Jak rozliczyć najem użytkowy świadcząc dotychczas wyłącznie usługi najmu mieszkalnego

Pytanie: Osoba wykreślona z VAT dwa lata wcześniej zarabiała na najmie mieszkalnym, teraz doszedł najem użytkowy. PIT rozlicza ryczałtem 8,5 %. Czy VAT płaci od pierwszego osiągniętego przychodu na cele użytkowe, czy z uwzględnieniem limitu zwolnienia 200.000 zł?

Zobacz, jak rozliczyć wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe

W okresie świąt i ferii zimowych, w niektórych regionach kraju znacznie wzrasta ilość wynajmowanych nieruchomości. Trzeba pamiętać, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe. Stosowanie tego zwolnienia budzi jednak wiele wątpliwości.

Jak rozliczyć VAT od zaliczek na poczet umowy wynajmu?

 Opodatkowanie umowy wynajmu niezmiennie rodzi spory pomiędzy organami KAS a podatnikami. Po latach sporów o stawkę VAT dotyczącą głównie kwestii odprzedaży i pośrednictwa przy wynajmie na cele mieszkaniowe, nowym „tematem” kontroli stał się zaś moment powstania obowiązku podatkowego. Jest to o tyle istotne, że najem jest objęty szczególnym momentem jego powstania.

Zobacz, jakie praktyczne kłopoty powstają przy rozliczaniu najmu prywatnego

W ostatnim czasie fiskus kwestionuje opodatkowanie ryczałtem 8% PIT najmu prywatnego. Organy twierdzą bowiem, że te najmy powinny być rozliczone w ramach działalności gospodarczej, zdając sobie doskonale sprawę, że większość wynajmujących nie posiada faktur kosztowych (których nie zbierali rozliczając się przychodowym ryczałtem) lub nie zadeklarowało podatku liniowego w ramach tego źródła przychodu. Także jednak na gruncie VAT można się wciąż (mimo wielu sporów i wyroków) spotkać z problemami opodatkowania wynajmu, będącymi w sferze zainteresowania fiskusa.

Zobacz, jak rozliczyć wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe

W okresie wakacyjnym wzrasta ilość wynajmowanych nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe. Stosowanie tego zwolnienia jednak budzi wiele wątpliwości.

Poznaj skutki podatkowe uczestniczenia w kosztach adaptacji lokalu przez najemcę

Opłata z tytułu partycypacji w kosztach adaptacji lokalu, którą spółka obciąża wynajmującego, stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi i podlega opodatkowaniu VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 sierpnia 2017 r., nr 0114-KIDP1-1.4012.277.2017.1.DG