WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia 2014 r., wprowadziła ograniczenia w odliczaniu podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to jednak tylko aut przeznaczonych do użytku „mieszanego”. Pełne odliczenie od pozostałych pojazdów wymaga jednak spełnienia dodatkowych warunków.

czytaj więcej »

Zakup samochodu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zapłaty VAT lub PCC. O tym, który podatek należy rozliczyć, decyduje zastosowanie (bądź nie) zwolnienia z podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Od początku tego roku zmieniły się zasady rozliczania VAT od sprzedaży towarów używanych. Dotyczy to także posiadanych w przedsiębiorstwie pojazdów.

czytaj więcej »

Bankowóz należy wykorzystywać do celów, do których jest on przeznaczony. Tylko w takiej sytuacji można odliczyć od niego cały VAT. Przywożenie nim pensji dla pracowników takim celem nie jest. To wnioski z wyroku NSA w sprawie o sygn. akt I FSK 257/13.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. zezwalają ministrowi finansów na określenie w rozporządzeniu innych niż wymienione w art. 86a ust. 9 tej ustawy pojazdów samochodowych, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Z delegacji tej resort finansów skorzystał.

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie czynności wykonane w Polsce. Miejsce realizacji/wykonania świadczenia określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych.

czytaj więcej »

Akcyzą jest objęty import, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz pierwsza sprzedaż samochodu osobowego na terytorium kraju. Podatkowi podlega określona czynność prawna, której przedmiotem jest ten pojazd.

czytaj więcej »

Leasing jest popularną formą finansowania działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na korzyści podatkowe. Jednak dla sposobu rozliczania VAT od tego typu czynności decydujące znaczenie ma prawidłowe zakwalifikowanie leasingu jako finansowego bądź operacyjnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prowadząc działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, można odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu, w sytuacji gdy będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu i złożony VAT-26?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy kwalifikować samochód, który do 1 kwietnia 2014 r. spełniał warunki tzw. samochodu z kratką. Po tej dacie ze względu na liczbę siedzeń nie jest już tak traktowany. Punkt diagnostyczny nie wyda świadectwa. Jest to samochód BMW z ładownością powyżej 500 kg. Czy od tej daty należy traktować go w odliczeniach jak samochód osobowy, czyli nie odliczyć podatku od paliwa i 50% VAT od części? Czy jednak traktować go jak pojazd o ładowności powyżej 500 kg i odliczyć podatek w wysokości 50%? W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że o kwalifikacji samochodu decydują przepisy o ruchu drogowym. Ma to konsekwencje w kwalifikowaniu pozostałego (nieodliczonego VAT)w podatku dochodowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca posiada samochód osobowy w leasingu, W latach ubiegłych odliczył 60% podatku. Czy od stycznia 2014 roku mógł odliczać 50% podatku od rat leasingowych, paliwa i innych wydatków związanych z samochodem? Czy od naprawy samochodu mógł odliczać 100% podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Dostarcza towary klientom, a w tym celu korzysta z krajowych autostrad. Czy w 2014 roku można odliczać VAT z paragonu fiskalnego za przejazd autostradą?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług geodezyjnych. Czy kupując motorower na firmę, może odliczyć VAT? Motorower będzie służył głównie przy dojeździe do miejsca pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Wspólnicy spółki cywilnej używają swoich prywatnych samochodów do działalności gospodarczej, rozliczając się na zasadzie kilometrówki. Jak wygląda rozliczenie VAT od zakupionych np. części samochodowych, mycia auta, zakupu oleju itp. od 1 kwietnia 2014 r.? Czy VAT za zakupione części (oczywiście z pominięciem zakupu paliwa) można odliczyć w wysokości 50%?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi kilka sklepów spożywczych. Do celów działalności gospodarczej użytkuje kilka pojazdów. Czy musi złożyć w urzędzie skarbowym informację o tych pojazdach? Chodzi o następujące auta:■Citroën Berlingo podrodzaj VAN, ładowność 896 kg.■KIA ROMCAR typ SE/N nazwa handlowa K2900, samochód ciężarowy o ładowności do 1455 kg, skrzynia ładunkowa z wychyłem trójstronnym.■Citroën Jumper, ładowność 1250 kg (w pojeździe zamontowano zabudowę kontenerową z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi).Ponadto czy trzeba przeprowadzić dodatkowe badania techniczne po 1 kwietnia 2014 r. dla Fiata Pandy VAN posiadającego jeden rząd siedzeń z dopuszczalną ładownością 585 kg?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi usługi geodezyjne. W tym celu wykorzystuje samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Pojazd ma przeprowadzone badanie techniczne. Wynika z niego, że auto odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z 16 rudnia 2010 r. Jest to pojazd zaliczany do samochodów, które mają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Czy obecnie musi składać deklarację VAT-26? Podatnik zamierza w dalszym ciągu odliczać cały VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przedsiębiorcy pojechał na spotkanie z kontrahentem prywatnym samochodem. Otrzymał zwrot za parkowanie auta i dostarczył fakturę. Czy można odliczyć wykazany w niej VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma posiada samochody dostawcze i busy takie jak VW Krafter, Transporter czy Berlingo. Posiadają one jeden rząd siedzeń i przegrodę ładunkową. Czy jeżeli taki samochód ma dodatkowe badanie techniczne i odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym, to badanie zachowuje swoją ważność także po 1 kwietnia 2014 r., czy też należy wykonać nowe badania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżeli samochód osobowy (Skoda Octavia) wykorzystywany jest tylko do celów prowadzonej działalności, to po spełnieniu warunków dotyczących złożenia deklaracji VAT-26 i prowadzenia ewidencji mam prawo do 100% odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliwa? Jak rozumieć nowe przepisy w kwestii eksploatacji pojazdu, np.: zakupu części do takiego pojazdu? Czy w tym przypadku mam prawo do 50% odliczenia naliczonego VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik ma w spółce dwa identyczne samochody Opel Astra Kombi. Jeden został kupiony z homologacją i w dowodzie ma wpisane samochód ciężarowy, a drugi bez homologacji i jest uznany za samochód osobowy. Od pierwszego z pojazdów od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. odliczał VAT od zakupu paliwa, a od drugiego nie. Jak powinien się zachować od 1 kwietnia 2014 r.? Ładowność samochodów przekracza 500 kg. Czy od auta, które ma homologację i wpis w dowodzie, że jest samochodem ciężarowym, można od 1 kwietnia odliczać 50% VAT, czy też prawo do odliczenia od obu pojazdów zostało przesunięte na 1 lipca 2015 r.? A może w związku z tym, że ładowność obu pojazdów przekracza 500 kg, mogę już teraz odliczać 50% VAT od obu aut?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma złożyła deklarację VAT-26, ponieważ jej pojazdy wykorzystywane są na cele działalności gospodarczej. Z tego powodu musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów. Czy faktury VAT za paliwo i naprawę pojazdów należy podpiąć pod ewidencję? Jeśli tak, to na jakim dokumencie trzeba zaksięgować kwotę netto wydatków w książce przychodów i rozchodów? Czy należy sporządzić odrębny dokument, np.: polecenie księgowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Znowelizowana ustawa o VAT wymaga, aby część pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony została poddana nowemu dodatkowemu badaniu technicznemu w celu pełnego odliczania wskazanego podatku od wydatków związanych z tymi pojazdami. Jak wygląda sytuacja w przypadku niezrobienia dodatkowego badania w terminie – czyli do 30 czerwca 2014 r.? Czy trzeba skorygować VAT od wydatków (paliwo, części) odliczony w pełni w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r.? Czy zrobienie tego badania w późniejszym okresie uprawnia do pełnego odliczenia VAT od tych wydatków?

czytaj więcej »

wiper-pixel