WYDANIE ONLINE

Nowe zasady fakturowania obowiązują już przeszło pół roku. Mimo to podatnicy wciąż mają problemy z ich prawidłowym stosowaniem. Wszystko przez to, że zmianie uległy nie tylko terminy wystawiania tych dokumentów, ale również ich treść.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobowo hurtownię materiałów budowlanych. W związku ze zmianą przepisów dotyczących obrotu stalą handel tym towarem odbywa się na zasadach odwrotnego obciążenia. W lutym 2014 roku jedna z firm przysłała podatnikowi pismo z adnotacją, że towary (chodzi o blachodachówki i inne elementy dachu), które wcześniej sprzedawała z 23% stawką VAT, powinny być fakturowane jako odwrotne obciążenie. Zmiana ta wynikła z pisemnej interpretacji Urzędu Statystycznego z lutego 2014 r., w którym to miesiącu dostawca blachodachówek dowiedział się o zmianie klasyfikacji statystycznej sprzedawanych towarów. W związku z tą zmianą podatnik otrzymał od kontrahenta korekty faktur z datą wystawienia – luty 2014 r., zmieniające zasady opodatkowania dla faktur z okresu od 1 października 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Podatnik kupuje takie same towary (blachodachówki) również u innych dostawców, którzy stosują do sprzedaży 23% stawkę VAT, ponieważ oznaczone są one innym symbolem klasyfikacji statystycznej PKWiU. W związku z takimi okolicznościami powstają następujące pytania:■W jaki sposób należy zaksięgować te faktury korygujące?■Czy jeżeli korekta dotyczy faktury zakupu za październik 2013 r., to należy skorygować deklarację VAT za ten okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jest podatnikiem VAT. Fakturę zakupu materiałów z marca 2013 r. zaksięgował w marcu 2013 r. Faktura nie została zapłacona. Po upływie 30 dni od terminu płatności dokonano zmniejszenia kosztów, a po upływie 150 dni korekty VAT. W lutym 2014 r. nastąpił zwrot towaru z faktury. Przedsiębiorca otrzymał fakturę korygującą. W jaki sposób:1. Ująć prawidłowo towar z faktury w remanencie sporządzonym 31 grudnia 2013 r.?2. Zaksięgować fakturę korygującą z lutego 2014 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?3. Ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT za luty 2014 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dopuszczalne jest dokonywanie skreśleń na dokumentach typu faktura czy rachunek? Kontrahent przedsiębiorcy dokonuje korekty poprzez skreślenie i wpisanie prawidłowej treści, np. kwoty razem, kwoty słownie wprost na tych dokumentach.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie umowy najmu podatnik udostępnia klientowi samochód, który jest w leasingu. Leasingodawca wystawia fakturę na koszty ubezpieczenia tego samochodu ze stawką „ZW”. Czy przedsiębiorca, wystawiając fakturę na klienta (najemcę), też za ten koszt ubezpieczenia może także zastosować stawkę „ZW”, czy należy zastosować stawkę podstawowa 23%?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma sprzedaje lokomotywę. W umowie jest zapis o tym, że klient dokona zapłaty w terminie 3 dni od wystawienia faktury. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni od dokonania przedpłaty. Jak w takim przypadku wystawić fakturę? Jaką należy przyjąć datę sprzedaży, którą należy umieścić na fakturze?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku spółka chciałby przyjmować faktury w wersji elektronicznej. Do tego celu utworzyła osobny adres e-mail. Czy faktury w wersji elektronicznej można wydrukować i wykazać do celu podatku naliczonego w dacie otrzymania e-maila? Czy na wydrukowanych fakturach powinno zamieścić się informację, że fakturę otrzymano drogą elektroniczną?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka otrzymuje prowizję od zakładu ubezpieczeń z tytułu prowadzenia obsługi ubezpieczeniowej pracowników. Jest to usługa zwolniona od VAT. Prowizję za II półrocze 2013 roku otrzymano w styczniu 2014 roku. Zgodnie z zawartą umową okresem rozliczeniowym jest półrocze. Faktura została wystawiona w styczniu 2014 roku z datą sprzedaży grudzień 2013 roku. Kiedy należało ująć prowizję w deklaracji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi biuro rachunkowe. Wystawia klientom faktury na koniec każdego miesiąca za miesiąc bieżący, czyli np. 31 stycznia za styczeń. Termin zapłaty określa na 21 dni (czyli w tym przypadku jest to 21 lutego 2014 r.). Jak ująć ją w KPiR i w ewidencji VAT? Czy VAT należy zaksięgować dopiero w lutym?

czytaj więcej »

Pytanie: W październiku 2013 roku nie przyjęto PZ na magazyn ze względu na brak faktury (wartość: 4.000,00 zł). Jest to odwrotne obciążenie. W styczniu otrzymano duplikat faktury – faktura z datą 15 października 2013 r. Towar dotyczący tego zakupu jest na magazynie. Czy trzeba zrobić korektę deklaracji VAT za październik i wyjaśnić przyczynę korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podatnicy, którzy nie złożyli VAT-R (np. lekarze), mogą w 2014 roku wystawiać rachunki zamiast faktur? Jak wygląda sytuacja w przypadku rachunków wystawionych na przełomie lat? Chodzi o rachunek wystawiony 2 stycznia 2014 r., dotyczący grudnia ubiegłego roku. Czy można skreślić słowo rachunek i ręcznie napisać faktura?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka otrzymała fakturę za telefon z datą grudniową, na kwotę 1.500,00 zł z terminem płatności 3 styczeń 2014 r. Do faktury był załączony przelew na wartość 499,00 zł. Pozostałość według umowy będzie spłacana w abonamencie przez 180 miesięcy. Jak spółka ma rozliczyć VAT, skoro faktura opiewa na 1.500,00 zł? Czy należy wartość netto wliczyć w koszty międzyokresowe i wliczać sukcesywnie co miesiąc w koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pod koniec lutego otrzymał kurierem urządzenia do tzw. inteligentnego budynku, które zamówiono w Niemczech. Faktura wystawiona została 20 lutego 2014 r. Na fakturze (wartość nabycia to 408 euro) jest adnotacja „Tax-free intra-community delivery pursuant to & 6a VAT Act.” (wolne od podatku wewnątrzwspólnotowej dostawy zgodnie z & 6a VAT)1. Czy w takim przypadku należy wystawić fakturę wewnętrzną VAT przeliczoną po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktury?2. W którym miejscu w deklaracji VAT (numer pozycji) należy ująć kwotę z tej faktury. W której pozycji deklaracji VAT powinna być kwota netto?3. Czy powinny być w związku z tą przesyłką poczynione jakieś zgłoszenia celne? Jeśli tak, to jakie i w jakim terminie? Jakieś opłaty powinny być poniesione?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wystawiła 7 kwietnia 2014 r. fakturę za energię i zużycie wody. Dotyczy ona okresu od 1 do 31 marca 2014 r. Czy może uwzględnić tą fakturę w rejestrze sprzedaży w kwietniu 2014 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna zobowiązująca biuro rachunkowe do przechowywania danych księgowych w formie elektronicznej (czy też zapisów w bazie danych) po rozwiązaniu umowy z klientem i wydaniu wszystkich wydruków w formie papierowej, jak również zapisów (np. na płycie CD lub innym nośniku – oczywiście w formie umożliwiającej przegląd zapisanych danych i ich ponowny wydruk)? Przekazana dokumentacja obejmuje całość koniecznych wydruków, tj. dzienniki księgowania, zestawienia dzienników księgowania, zestawienia sald i obrotów syntetycznie i analitycznie oraz wydruki kart kontowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi usługi transportowe. Jak powinien zaksięgować (z jaką datą?) do KPiR i do VAT zakup i sprzedaż usług transportowych? Co w przypadku, gdy firma, od której nabywa usługę, rozlicza się metodą kasową? Czy ma to znaczenie co do terminu ujęcia faktury w KPiR i ewidencji VAT? Jeśli usługa była świadczona w lutym 2014 roku, a data wystawienia i otrzymania faktury przypada na marzec, to kiedy ją ująć w KPiR, a kiedy w ewidencji VAT? Jak zaksięgować leasing operacyjny (ratę), jeśli sprzedaż jest w lutym 2014 roku, a data wystawienia i otrzymania faktury to marzec?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymuje potwierdzenia płatności z Litwy. W związku z tym ma szereg pytań:1. Czy przed księgowaniem takich dokumentów w KPiR należy je przetłumaczyć? Czy wystarczą opisy, za co one są?2. Jak powinno wyglądać księgowanie litewskiej faktury, gdzie VAT wynosi 0%? Jakie dokumenty trzeba utworzyć, wiedząc, że faktur wewnętrznych nie ma od 2014 roku?3. Jak powinno wyglądać zaksięgowanie faktury VAT ze stawką 21%?4. Co zrobić, jeśli na fakturach wystawionych przez firmy litewskie w nazwie firmy są błędy?5. Jak trzeba księgować opłaty drogowe, gdzie jest kwota netto?6. Jak rozliczyć różnice kursowe, gdy ma się 3 dowody zakupu litów na łączną kwotę 12.000 litów, a faktury opiewają na 5.500 litów?7. Co księgowo trzeba zrobić z dowodem zakupu Litów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Wystawia faktury za najem, media, dzierżawę. Od 2014 roku obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje w okresie, w którym podatnik wystawia fakturę VAT. Czy w przypadku sprzedaży usług na fakturze trzeba podawać konkretną datę okresu rozliczeniowego dokonania czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur. Czy zakładają one, że termin płatności na fakturze nie może przekroczyć 30 dni przy sprzedaży towarów handlowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel