustawa antykryzysowa przeniosła ten termin na 1 lipca 2020 r. W konsekwencji w tym terminie (o ile nie będzie dalszych przesunięć), nowy obowiązek raportowania obejmie wszystkich przedsiębiorców.         

czytaj więcej »

W wyniku zmian wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową, przesunięty został termin wdrożenia nowego JPK_VAT, który będzie łączył w sobie jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M i JPK_V7K). Wszyscy przedsiębiorcy mają go zacząć stosować od 1 lipca br., czyli w terminie, który pierwotnie był zakładany tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw.

czytaj więcej »

Problem: W obecnej sytuacji z powodu koronawirusa zamknięte są różne placówki usługowe, np. salony kosmetyczne i fryzjerskie. Załóżmy, że klienci chcieliby wykupić teraz vouchery na usługi kosmetyczne itp. i chcieliby wpłacać pieniądze na konto. Czy muszę w tym dniu, gdy wpłyną pieniądze od osób fizycznych ewidencjonować to na kasie fiskalnej (jestem vatowcem i mam kasę fiskalną), jeśli salon jest zamknięty. Usługa ta będzie wykonana po możliwości i ogłoszeniu, że salony mogą być otwarte. Jak postąpić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Problem: Podatnik chciałby importować z Chin płyny do dezynfekcji rąk. Produkt ten klasyfikuje się w kategorii 3401 30 00. Jaka jest obecna stawka VAT przy imporcie oraz jaka będzie stawka VAT na te produkty po 1 kwietnia 2020 r.? Czy można korzystać z podmiotowego zwolnienia VAT przy sprzedaży tego towaru?

czytaj więcej »

Problem: Z uwagi na pandemię koronawirusa izba odwołała organizowane przez nią konferencje (ponad 300 osób – w tym okresie obowiązywał zakaz zgromadzeń powyżej 1.000 osób, jednak już po chwili wprowadzono taki zakaz dla zgromadzeń ponad 50 osób). Z troski o zdrowie swoich klientów odwołano konferencję i firmy, które przed jej rozpoczęciem wpłaciły zaliczki na jej poczet otrzymają zwrot swoich środków, jednak w wysokości 80%. 20% izba zostawia na pokrycie wydatków, które musiała jednak ponieść w związku z niezorganizowaniem konferencji. Czy 20% wartości, które izba zatrzyma stanowi świadczenie usługi opodatkowane VAT, czy stanowi jakąś formę kary i nie podlega opodatkowaniu VAT?

czytaj więcej »

Już wiadomo, jakich grup podatników lub rodzajów czynności dotyczy możliwość używania kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. wirtualnych kas rejestrujących).

czytaj więcej »

Termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR dotyczącego płatności na rachunek spoza białej listy został przedłużony – to jedna ze zmian, jakie wprowadza specustawa. Dowiedz się, jakie jeszcze inne zmiany w VAT wprowadza nowelizacja ustawy o tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zamieściło informację, o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących w związku z zagrożeniem koronawirusem.

czytaj więcej »

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU z 2008 roku dla celów opodatkowania VAT będzie stosowana do 30 czerwca 2020 roku. Tak wynika opublikowanego rozporządzenie rady ministrów. Jednocześnie planowane wcześniej wdrożenie matrycy stawek VAT dla celów VAT i wprowadzenie stosowania jedynie nomenklatury scalonej dla towarów i PKWiU z roku 2015 dla usług zostało odroczone do 1 lipca 2020 roku.

czytaj więcej »

Specustawa zwana tarczą antykryzysową wprowadziła zmiany pozwalające przedsiębiorcom na wystawiania e-paragonów. Do tego, aby było to możliwe, niezbędne są zmiany w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. 

czytaj więcej »

wiper-pixel