WYDANIE ONLINE

Jakie są skutki korekty cen transferowych na gruncie VAT
Korekty cen transferowych dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi i odnoszące się do poziomu gwarantowanej marży zysku lub poziomu zyskowności, powinny być traktowane jako zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu VAT. Sprawdź, czy na gruncie dotychczasowej linii interpretacyjnej jest tak w istocie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Rozliczamy VAT stosując wskaźnik proporcji ze względu na sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną. Wstępny wskaźnik proporcji w 2018 roku wyniósł 22%. Ostateczny wskaźnik proporcji pozostał na tym samym poziomie 22%. Dokonaliśmy w 2018 roku zakupu środków trwałych o wartości przekraczającej 15.000 zł. Łączna kwota VAT dotycząca środka trwałego wyniosła 123.890,51 zł. Odliczono w 2018 roku 22% z wartości VAT, czyli 123.890,51 x 23% = 27. 255,91 zł. Czy jeżeli wskaźnik pozostał na tym samym poziomie (22%), to należy dokonywać wieloletniej korekty środka trwałego (5 lat), czy też tylko robimy to przy zmianie wartości wskaźnika proporcji? Czy powinniśmy dokonać korekty wartości VAT z przedmiotowego środka o 4/5, tak żeby było odliczone tylko 1/5 z danego roku?

czytaj więcej »

W obrocie gospodarczym rzeczą normalną i często spotykaną jest, iż przedsiębiorcy regulują wzajemne zobowiązania poprzez kompensatę należności. Czasami tak jest po prostu łatwiej. Czy jednak taka forma rozliczeń pozwala na wyłączenie stosowania mechanizmu split payment? 

czytaj więcej »

Kupujący, dokonawszy zakupu towarów bądź usług od podmiotów prowadzących działalność na terenie UE, może podlegać obowiązkowi naliczenia podatku od towarów i usług. Ma to miejsce w sytuacji, w której określona czynność spełnia warunki bycia uznaną za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Wówczas to na nabywcy spoczywa wykazanie podatku należnego. Kwalifikacja taka w żaden sposób nie wyklucza możliwości odliczenia podatku. Wymaga to jednak spełnienia określonych ustawowo warunków.

czytaj więcej »

Sam fakt wykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa – nie daje fiskusowi podstaw do przyjęcia, że nieruchomości te samodzielnie tworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

czytaj więcej »

W działalności gospodarczej często przeplatają się elementy opodatkowane VAT i z niego zwolnione. Związek ten bywa na tyle złożony, że nie jest możliwe proste ustalenie, gdzie zaczynają się i kończą ich zakresy. Umożliwienie takiego rozgraniczenia jest ważne ze względu na konieczność ustalenia, od którego z nich można odliczyć podatek naliczony, a od którego jest to niemożliwe. W takich sytuacjach podatnikowi wolno odliczyć VAT przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji. Sprawdź, jak ustalić ją prawidłowo.

czytaj więcej »

Przedmiotem opodatkowania VAT jest między innymi odpłatna dostawa towarów. Jednak ustawa o VAT uznaje za nią także niektóre czynności o charakterze nieodpłatnym. Sprawdź, kiedy przekazując darowiznę masz obowiązek rozliczyć podatek. 

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Dong Yang Electronics (sygn. akt C-547/18). Trybunał rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT. Poznaj skutki wyroku i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Resort finansów przesunął termin obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania niektórych czynności przy zastosowaniu kas online. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zostało już opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11. Będą one obowiązywały od 1 lipca br.

czytaj więcej »

Sejm przyjął kolejny pakiet zmian w ustawach podatkowych, które mają ułatwić przedsiębiorcą walkę z pandemią. Jedna ze zmian dotyczy płatności na rachunki spoza białej listy. Nowelizacja ma wchodzi w życie od lipca.

czytaj więcej »

wiper-pixel